Wyróżnienia dla raportu Stora Enso nt. korporacyjnej polityki zrównoważonego rozwojuPoprzedni artykuł 

Fot.: Stora Enso
Fot.: Stora Enso

Stora Enso poinformowała, że jej korporacyjny raport nt. polityki zrównoważonego rozwoju (Sustainability Report 2020) ponownie znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu dla tego typu sprawozdań, tworzonym przez World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Został też uznany za najlepszą tego typu publikację w Finlandii w konkursie organizowanym przez niezależną grupę tamtejszych organizacji eksperckich.

Najlepszy w Finlandii

Druga z wymienionych nagród – za „najlepszy raport środowiskowy” – została przyznana głównie z uwagi na wszechstronność publikacji oraz widoczną w niej silną więź Stora Enso z kluczowym dla firmy rynkiem. Raport, co również podkreślono w werdykcie, wyróżniał się we wszystkich obszarach branych pod uwagę przez jurorów. Publikacja zwyciężyła też w kategorii uwzględniającej spółki giełdowe, której w tym roku patronował Finnish Climate Fund.

W tym roku w przegląd fińskich raportów środowiskowych (organizowany od 1996 r.) zaangażowane były: Uniwersytet Aalto, Climate Leadership Coalition, Fińskie Forum Inwestycyjne ds. Polityki Zrównoważonego Rozwoju (Finsif), Szwedzka Wyższa Szkoła Handlowa Hanken, giełda papierów wartościowych Nasdaq, Fińskie Stowarzyszenie Audytorów, Stowarzyszenie Zarządzania Środowiskowego, Ministerstwo Środowiska oraz FIBS – Fińskie Forum Odpowiedzialności Korporacyjnej. W tegorocznym zestawieniu WBCDS poddano ocenie 47 raportów środowiskowych.

Nagroda WBCDS po raz czwarty

Co roku World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) wydaje publikację „Reporting matters” („Raportowanie ma znaczenie”), uwzględniającą korporacyjne raporty środowiskowe różnych firm, i poddającą je ocenie. Sprawozdanie Stora Enso, już po raz czwarty z rzędu, zostało w nim uznane za przykład najlepszych praktyk w kontekście identyfikacji i wskazywania kluczowych zagadnień środowiskowych.

Wydawnictwo „Reporting matters” ma wspierać efektywność korporacyjnego raportowania na tematy inne niż kwestie finansowe. Publikacja Stora Enso znalazła się w pierwszej dziesiątce wśród 168 tego typu sprawozdań nadesłanych przez przedsiębiorstwa z całego świata.

Raport Stora Enso nt. polityki zrównoważonego rozwoju stanowi część jej kompleksowego raportu za 2020 rok, obejmującego ponadto: strategię, finanse, zarządzanie oraz podsumowanie całości. Wszystkie one są dostępne na stronie internetowej storaenso.com/annualreport.

„Polityka zrównoważonego rozwoju jest jednym z priorytetów dla wszystkich naszych akcjonariuszy i udziałowców. Z tego też względu napawa nas dumą fakt, że raport środowiskowy Stora Enso znalazł uznanie w oczach ekspertów z tej dziedziny. Staramy się stale go rozwijać, tak by w jak największym stopniu odzwierciedlał działania firmy podejmowane z myślą o środowisku naturalnym, a zarazem prezentował nasze ambicje i nowe wyzwania, z jakimi się mierzymy” – mówi Annette Stube, EVP Sustainability w firmie Stora Enso.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności