Work.com - miejsce, w którym przedsiębiorcy znajdą narzędzia pomagające na ponowne otwarcie biznesu po epidemiiPoprzedni artykuł 

Salesforce (NYSE: CRM), globalny lider w systemach CRM, ogłosił dostępność platformy Work.com – nowego rozwiązania technologicznego oraz bazy zasobów, które pomogą firmom i organizacjom społecznym na całym świecie bezpiecznie otworzyć się ponownie, przekwalifikować pracowników i odpowiedzieć skutecznie na skutki pandemii COVID-19.

Work.com zawiera nowe rozwiązania przyspieszające reakcję sektora prywatnego i publicznego na pandemię COVID-19, w tym na ocenę dobrego samopoczucia pracowników, zarządzanie zmianami, śledzenie kontaktów, zarządzanie reagowaniem kryzysowym oraz zarządzanie dotacjami i pracą wolontariuszy. Centrum dowodzenia Work.com łączy wszystkie strumienie danych, dzięki czemu firmy i organizacje mogą podejmować bardziej świadome decyzje.

Ponadto Work.com daje możliwość dostępu do wiedzy i doświadczeń ekspertów ds. zdrowia oraz liderów biznesu i całego ekosystemu Salesforce.

„Każda firma i społeczność na świecie koncentruje się na tym, jak bezpiecznie ponownie się otworzyć i przejść do nowej rzeczywistości” – powiedział Bret Taylor, prezes i dyrektor operacyjny Salesforce.

„Dzięki Work.com łączymy potężną technologię, naszych partnerów i sieć ekspertów, aby pomóc organizacjom w ponownym otwarciu i wyjściu z kryzysu, stawiając zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów na pierwszym miejscu”.

„Okrągły Stół Biznesu (Business Roundtable) koncentruje się na ożywieniu gospodarczym, które stawia zdrowie publiczne na pierwszym miejscu i pozwala firmom każdej wielkości na szybkie i bezpieczne ponowne otwarcie” – powiedział Joshua Bolten, prezes i dyrektor generalny Business Roundtable. „Bezpieczeństwo i spójne wytyczne mają kluczowe znaczenie dla ponownego otwarcia. Salesforce zapewnia ważną usługę publiczną, oferując firmom i organizacjom różnej wielkości pakiet bezpłatnych zasobów, aby pomóc im odnaleźć się w aktualnych wskazówkach i bezpiecznie wrócić do pracy, kiedy tylko będzie to możliwe.”

Ponowne otwarcie w nowym świecie

Aby wesprzeć reakcję na COVID-19, Salesforce w początkowej fazie pandemii uruchomił Salesforce Care – pakiet rozwiązań, bezpłatny przez 90 dni, mający pomóc firmom ustabilizować się w początkowej fazie kryzysu. Teraz gdy ograniczenia związane z COVID-19 zmniejszają się, a gospodarka zaczyna się restartować, czeka nas bardziej skomplikowana faza.

Firmy i organizacje będą musiały być na bieżąco informowane i dostosowywać się do stale zmieniających się lokalnych i ogólnokrajowych wytycznych. Będą potrzebować nowych sposobów planowania, zarządzania i monitorowania gotowości pracowników oraz obiektów, a także sprawnego zarządzania kryzysowego. Będą potrzebować silnej współpracy między działami oraz narzędzi, aby szybko podejmować decyzje oparte na danych i komunikować się z pracownikami, partnerami i klientami na dużą skalę.

Nowe rozwiązania Salesforce Work.com

Nasze rozwiązania Work.com umożliwiają organizacjom bezpieczny powrót do działalności i zarządzanie logistyką powrotu do pracy, stawiając zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i klientów na pierwszym miejscu.

  • Centrum Work.com to zintegrowane miejsce, gdzie szefowie firm mogą uzyskać pełen wgląd w stan przygotowań do powrotu do pracy w różnych lokalizacjach firmy, wśród swoich pracowników i klientów, a w konsekwencji podejmować decyzje oparte na rzetelnych danych. Ułatwia też kontakt i komunikowanie się wewnątrz organizacji, jak i z klientami. Centrum dowodzenia umożliwia organizacjom gromadzenie zaufanych danych z wewnętrznych aplikacji i ankiet, tworzenie i rozpowszechnianie komunikatów dla pracowników na dużą skalę oraz wyświetlanie publicznych danych za pośrednictwem centrum danych Tableau COVID-19. Użytkownicy mogą również dodać MuleSoft, aby zintegrować dodatkowe źródła danych i Tableau, aby uzyskać bardziej niestandardowe wizualizacje danych.
  • Funkcja śledzenia kontaktów pozwala organizacjom sektora publicznego i prywatnego na śledzenie kontaktów zdrowotnych w bezpieczny sposób z zachowaniem pełnej prywatności. Jest to możliwe dzięki zbieraniu danych od osób zarażonych lub potencjalnie narażonych oraz tworzenie wizualnych map kontaktów i lokalizacji w celu monitorowania potencjalnych interakcji i powstawania ognisk.
  • Zarządzanie reagowaniem kryzysowym to pakiet produktów zbudowany we współpracy z Accenture, który pozwala organizacjom zdrowia publicznego, agencjom rządowym i sektorowi prywatnemu zarządzać wszystkimi rodzajami sytuacji kryzysowych, zapewniać opiekę osobom poszkodowanym oraz szybko przydzielać zasoby i usługi. Instytucje zdrowia publicznego mogą chronić pracowników przed niebezpiecznymi skutkami, umożliwiając śledzenie kontaktów i skuteczne rejestrowanie oraz analizowanie danych. W ten sposób można szybko segregować i oceniać pacjentów. Agencje rządowe mogą usprawnić operacje reagowania w sytuacjach awaryjnych, rozmieszczać zasoby i zaplanować działania w nieprzewidzianych sytuacjach.
  • Dobre samopoczucie pracowników to jeden z najistotniejszych wskaźników. Firmy mogą tworzyć ankiety na temat zdrowia zatrudnionych, monitorować trendy zdrowotne i wykorzystywać te dane do podejmowania świadomych decyzji o powrocie do pracy przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa.
  • Zarządzanie zmianami umożliwia organizacjom zorganizowanie powrotu pracowników do biura dzięki funkcjom, które mogą pomóc zmniejszyć gęstość pracowników w przestrzeni biurowej.
  • „MyTrailhead for Employees” dostarcza natomiast treści, które pomagają pracownikom w doskonaleniu nowych sposobów pracy poprzez gotowe programy szkoleniowe, edukacyjne i wellness. Ponadto pracodawcy mogą w ten sposób zapewnić, aby powracający pracownicy przestrzegali nowych zasad bezpieczeństwa i dysponowali niezbędnymi informacjami.
  • Zarządzanie wolontariuszami i dotacjami pomoże organizacjom osiągnąć założone cele pomocowe dzięki elastycznym, skalowalnym narzędziom, które usprawnią koordynację wolontariuszy i procesy przyznawania dotacji. Teraz każda organizacja będzie mogła osiągnąć sukces, dopasowując odpowiednich wolontariuszy do wydarzeń i automatyzując cykl życia dotacji.

Nowe zasoby zawierają spostrzeżenia i komentarze najlepszych ekspertów

Każda firma i społeczność na całym świecie radzą sobie z kryzysem, codziennie ucząc się i czerpiąc inspirację z nowych miejsc. Aby pomóc firmom nowe centrum zasobów Work.com od Salesforce, zawiera komentarze ekspertów i porady od uznanych ekspertów.

Już ponad 8 000 firm zapisało się już na Salesforce Care, pakiet bezpłatnych rozwiązań zaprojektowanych, aby pomóc firmom ustabilizować się w początkowej fazie kryzysu. Obejmuje on elementy usprawniające obsługę pracowników i klientów, monitorowanie w mediach społecznościowych, rozwiązania do zdalnej współpracy i analizy danych z Tableau, specjalne oferty dla sektora opieki zdrowotnej i przemysłu oraz bezpłatny dostęp do Salesforce Essentials. Firma uruchomiła także AppExchange COVID-19 Resource Center, centralny zasób rozwiązań związanych z COVID oraz nawiązał współpracę z Amazon, aby zaoferować bezpłatny dostęp do Amazon Connect, tak aby zespoły pracujące zdalnie mogły pozostać w stałym kontakcie.

Ceny i dostępność

  • Planuje się, że centrum dowodzenia Work.com oraz centrum zarządzania zmianami będą ogólnie dostępne w czerwcu 2020 r. Każde z nich stanowi dodatek do Platform Starter ze wstępną ceną ustaloną na 5 USD za użytkownika miesięcznie. Dodatek wellness dla pracowników zostanie dołączony do Centrum dowodzenia Work.com.
  • Zarządzanie reagowaniem kryzysowym, które obejmuje śledzenie kontaktów, będzie ogólnie dostępne w drugiej połowie maja 2020 r. Jest to pakiet istniejących produktów: Health Cloud, Service Cloud, Lightning Scheduler i Salesforce Maps, a także nowy produkt - Zarządzanie programem awaryjnym. Zarządzanie programem awaryjnym to dodatek do dowolnej licencji Health Cloud lub Service Cloud w wersji Enterprise Edition, lub wyższej, w cenie 50 USD za użytkownika miesięcznie.
  • Nowe treści dotyczące uczenia się i samopoczucia pracowników w myTrailhead będą ogólnie dostępne w czerwcu 2020 r. i zostaną włączone do myTrailhead dla pracowników, którego cena wynosi 25 USD za użytkownika miesięcznie.

Na podstawie informacji firmy Salesforce

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności