Stora Enso CarrEco Brown wspiera rozwój polskiej firmy Ecobag Network w zakresie proekologicznych toreb papierowychPoprzedni artykuł 

Fot.: Stora Enso
Fot.: Stora Enso

Ecobag Network – wiodący polski producent proekologicznych toreb papierowych wdrożył w ostatnim czasie stworzone przez Stora Enso rozwiązanie CarrEco Brown, dedykowane wytwarzaniu toreb zakupowych i spożywczych. Pozwoliło ono osiągnąć tu nowy poziom wydajności produkcji i lekkości wytwarzanego asortymentu, a także wyjść w jeszcze większym stopniu naprzeciw rynkowym trendom i oczekiwaniom konsumentów.

Jak podkreśla Stora Enso, ci ostatni coraz częściej dokonują w swoim codziennym życiu i zachowaniach takich wyborów, które są zbieżne z szeroko rozumianą polityką zrównoważonego rozwoju. Z kolei zauważalnym w skali globalnej trendem jest powszechne odchodzenie od jednorazowych toreb czy worków plastikowych – zjawisko to dotyczy również rynku polskiego.

Swój udział w jego upowszechnieniu mają też działające w naszym kraju sieci supermarketów, które od dłuższego czasu zachęcają swoich klientów do wybierania toreb papierowych w miejsce plastikowych podczas zakupów. To z kolei przełożyło się na wzrost produkcji toreb papierowych w Polsce. Jak podaje Stora Enso, w latach 2019-2023 liczba wytwórców tego typu asortymentu podwoiła się w naszym kraju – z siedmiu do czternastu. To efekt zapotrzebowania zgłaszanego właśnie ze strony sieci handlu detalicznego – największa z nich zużywa obecnie ok. 90 mln papierowych toreb rocznie.

Na tę diametralną zmianę na rynku opakowań jednorazowych miały wpływ – jak podaje Stora Enso – dwa czynniki. Pierwszym są zwyczaje i przyzwyczajenia konsumentów. Drugim, równie ważnym, są aspekty prawne. 24 maja br. w Polsce weszła w życie unijna dyrektywa, dotycząca jednorazowych produktów plastikowych (SUP). Jej zapisy stanowią, że każda firma wprowadzająca na rynek niskogramaturowe torby zakupowe wykonane z tworzywa sztucznego (o grubości poniżej 50 mikrometrów) będzie ponosić roczną opłatę z tym związaną. Sieci supermarketów zostały więc zmuszone do poszukiwania alternatywnych rozwiązań.

Stora Enso wskazuje, że naturalnym i niejako oczywistym stają się w tej sytuacji torby papierowe, wytwarzane z odnawialnych surowców włóknistych. Jednak wraz z ich nagłą popularnością pojawiła się kwestia nadążania producentów za rosnącym popytem rynkowym. Dla części z nich wyzwaniem stała się stabilność całorocznych dostaw materiałów niezbędnych do produkcji toreb papierowych, zwłaszcza w kontekście restrykcyjnej polityki kosztowej.

Stora Enso stara się wychodzić naprzeciw tym potrzebom – w ubiegłym roku w jej ofercie pojawiły się proekologiczne papiery CarrEco Brown, dedykowane produkcji proekologicznych toreb zakupowych i cateringowych. Jak podkreśla firma, stanowią one idealne rozwiązanie dla właścicieli marek, którzy z jednej strony poszukują zrównoważonych rozwiązań spełniających jednocześnie obecne oczekiwania konsumentów. „CarrEco stał się swego rodzaju game changerem na polskim rynku opakowaniowym – przekonuje Piotr Gontarz, Sales Manager, odpowiedzialny w Stora Enso za rynek Polski. – Jego wyjątkowa jakość i wytrzymałość spowodowały, że klienci byli skłonni zmienić swoje wymagania względem gramatury toreb. Zwyczajowo oczekiwali oni papierów o gramaturze rzędu 90 g/m2, ale CarrEco – nawet przy niższej gramaturze rzędu 85 g/m2 – okazał się niezawodną opcją, idealnie wpisując się w zapotrzebowanie rynkowe”.

CarrEco Brown jest w 100% wykonany z pierwotnych włókien celulozowych pochodzących z nordyckich upraw leśnych, zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zapewniony przez Stora Enso odpowiedzialny społecznie łańcuch dostaw sprawia, że Ecobag Network może liczyć na regularne, niezakłócone dostawy surowca niezbędnego do produkcji papierowych toreb. „Poszukiwaliśmy materiału, w przypadku którego proces przebiega szybciej. W tym aspekcie CarrEco całkowicie spełnia nasze potrzeby. Zmiana gramatury z 90 g/m2 na 85 g/m2 dała wymierne korzyści w wielu aspektach. Dzięki zwiększonej ilości metrów nawoju pozwala wydłużyć czas pracy na jednym zwoju – mówi Dawid Rogoża, dyrektor zarządzający Ecobag Network. – Po zakończeniu rygorystycznych testów, materiał udowodnił swoją wartość i przydatność zarówno w kontekście naszych oczekiwań, jak też potrzeb naszych klientów względem niskogramaturowej torby papierowej mogącej udźwignąć nawet 10 kg produktów”.

Spełniając powyższe kryteria, Ecobag zaczął w sposób zauważalny odczuwać korzyści z wdrożenia CarrEco Brown. Udoskonalony proces wytwórczy realizowany w dedykowanych liniach produkcyjnych przełożył się bowiem – w perspektywie długookresowej – na redukcję kosztów z tym związanych. Co więcej, atrakcyjna relacja wytrzymałości i wagi CarrEco Brown ma swój udział w obniżonej emisji dwutlenku węgla generowanej podczas transportu.

Jak już wspomniano, CarrEco Brown stał się swego rodzaju „game changerem” na polskim rynku sprzedaży detalicznej. W ślad za odniesionym tu sukcesem, rozwiązanie to jest obecnie promowane przez Stora Enso także wśród innych klientów, którzy stawiają przed sobą ambitne cele względem proekologiczności i wydajności. „CarrEco daje nam możliwość realizowania sukcesów rynkowych – kontynuuje Dawid Rogoża. – Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na tego rodzaju rozwiązania zarówno w Polsce, jak i poza nią, stawia nas to w niezwykle uprzywilejowanej pozycji w kontekście możliwości obsługi naszych klientów”.

CarrEco Brown to niebielony, niepowlekany papier opakowaniowy, który można w 100% poddać recyklingowi. Zdaniem producenta, zastosowana tu unikalna, 3-warstwowa struktura zapewnia mu wyjątkową wytrzymałość, niezwykle istotną w kontekście toreb zakupowych. Co więcej, karton jest bezpieczny dla żywności, mającej z nim kontakt. Zawiera wyłącznie zgodne z normami FDA związki chemiczne, co – jak podkreśla Stora Enso – czyni go rozwiązaniem właściwym dla handlu detalicznego i małej gastronomii, gdzie rośnie popularność dań na wynos.

„Nasza firma właśnie wzbogaciła ofertę produktów z rodziny CarrEco o unikalny papier dwubarwny, białobrązowy – dodaje Piotr Gontarz – w którym jedna z zewnętrznych warstw jest produkowana z bielonej celulozy. Daje to unikatowy wygląd, a jednocześnie stwarza dużo większe możliwości zadruku na stronie bielonej. Papier ten jest wprowadzany na rynek pod nazwą CarrEco White”.

Więcej informacji na temat CarrEco White można znaleźć na stronie https://www.storaenso.com/en/products/other-packaging-products/paper-bags-by-stora-enso/carreco-white

Więcej informacji na temat CarrEco Brown, jak też pozostałych materiałów Stora Enso dedykowanych produkcji toreb papierowych, można znaleźć na stronie internetowej https://www.storaenso.com/en/products/other-packaging-products/paper-bags-by-stora-enso

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2023 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności