X Kongres Papierników PolskichPoprzedni artykuł 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że zgodnie ze statutem SPP na 6 czerwca został zwołany X Kongres Papierników Polskich, na którym zostaną przedstawione wyniki wyborów do władz. Po zatwierdzeniu przez Kongres wyników głosowania ukonstytuują się nowe Władze Stowarzyszenia. Do uczestnictwa w otwartej części Kongresu zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program

6 czerwca 2024 r. Hotel Andel's, Łódź

Rozpoczęcie Kongresu: I termin – godz. 8.45

II termin – godz. 9.00

Rejestracja uczestników 8.00-9.00; (kawa, herbata)

Sesja I (9.00-11.00) (Sesja zamknięta, tylko dla członków SPP)

 1. Otwarcie Kongresu przez ustępującego Prezesa.
 2. Powołanie (wybory) Prezydium obrad Kongresu.
 3. Powołanie (wybory) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Powołanie (wybory) Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Rady Stowarzyszenia w IX kadencji.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w IX kadencji.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Nominacyjnej w IX kadencji i przedstawienie wyników wyborów do władz SPP X Kadencji.
 9. Dyskusja.
 10. Zatwierdzenie wyników wyborów władz SPP X kadencji.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Rady SPP, Komisji Rewizyjnej i Komisji Nominacyjnej.
 12. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom.
 13. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie SPP i Regulaminach.
 14. Dyskusja.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie i Regulaminach.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie nagród i wyróżnień.
 17. Przyjęcie protokółu Komisji Uchwał i Wniosków.
 18. Zamknięcie sesji.

Przerwa – lunch (11.00-12.30)

Posiedzenie Rady SPP, wybór wiceprezesów (11.00-11.30)

Sesja II (12.30_17.00) (Sesja otwarta, z udziałem zaproszonych gości)

 1. Otwarcie sesji przez przewodniczącego i przedstawienie nowych władz SPP.
 2. Odczytanie protokółu Rady SPP w sprawie wyboru wiceprezesów SPP.
 3. Wręczenie nominacji nowo wybranym władzom SPP.
 4. Przedstawienie przez nowo wybranego prezesa programu działania SPP w X kadencji.
 5. Wystąpienia okolicznościowe.
 6. Odczytanie uchwały Rady SPP w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień.
 7. Wręczenie odznaczeń, nagród i wyróżnień.
 8. Wystąpienie w imieniu nagrodzonych i odznaczonych.
 9. Referaty problemowe.
 10. Wolne wnioski.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał.
 13. Przyjęcie protokółu Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zamknięcie Kongresu.

Poczęstunek (17.00)

Na podstawie informacji organizatora

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności