Opublikowano 14. tom Rocznika Muzeum PapiernictwaPoprzedni artykuł 

Z ogromną przyjemnością przekazujemy do rąk Czytelników 14. tom Rocznika Muzeum Papiernictwa, który powstał, jak napisał we wstępie dyr. Maciej Szymczyk, w roku szczególnie trudnym nie tylko dla naszej instytucji, ale całego świata, boleśnie dotkniętego pandemią COVID-19.

Publikacja składa się z pięciu działów. Pierwszy z nich zawiera dwa recenzowane artykuły autorstwa dusznickich muzealników. Dyr. Maciej Szymczyk dokonał inwentaryzacji zakładów papierniczych na ziemi kłodzkiej do 1945 r. Dzięki temu opracowaniu udało się ustalić wpływ dusznickiego młyna na branżę papierniczą w najbliższej okolicy. Ma to istotne znaczenie w kontekście starań o wpis obiektu na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Zbiorom, a konkretnie kolekcji ekslibrisów Muzeum Papiernictwa, poświęcony został drugi artykuł z tej części. Jego autorką jest Karolina Dyjas z Działu Edukacji Muzealnej, która w swoim opracowaniu poddała analizie 6,6 tys. ekslibrisów, czyli znaków własnościowych książki. Omówiła historię oraz zalety i wady tej pokaźnej kolekcji.

Drugi i trzeci rozdział zawiera materiały związane z historią Dusznik-Zdroju. Andrzej Sobczyński pisze o dziejach dóbr homolskich oraz historii Dusznik od momentu powstania grodu do uzyskania przez niego statusu miasta królewskiego. Rainer Sachs natomiast opracował Leksykon artystów dusznickich, który będzie miał swoją kontynuację w kolejnych numerach muzealnego wydawnictwa. W 14. tomie autor przeanalizował środowisko artystów i opracował dziesięć biogramów Artystów plastyków i twórców rzemiosła Dusznik-Zdroju do 1945 r.

W części poświęconej sprawozdaniom i relacjom umieszczono tekst podsumowujący działania Muzeum Papiernictwa w latach 2013–2020 w związku z koncepcją wpisania najcenniejszych młynów papierniczych na listę UNESCO. W tym rozdziale opublikowano również artykuł Leszka Goetzendorfa-Grabowskiego nt. dalekowschodniej techniki wytwarzania papieru na przykładzie Birmy.

Ostatni dział tradycyjnie zawiera materiały ilustrujące działalność Muzeum Papiernictwa: kronikę wydarzeń oraz wystaw czasowych zrealizowanych w 2019 r., wyciąg ze statystyk oraz wykaz pracowników.

Periodyk dostępny jest w wersji papierowej. Można go nabyć, tak jak i wcześniejsze tomy, w naszym sklepie internetowym https://papieryczerpane.pl/rocznik-muzeum-papiernictwa-tom-xiv-r-wyd-2020,3,1049,1578.

Na podstawie informacji Muzeum Papiernictwa

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności