Canon na targach drupa 2024. Jenniffer Kolloczek komentuje i omawia najnowsze trendy w branżyPoprzedni artykuł 

Targi drupa 2024 to ważny moment w tegorocznym kalendarzu wydarzeń w branży poligraficznej. Liczne premiery produktowe i pokazy innowacyjnych technologii, będą stanowić dobrą okazję by przyjrzeć się aktualnym wyzwaniom na rynku usług drukarskich.

Atrakcją drupa 2024 będą prezentacje rozwiązań z obszaru zrównoważonego rozwoju. Wiele marek wdraża obecnie odpowiedzialne środowiskowo modele biznesowe i procesy operacyjne. Cała branża podejmuje różnorodne działania na rzecz środowiska – począwszy od zrównoważonych metod drukowania i korzystania z urządzeń, które przyczyniają się do gospodarki o obiegu zamkniętym, po stosowanie podłoży z certyfikatem FSC, wolnych od PVC i pochodzących z recyklingu.

W poniższym tekście Jennifer Kolloczek, Senior Director, Marketing & innovation, Production Printing w Canon Europe omawia procesy, jakie zaobserwowała w ciągu ostatnich dziesięciu lat w zakresie zrównoważonego rozwoju w branży druku. Analizując kluczowe czynniki wpływające na zmiany organizacyjne, pisze o tym, czego możemy się spodziewać w 2024 r. i w najbliższej przyszłości.

Jennifer Kolloczek

W ciągu ostatnich dziesięciu lat byliśmy świadkami wzrostu liczby dyskusji dotyczących zrównoważonego rozwoju i dążeń firm do bardziej odpowiedzialnego działania w modelu zamkniętym. Towarzyszyło im często pytanie o to, czy realizacja tych zamiarów jest możliwa w taki sposób, by utrzymywać wysoką rentowność biznesu.

Obserwowaliśmy jednocześnie wzrost zainteresowania leasingiem, renowacją, naprawą, ponownym wykorzystaniem i recyklingiem sprzętu produkcyjnego. Efektem był wyraźny postęp zgodnie z zasadami obiegu zamkniętego. Najnowsze technologie oznaczają poprawę procesów produkcyjnych, nie tylko przy uwzględnieniu kryteriów wydajności takich jak szybkość, produktywność, jakość wydruku, ale także na poprzez oszczędzanie zasobów, zmniejszanie zużycia energii i surowców. Wszystko to pomaga firmom poligraficznym lepiej obsługiwać swoich klientów, i utrzymywać wysoką efektywność. Gorącym tematem w ostatnich latach stało się też zarządzanie odpadami – branża wkłada obecnie wiele pracy w procesy recyklingu, utylizację produktów ubocznych i materiałów drukowanych realizowanych z większą odpowiedzialnością za środowisko.

Przeprowadzone niedawno wśród konsumentów i kadry kierowniczej przez PwC i Deloitte globalne badania podkreślają znaczenie ważnego trendu - rośnie zainteresowanie tematyką, a także aktywne uczestnictwo w działaniach z obszaru zrównoważonego rozwoju. Firmy postrzegane jako bardziej zrównoważone, są tymi, które są gotowe na faktyczny rozwój.

Wszystko to zachęca do zmiany struktury swoich inwestycji i działań. BadanieBadanie Deloitte wykazało, że 75% respondentów zwiększyło swoje inwestycje w zrównoważony rozwój w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Intensyfikowanie zrównoważonych praktyk znajduje odzwierciedlenie w wymaganiach przetargowych w wielu regionach Europy. Duża liczba przetargów opiera się obecnie na kryteriach środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG). Oznacza to, że niezdolność do udzielenia przez firmę odpowiedzi na pytania związane ze zrównoważonym rozwojem może ją z dużym prawdopodobieństwem wiele kosztować, a nawet wpływać na jej reputację.

Kluczowe trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju napędzające zmiany organizacyjne

Spoglądając na rok 2024 i kolejne lata, należy podkreślić, że zarówno w przypadku mniejszych firm, jak i dużych korporacji, rośnie kontrola nad ESG - zatrudniają one wyspecjalizowane zespoły zajmujące się tą tematyką.

Wynika to z wielu czynników. Jednym z najważniejszych jest wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów w UE w celu zwalczania "greenwashingu". Zostały one przegłosowane na początku tego roku, a państwa członkowskie UE będą miały 24 miesiące na dostosowanie się do nich. Zgodnie z przepisami, firmom będą grozić kary w wysokości co najmniej 4% ich rocznych przychodów za składanie oświadczeń środowiskowych, które wprowadzają w błąd.

Oczekiwania klientów dotyczące prowadzenia zrównoważonych działań dotyczyły wcześniej większych korporacji. Teraz już tak nie jest. Praktyczne implikacje dla MŚP zostały podsumowane w niedawnej prezentacji skierowanej do dostawców usług druku przez Steve'a Listera, konsultanta ds. zrównoważonego rozwoju dla globalnych marek i sprzedawców detalicznych: „Wzrasta liczba start- upów, które mogą pochwalić się zrównoważonymi praktykami wdrażanymi w ramach swojej działalności. Mniejsze firmy, które wcześniej działały w pewnej izolacji, zaczną odczuwać presję, aby udowodnić, że mają kwalifikacje w zakresie zrównoważonego rozwoju, które pozwalają im zajmować konkurencyjną pozycję i są istotne zarówno ze względu na zasady ładu korporacyjnego, jaki i postawy konsumentów.

W wielu przypadkach stopień wpływu na środowisko jest określany już na wczesnym etapie projektowania. Wszelkie wybory prowadzące do zmniejszania tego wpływu mogą oznaczać użycie alternatywnych materiałów drukowanych, które dają większą możliwość ponownego wykorzystania i recyklingu po zakończeniu eksploatacji. Mogą też dotyczyć opcji, które zapewniają zmniejszanie śladu węglowego już na etapach pozyskiwania surowców i produkcji" - konkluduje Steve Lister.

Katalizator zmian

Nie ma tu jednego uniwersalnego rozwiązania. Jednak zrozumienie dostępności wielu opcji - technologicznych, operacyjnych i materiałowych – i tego w jaki sposób mogą one odpowiadać na zróżnicowane potrzeby klientów, staje się dobrą inwestycją. Firmy poligraficzne mogą czerpać z tego korzyści – i to zarówno z uwzględnieniem perspektywy działów sprzedaży, jak i traktując to wszystko jako przygotowanie się na nadchodzącą przyszłość.

Dla dostawców usług druku, bardziej zrównoważone działania mogą być z jednej strony szansą na to, by rozwijać silniejsze, bardziej partnerskie relacje z klientami i tworzyć wartość dodaną. Z drugiej strony, mogą wzmacniać odporność w stale zmieniającym się i wymagającym krajobrazie biznesowym, w którym trend zrównoważonego rozwoju będzie dalej się rozwijać.

Więcej informacji o inicjatywach firmy Canon na rzecz zrównoważonego rozwoju będzie można uzyskać stoisku Canon na targach drupa 2024 (hala 8a / B41-1 - B418), a także tu: Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i podejście do nich - Canon Poland.

Na podstawie informacji firmy Canon

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności