Stora Enso: nowe badania rynkowe wskazują na rosnący popyt na graficzne papiery biurowePoprzedni artykuł 

Proekologiczny papier biurowy Multicopy Zero jest produkowany w zakładach Stora Enso w Nymölla.; Fot.: Stora Enso
Proekologiczny papier biurowy Multicopy Zero jest produkowany w zakładach Stora Enso w Nymölla.; Fot.: Stora Enso

W ostatnim czasie Stora Enso zamówiła badania rynkowe, dotyczące zapotrzebowania na papiery biurowe do drukowania. Uzyskane rezultaty wskazują – jak podkreśla firma – na powrót koniunktury w kontekście popytu na tego typu podłoża. Jest to tłumaczone przede wszystkim powrotem wielu pracowników do biur, po wielomiesięcznym okresie pracy zdalnej i mniejszej ilości wykonywanych wówczas wydruków.

„To bardzo dobra wiadomość dla całej branży – mówi Jonathan Bakewell, Vice President kierujący działem Office & Book Papers w firmie Stora Enso. – Badanie wykorzystaliśmy nie tylko do zbadania popytu na graficzne papiery biurowe, ale też do zadania kilku pytań związanych z zachowaniami pracowników w kontekście procesów drukowania jak też ich preferencjami związanymi z powrotem do biur”.

Badanie, które objęło ok. 3400 osób ze Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i Niemiec wskazuje na sukcesywnie następujący powrót do wcześniejszego trybu pracy. 35% respondentów odpowiedziało twierdząco na pytanie czy już wrócili do biura, zaś 51% oczekuje, że będzie on wkrótce miał miejsce. Jednak – co podkreślono – w wielu przypadkach nie ma mowy o powrocie do trybu 5-dniowego. Preferowany wariat hybrydowy (33%) uwzględnia trzy dni pracy biurowej i dwa – zdalnej, realizowanej z domu. 14% badanych osób zadeklarowało zaś, że nie zamierza w ogóle wracać do biura.

„Druk zwiększa wydajność pracy”

Respondenci odnieśli się w badaniach również do kwestii drukowania. Z ich odpowiedzi wynika, że pracując w biurze drukują o 32% więcej niż podczas pracy w domu i to pomimo faktu, że 65% posiada w nim własną drukarkę. 28% stwierdziło, że drukuje w domu mniej, gdyż „koszt z tym związany nie był pokrywany przez pracodawcę”.

Jednak nawet pomimo globalnego spadku ilości drukowanych stron, zaskakująca – w ocenie Stora Enso – liczba respondentów (79%), która zdecydowała się na domową drukarkę, zadeklarowała wyższą wydajność pracy w związku z tym zakupem. Co więcej, większość badanych osób (70%) wskazało gotowość do nabywania droższych papierów, charakteryzujących się wyższą przyjaznością dla środowiska. Respondenci wskazywali także na jakość papieru jako ważny czynnik decyzyjny.

„Obecnie, gdy praca w domu staje się bardziej sformalizowana, ludzie czują się coraz bardziej skłonni do ustalania własnych kryteriów zakupu. Zmieniły się też ich preferencje w tym zakresie – mówi Jonathan Bakewell. – Koszty i wygoda użytkowania wciąż są wymieniane jako priorytety, respondenci częściej niż przed rokiem wskazują też kwestie zrównoważonego rozwoju jako czynniki decydujące o ich wyborze. Neutralny ślad węglowy był wymieniamy w tym kontekście jako najważniejsze kryterium. Gdy zaś mówimy o jakości druku i proekologiczności, wszystkie ww. parametry i potrzeby konsumenckie spełnia nasz flagowy produkt – papier Multicopy Zero”.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności