Linia do oprawy zeszytowej Müller Martini Primera 130 w drukarni Offset Druk: kolejna inwestycja w zaawansowane technologiePoprzedni artykuł 

Przy nowej linii Primera 130 stoją od lewej: Przemysław Starak - regionalny szef sprzedaży Müller Martini Sp. z o.o., Adam Motyka - właściciel drukarni Offset Druk, Jacek Kobyliński - dyrektor zarządzający Müller Martini Sp. z o.o.
Przy nowej linii Primera 130 stoją od lewej: Przemysław Starak - regionalny szef sprzedaży Müller Martini Sp. z o.o., Adam Motyka - właściciel drukarni Offset Druk, Jacek Kobyliński - dyrektor zarządzający Müller Martini Sp. z o.o.
Pierwsza połowa tego roku jest dla rzeszowskiej drukarni Offset Druk okresem wzmożonych inwestycji sprzętowych, realizowanych z myślą o nowo wybudowanym zakładzie produkcyjnym, zlokalizowanym w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Park Naukowo-Technologiczny”. Wraz z uruchomieniem nowego systemu CtP, bogato wyposażonej pełnoformatowej maszyny offsetowej oraz kilku urządzeń introligatorskich (m.in. składarko-sklejarki, sztancy, krajarki, złamywarki i odwracarki) w połowie czerwca rozpoczęło tu pracę kolejne zaawansowane technologicznie rozwiązanie – linia do oprawy zeszytowej Primera 130 firmy Müller Martini. Niebawem zostanie ona uzupełniona o inne, nowe urządzenie tego producenta - linię do oprawy klejonej. Dzięki inwestycjom w części związanej z introligatornią firma Offset Druk ponad dwukrotnie zwiększyła swoje moce produkcyjne w zakresie oprawy zeszytowej. Zarówno sprzęt do obróbki końcowej, jak też rozwiązanie CtP i maszyna drukująca, zostały częściowo sfinansowane ze środków unijnych.

Jak podkreśla Adam Motyka, właściciel firmy Offset Druk, wszystkie pozyskane maszyny i urządzenia są nowe, a część z nich oferuje poziom technologiczny nieosiągalny dotychczas nie tylko w jego drukarni, ale też w innych przedsiębiorstwach poligraficznych działających w naszym kraju: Nasza drukarnia od zawsze inwestowała wyłącznie w nowoczesne, zaawansowane technologicznie rozwiązania. Podobnie rzecz się ma z nową maszyną drukującą KBA Rapida 106, która niejako „wymusiła” pozostałe inwestycje w przygotowalnię i obróbkę po druku; oferuje ona liczne rozwiązania rzadko bądź w ogóle niespotykane w polskich drukarniach. Mam tu na myśli zarówno jej bogate wyposażenie w zakresie kontroli jakości druku, jak też liczne opcje uszlachetniania, dostępne za sprawą dwóch wież lakierujących, podwójnego suszenia i wydłużonego wykładania. Podobnie rzecz się ma z nowym taśmowcem firmy Müller Martini – Primera 130. Oferuje on zaawansowane funkcje i rozwiązania do tej pory niestosowane w naszej drukarni. W naszej drukarni wykonujemy przede wszystkim różnorodne prace z zakresu produkcji akcydensowej i reklamowej, z których ok. 50% oprawiamy właśnie zeszytowo, dlatego posiadanie zupełnie nowego, rozwiniętego technologicznie rozwiązania do szycia drutem stało się koniecznością. Zwłaszcza po zakupie nowej, wysokowydajnej maszyny drukującej.

Dostarczona do drukarni Offset Druk linia Primera 130 to model, który pojawił się w ofercie Müller Martini po targach drupa 2008. Jest to nowej generacji urządzenie, oferujące zaawansowane rozwiązania technologiczne znacznie skracające czas narządzania maszyny, co bezpośrednio przekłada się na oszczędności finansowe użytkownika. Jak zapewnia Adam Motyka, wpłynęło to w znaczący sposób na ostateczną decyzję o wyborze dostawcy i samego rozwiązania.
W wersji pracującej w Rzeszowie linia Primera 130 oferuje prędkość 13 tys. taktów/h i składa się z: sześciu automatycznych nakładaków, falcującej stacji okładek, urządzenia szyjącego drutem, trójnoża i układarki krzyżowej Perfetto. Wśród licznych, interesujących rozwiązań, z których część pojawiła się na specjalne życzenie kierownictwa drukarni Offset Druk, warto wymienić m.in. system pomiaru składek zintegrowany z systemem sterowania maszyną. Dzięki niemu dane pomiarowe składek wprowadzane są do maszyny w sposób automatyczny, znacznie wpływając na skrócenie czasu jej narządzania.
Precyzyjny agregat szyjący, stanowiący „serce” linii Primera 130, wyposażono w trzy następujące rodzaje stosowanych od niedawna w tej maszynie głowic szyjących typu Q (Quick Setup): standardowe, zwężane (przydatne m.in. przy podwójnej produkcji w małym formacie) oraz oczkowe. Jej kolejny zespół – trójnóż – posiada m.in. funkcje automatycznego ustawiania prowadnic wprowadzających produkt, synchronizacji taktu dla automatycznego ustawiania ruchu jarzma z zamocowanymi na nim nożami oraz pneumatycznego blokowania noży obcinających główki i stopki. Trójnóż wyposażony jest w urządzenie do produkcji podwójnym użytkiem (produkcja z wycinką) oraz urządzenie do sztancowania otworów w obcinanych produktach. To znacznie zwiększa wydajność maszyny przy oprawie produktów o mniejszych formatach i pozwala na pominięcie dodatkowej operacji technologicznej, jaką jest wiercenie otworów, zmniejszając tym samym koszty produkcji. Proces technologiczny uzupełnia wyposażona w system Amrys (system automatycznego przyrządu maszyny) układarka krzyżowa Perfetto, w której następuje układanie gotowych produktów w stosy o dowolnej wysokości oraz wyprowadzanie ich z linii. Parametry nastawcze pobierane są przez układarkę – bez udziału operatora – bezpośrednio z systemu sterowania maszyny, co całkowicie automatyzuje przyrząd układarki i skraca go niemalże do zera.
Mówi Adam Motyka: Dzięki tej inwestycji nasze moce produkcyjne w zakresie oprawy zeszytowej zostały zwiększone o 150%. Obecnie w nowej linii oprawiane są przede wszystkim katalogi czy broszury drukowane w maszynie KBA, ale zakładamy, że do końca roku będzie ona obłożona także produkcją z dwóch pozostałych maszyn, jakie użytkujemy. Docelowo bowiem pod jednym dachem chcemy zgromadzić cały nasz park sprzętowy. Wtedy zarówno linia Primera 130, jak i kolejne urządzenia introligatorskie Müller Martini, sukcesywnie pojawiające się w nowej hali, będą obsługiwać produkty wychodzące ze wszystkich maszyn drukujących.

Po kilkutygodniowych doświadczeniach z nową linią do oprawy zeszytowej Adam Motyka mówi w superlatywach zarówno o urządzeniu, jak też o jego dostawcy: Linia sprawuje się bez zarzutu, chwalimy sobie zwłaszcza jej wysoką wydajność, jakość oraz krótki czas narządzania. Na uznanie zasługuje także sprawny proces jej wdrożenia i szkolenia personelu. Niezmiernie ważna jest dla nas bliskość serwisu firmy Müller Martini, który mieści się w Krakowie. Nasz „opiekun” z jej ramienia – pan Przemysław Starak – jest z kolei osobą, która bardzo nam pomogła przy skonfigurowaniu linii introligatorskich oraz służyła swoją radą podczas całego procesu inwestycyjnego.
Bardzo się cieszymy, że możemy mieć swój udział w modernizacji i rozbudowie drukarni Offset Druk – dodaje Przemysław Starak, regionalny szef sprzedaży Müller Martini Sp. z o.o. – Tym bardziej, że linia do oprawy zeszytowej Primera 130 to dopiero pierwsza z nowych maszyn naszej firmy zakontraktowana w tym roku przez Offset Druk. Biorąc pod uwagę rozmach inwestycyjny i skalę przedsięwzięcia można zaryzykować stwierdzenie, że już dziś firma ta jest największą drukarnią w regionie Podkarpacia, zaś zaawansowanie technologiczne dostarczanych tu rozwiązań stawia ją w ścisłej czołówce drukarń z całej Polski południowo-wschodniej. Mamy nadzieję, że linie introligatorskie Müller Martini przyczynią się do jej dalszego, dynamicznego rozwoju, lepszej i sprawniejszej obsługi dotychczasowych, jak też pozyskania nowych klientów z Polski i zagranicy.

Na podstawie informacji PAI PrintinPoland.com

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności