EyeC - 100% kontroli jakości w inspekcji procesów wykończeniowychPoprzedni artykuł 

100% kontroli w sklejarce z EyeC ProofRunner Carton Retrofit
100% kontroli w sklejarce z EyeC ProofRunner Carton Retrofit

Opakowania są kluczowym czynnikiem w łańcuchu dostaw niemal wszystkich branż. Jako ambasadorzy marki odgrywają kluczową rolę w wejściu na rynek i akceptacji nowych kategorii produktów. Bezbłędna konstrukcja, druk i wykończenie są kluczowe. Niemiecka firma PackEx GmbH z siedzibą w Wormacji od 2018 roku specjalizuje się w ekspresowej produkcji pudełek składanych w małych seriach. Jako wydzielona część firmy AUGUST FALLER GMBH & CO. opieki zdrowotnej/farmaceutyków, kosmetyków, kannabidiolu (CBD), żywności i innych towarów konsumpcyjnych z kreatywnymi rozwiązaniami w zakresie opakowań.

Aby sprostać stale rosnącym wymaganiom dotyczącym wysokiej jakości opakowań żywności i produktów, a jednocześnie optymalizować proces kontroli w perspektywie długoterminowej , ekspert ds. pewność podczas kontroli końcowej.

Sytuacja początkowa

Bezproblemowa kontrola jakości jest niezbędna dla PackEx aby zapewnić, że do klientów dostarczane są wyłącznie wysokiej jakości, bezbłędne produkty. Jako producent pudełek składanych w małych ilościach i na zamówienie, firma z Worms stanęła przed wyzwaniem optymalizacji kontroli jakości w taki sposób, aby podczas produkcji proaktywnie przeciwdziałać potencjalnym błędom w druku. Zrównoważony rozwój odgrywa kluczową rolę w ukierunkowaniu działalności przedsiębiorczej. Ponadto stale rosnąca różnorodność produktów, zgodność z kryteriami czasu wprowadzania na rynek oraz bardzo złożone wymagania i surowe przepisy dotyczące opakowań farmaceutycznych wymagają ­szczególnie wysokich standardów produkcji . Jednak ręczna kontrola przez kierownictwo jakości była zbyt czasochłonna ze względu na szybki czas wysyłki wynoszący 3-5 dni, a wyrywkowe kontrole niosą ze sobą wysokie ryzyko błędów drukarskich lub uszkodzeń wynikających z terminowej realizacji produkcji na żądanie. Aby uniknąć kosztownych reklamacji lub wycofywania produktów, eskalacji kosztów i utraty wizerunku, firma PackEx poszukiwała w pełni zautomatyzowanego systemu kontroli, który ograniczyłby potrzebę interwencji człowieka, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo procesu i pracowników.

Poszukiwanie innowacyjnego rozwiązania

Podczas gdy startup był już zaznajomiony z systemami kontroli obrazu wydruku do porównywania losowych próbek lub pojedynczych wydrukowanych arkuszy, nowa aplikacja miała być kontrolą na linii. Oprócz integracji automatycznego systemu sterowania na ostatnim etapie produkcji i związanego z tym potencjału oszczędności dużego działu zarządzania jakością, wysoki stopień przyjazności dla użytkownika był również jednym z wymagań dla nowego oprogramowania do kontroli. Systemy kontroli inline firmy EyeC były idealnym rozwiązaniem. “ Wiedza i profesjonalizm EyeC są wyjątkowe. Natychmiast nawiązaliśmy kontakt, a nasze kontakty szybko zrozumiały i wdrożyły to, czego potrzebowaliśmy, aby spełnić nasze wymagania” — mówi Michael Mohme , kierownik zespołu ds. produkcji w PackEx . „Z osobistego punktu widzenia od samego początku było to bardzo dobre dopasowanie” — dodaje. Rozwój był ściśle zorientowany na potrzeby i oczekiwania pracowników. PackEx przywiązywał do tego dużą wagę, aby z rozwiązania korzystało jak najwięcej współpracowników. W ścisłej współpracy z firmą PackEx, dostawcą wysokowydajnych systemów kopiowania i kontroli druku, wdrożono instalację „EyeC ProofRunner Carton Sorter” oraz „EyeC ProofRunner Carton Retrofit”, łączący dwa szyte na miarę systemy kontroli inline, które zapewniają 100% kontrolę jakości podczas składania i zapewniają przyczepność.

Obszary działania i korzystanie z systemu EyeC

EyeC serii ProofRunner Carton, EyeC oferuje system kontroli inline do niezwykle szybkiej 100% kontroli druku składanych pudełek w produkcji. Zainstalowane na składanej sklejarce i PrintChecker (zainstalowanym na maszynie Kohmann ), dwa systemy zintegrowane przez PackEx początkowo porównują wydrukowany obraz każdego pojedynczego składanego pudełka z gotowym do druku plikiem PDF w całkowicie zautomatyzowanym procesie. System automatycznie identyfikuje ­drukowany obraz i wykrojnik, który definiuje odpowiedni obszar kontroli. Plik PDF może zostać automatycznie wzbogacony o dodatkowe informacje w przepływie prac przygotowawczych klienta, na przykład w celu zdefiniowania obszarów dla kodów kreskowych, danych zmiennych lub kontroli kolorów. Informacje krytyczne, takie jak tekst lub logo, można również wstępnie zdefiniować do kontroli z najbardziej precyzyjnymi parametrami kontroli.

W połączeniu z połączeniem z systemem MIS (Management Information System) klienta, w pełni zautomatyzowana konfiguracja zlecenia kontroli jest możliwa w ciągu kilku sekund. Podczas pracy na żywo operator jest automatycznie powiadamiany o defektach, takich jak odchylenia kolorów, malinki, wypełnione lub brakujące znaki, plamy lub wadliwe kody 1D i 2D. Przejrzysta prezentacja odchyleń i ważnych informacji statystycznych pomaga również operatorom łatwo zidentyfikować miejsce i źródło błędów drukarskich oraz jak najszybciej podjąć działania naprawcze. Dzięki wykrywaniu w czasie rzeczywistym, nieprawidłowo wydrukowane pudełka składane są automatycznie sortowane na składarko-sklejarce za pomocą EyeC ProofRunner Retrofit przed ich przetworzeniem. Pełny raport z inspekcji na koniec każdego zadania służy do śledzenia, analizy i dalszej komunikacji. Automatycznie generowany dokument jest również przydatnym wsparciem w walidacji, pomagając dostawcom usług poligraficznych spełnić surowe wymagania norm i przepisów podczas audytu.

Wynik

EyeC ProofRunner Carton Sorter i EyeC ProofRunner Carton Retrofit działa w PackEx od ponad 4 lat w ramach kontroli końcowej. Cel produkcji małych serii jako opakowania na żądanie w ciągu 72 godzin bez utraty jakości został pomyślnie zrealizowany dzięki integracji obu systemów. „Na naszych maszynach pracuje wielu różnych pracowników, a dzięki systemom EyeC wszyscy odpowiedzialni pracownicy byli w stanie samodzielnie obsługiwać systemy po krótkim szkoleniu” — podkreśla Mohme .

W międzyczasie 85 000 pudełek składanych przechodzi codziennie przez kontrolę bez ręcznej kontroli uzupełniającej przez pracowników zarządzania jakością. Podają one jedynie ocenę odchyleń. Kierownik produkcji widzi dodatkową zaletę w pełni zautomatyzowanego procesu testowania, który w dużym stopniu odciąża pracowników: „Funkcjonalna, a jednocześnie przyjazna dla użytkownika użyteczność systemów EyeC była dokładnie tym, czego nam brakowało . Dzięki EyeC jesteśmy teraz w stanie skoncentrować naszych ludzi na bardziej wpływowych projektach, nie martwiąc się o przeoczone błędy lub zauważenie ich za późno”. Dodatkowy raport o błędach na koniec każdej kontroli służy również jako ważne narzędzie, które między innymi pokazuje wszystkie zaistniałe błędy lub podejrzane miejsca w udokumentowanej formie. „Raporty dają nam jasny obraz wszelkich potrzeb działania, a jednocześnie podkreślają potencjalne ulepszenia naszych istniejących procesów” – potwierdza kierownik produkcji. Ścisła współpraca z EyeC miała również pozytywny wpływ na cele korporacyjne PackEx i jakość ich produktów.

„Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi osobami kontaktowymi, co oznacza, że EyeC szybko odpowiada na pytania lub prośby i zawsze możemy współpracować w sposób zorientowany na cel. W szczególności praca z Katją Kaufmann, Karstenem Wägemannem i Benjaminem Albem z działu serwisu jest świetną zabawą. W razie potrzeby wspólnie opracowujemy nowe pomysły i rozwiązania, aby osiągnąć nasze cele – to stworzyło prawdziwego ducha zespołu” – podkreśla kierownik produkcji.

Następne kroki

Zakres zastosowań EyeC ProofRunner Carton Sorter i EyeC ProofRunner Carton Retrofit będzie w przyszłości dalej rozwijany. „Od samego początku ważne było dla nas znalezienie rozwiązania, które moglibyśmy szybko i produktywnie wykorzystać, a następnie stopniowo rozszerzać. Doświadczenie EyeC i ciągły rozwój systemów są dla nas na wagę złota”, mówi Mohme . Planowana jest między innymi modernizacja ProofRunner Carton Sorter do sprawdzania danych zmiennych w celu dalszego wykorzystania jeszcze większego potencjału produkcji i istniejących procesów.

Na podstawie informacji firmy EyeC GmbH

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności