EyeC: Zwiększona kontrola jakości dzięki opartemu na chmurze systemowi porównywania tekstu i korekty grafikiPoprzedni artykuł 

Od lewej do prawej: Stephanie Wahlbrink i Jens Fechtel z VN Reproduktion & Kommunikation GmbH stosują EyeC ProofText.
Od lewej do prawej: Stephanie Wahlbrink i Jens Fechtel z VN Reproduktion & Kommunikation GmbH stosują EyeC ProofText.

Ze względu na rosnącą globalną urbanizację i dążenie do bardziej zrównoważonego rozwoju, towary konsumpcyjne i produkty spożywcze szybko się zmieniają. Skrócone cykle życia produktów, duża dynamika konkurencji ze względu na stale rosnącą liczbę produktów ­oraz coraz bardziej wymagające projekty mniejszych i wielojęzycznych opakowań wymagają niezwykłej elastyczności przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa.

Firma VN Reproduction &. Kommunikation GmbH stanęło również przed wyzwaniem zagwarantowania jakości w przypadku dynamicznych trendów w opakowaniach już na etapie przygotowania do druku. Jako jedna z wiodących przygotowalni do pakowania wszelkiego rodzaju, firma posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu kreatywnych projektów opakowań i adaptacji dla klientów z branży produkcji spożywczej. Ekspert w dziedzinie składanych pudełek i opakowań kartonowych szybko zdał sobie sprawę, jak czasochłonne i niebezpieczne ­może być ręczne sprawdzanie coraz bardziej złożonych szablonów drukarskich. Zintegrowali innowacyjny i całkowicie oparty na chmurze system porównywania tekstu i korekty grafiki EyeC ProofText w swoim przepływie pracy jako klucz do ich rozwiązania. VN używa teraz Proof Text do sprawdzania wszystkich szablonów wydruku, osiągając w ten sposób dalszą redukcję błędów i zwiększoną niezawodność procesu.

Sytuacja początkowa

Wielojęzyczność, krótszy czas wprowadzania produktów na rynek, często zmieniające się szaty graficzne, ściśle ­regulowane i stale zmieniające się przepisy, a także przestrzeganie wrażliwych ­informacji, takich jak opis handlowy, alergeny czy wartości odżywcze, stawiały przygotowalnię przed powtarzającymi się pytaniami ­i wyzwaniami w zakresie kontroli jakości w trakcie przygotowania do druku. Firma VN poszukiwała niezawodnego i łatwego w konfiguracji rozwiązania do automatyzacji tekstów i grafiki, aby uzupełnić wcześniej czasochłonne i wymagające dużego personelu procesy ręcznego sprawdzania przekazywanych tekstów oraz zredukować kosztowne pętle korekcyjne, a jednocześnie gwarantują wysokie wymagania klientów dotyczące powtarzalnej jakości produktu. „Ręczna korekta nie zawsze wykrywa wszystkie odchylenia w 100%. Jednak pomyłka nie może się zdarzyć, ponieważ koszty następcze wynikające z reklamacji klientów ­mogą być ogromne”, wyjaśnia Jens Fechtel, technik mediów i doradca klienta w VN Repro. „Zaczęliśmy więc szukać sposobów na zwiększenie produktywności, zminimalizowanie błędów ludzkich i zmniejszenie liczby reklamacji”. Wraz z możliwie najwyższym ­poziomem przyjazności dla użytkownika, nowe narzędzie powinno również położyć kres dniom pracy opartej na lokalizacji, aby możliwa była praca zdalna lub hybrydowa.

Dialog na poziomie oczu

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i wysokiej niezawodności firma EyeC szybko stała się partnerem z wyboru do współpracy. VN Repro już od wielu lat używa EyeC Proofiler Graphic do kontroli grafiki w przygotowaniu do druku, a doskonałe wyniki, jakie zapewnia, są dobrze znane. Jens Fechtel o tym, dlaczego wybrano rozwiązanie EyeC: „Pilnie potrzebna była zmiana w naszych możliwościach inspekcyjnych. W naszych poszukiwaniach dojrzałego rozwiązania automatyzacji do kontroli tekstu naszych obszernych odpraw, EyeC dostarczyło nam dostosowane i innowacyjne rozwiązanie, aby osiągnąć nasz główny cel, jakim jest „Za pierwszym razem”. Nawet w fazie planowania i koncepcji dla następnie nowo opracowany EyeC ProofText, miała miejsce produktywna wymiana między EyeC i VNRepro. Oprócz spełnienia 100% standardów jakości i wydajności zastosowanego systemu, liczyła się również wiedza o opakowaniach, którą EyeC wniosła do stołu. Będąc klientem pilotażowym, firma EyeC miała również okazję przetestować swoje nowe rozwiązanie w praktyce przez firmę VN Repro. „Oprócz naszej własnej wiedzy, polegamy na równie kompetentnych partnerach. Eksperci EyeC wysłuchali nas i od razu zrozumieli nasze wymagania, dzięki czemu mogliśmy wspólnie znaleźć odpowiednie rozwiązanie” — kontynuuje Fechtel. „Dzięki EyeC ProofText mamy teraz idealne rozwiązanie programowe do w pełni zautomatyzowanego systemu porównywania tekstu i korekty grafiki”.

Innowacyjne rozwiązanie EyeC

Wysoce zautomatyzowany, internetowy system sprawdzania grafiki porównuje odprawy klienta z ostatecznym plikiem grafiki lub próbą w formacie PDF. W przypadku VN Repro jest to zwykle kompletne opakowanie, ale można również sprawdzić poszczególne bloki tekstu. Inteligentny algorytm wyszukuje i ocenia rozbieżności między dokumentami, w tym w treści tekstu i czcionce - niezależnie od pozycji, struktury i stylu, nawet w przypadku najbardziej złożonych odpraw w jednym kroku procesu. Intuicyjna obsługa systemu oraz innowacyjny interfejs użytkownika pozwalają szybko i sprawnie sprawdzić i ocenić nawet złożone dokumenty. Ponadto można zaoszczędzić czas i obniżyć koszty, sprawdzając jednocześnie kilka dokumentów i różne języki. Po zakończeniu każdego zadania ProofText tworzy szczegółowy raport z audytu w celu śledzenia i zapewniania jakości. Dzięki usprawnieniu całego procesu testowania można skutecznie skrócić długie cykle poprawek i przyspieszyć cały proces przygotowania do druku.

Wynik

Obecnie pięciu pracowników korzysta z EyeC ProofText jako skutecznego uzupełnienia ręcznego procesu sprawdzania ­w ramach przygotowania pracy i zapewniania jakości. Od pierwszej odprawy, przez każdą kontrolę pośrednią, aż po gotowe dzieło końcowe, każde dzieło jest sprawdzane w systemie. W indywidualnych przypadkach operatorzy sprawdzają również własną pracę z ProofTextem przed przejściem do ostatecznej kontroli. Wszelkie wykryte rozbieżności są korygowane wewnętrznie, a następnie w razie potrzeby ponownie sprawdzane. „EyeC ProofText uzupełnia teraz naszą poprzednią kontrolę ręczną, dzięki czemu nasi operatorzy mają jak najmniej ręcznej obróbki, a pracownicy zajmujący się przygotowaniem pracy i kontrolą jakości mogą skoncentrować się na innych rzeczach podczas kontroli końcowej”, opisuje technik mediów. Oprócz szczególnie wysokiego poziomu niezawodności przy znajdowaniu odchyleń, zespół VN Repro był również pod wrażeniem praktycznych narzędzi, takich jak narzędzie dzielone lub ocena partii, do radzenia sobie z „nieprawidłowymi” odprawami. Z biegiem czasu sumowały się inne zalety: „Ponieważ oprogramowanie jest oferowane jako aplikacja SaaS, można je zintegrować z przepływem pracy firmy bez większego wysiłku administracyjnego, oferując jednocześnie wiele korzyści w zakresie pracy zdalnej” — mówi Fechtel. Co więcej, redukcja błędów i związanych z nimi pętli korekcyjnych w końcowym procesie graficznym prowadzi do szybszych cykli testowych i zwiększonej produktywności. Wysoka i stała jakość zapewnia zwiększoną niezawodność procesu. „Inne korzyści wynikające ze współpracy z EyeC obejmują regularne aktualizacje oprogramowania w celu naprawienia błędów, ulepszenia funkcji i ­kompleksowe wsparcie techniczne” — dodaje. Istnieje również opcja wielojęzyczności (w tym bardziej złożone języki azjatyckie, takie jak tajski i mandaryński) oraz opcja sprawdzania języków od prawej do lewej (dla języków takich jak arabski lub hebrajski) oraz opcja sprawdzania stylów czcionek, co jest szczególnie ważne w zakresie informacji żywieniowych i alergenów na opakowaniach żywności – wszystko to przyczynia się do pomyślnego wzrostu jakości. „EyeC ProofText daje nam znacznie lepsze i przede wszystkim bardziej niezawodne opcje kontroli w krótkim czasie. Dzięki temu wzrostowi jakości w procesie rozwoju produktu ­znacząco przyczyniamy się do skrócenia czasu wprowadzenia produktu na rynek – kluczowego czynnika sukcesu naszych klientów”, podkreśla Fechtel.

Następne kroki

W przyszłości VN Reproduction & Komunikation planuje intensywniej wykorzystywać EyeC ProofText do samokontroli przez operatorów w celu identyfikacji i poprawiania błędów w tekście przed ostateczną kontrolą. Oprócz pięciu obecnych użytkowników, inni operatorzy mają zostać przeszkoleni w zakresie korzystania z niego w celu zwiększenia niezawodności procesu i zaufania do ProofText jako skutecznego programu kontroli. Jens Fechtel podsumowuje: „Dzięki innowacyjnemu i precyzyjnemu rozwiązaniu kontrolnemu, takiemu jak EyeC ProofText, jesteśmy przygotowani na nowe wymagania przemysłu spożywczego. Jesteśmy dumni, że mamy u boku doświadczonego i kompetentnego partnera, takiego jak EyeC, który jest dla nas synonimem wysokiej jakości rozwiązań inspekcyjnych.”

Na podstawie informacji firmy EyeC GmbH

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności