Grupa Akomex z brązowym medalem EcoVadis za zrównoważony rozwójPoprzedni artykuł 

Grupa Akomex została nagrodzona brązowym medalem przez EcoVadis - czołową globalną agencję ratingową, zajmującą się oceną działań i praktyki przedsiębiorstw z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zaangażowania ekologicznego.

Brązowy medal od EcoVadis Grupa Akomex otrzymała w wyniku oceny dokonywanej w 4 wymiarach: środowiskowym, społecznym, etycznym i dotyczącym łańcucha dostaw.

Certyfikaty takie jak EcoVadis staną się w przyszłości istotnym elementem procesu doboru kontrahentów, w kontekście rosnących oczekiwań interesariuszy względem brania pod uwagę przez firmy odpowiedzialności za ich oddziaływanie na środowisko naturalne i otoczenie społeczne. Autentyczne i poparte faktami postępowanie w duchu "sustainability" ma szansę zaistnieć jako istotny czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku.

– Uzyskanie certyfikatu zrównoważonego rozwoju EcoVadis na poziomie brązowym jest potwierdzeniem naszych przekonań i wysiłków. Jest też początkiem drogi jaką Grupa Akomex chce podążać w przyszłości. Szczególnie patrząc z perspektywy dobra kolejnych pokoleń obecnie nie ma alternatywy dla działań biznesowych uwzględniających ochronę i racjonalne gospodarowanie zasobami naszej planety – wyjaśnia Grzegorz Łajca, Prezes Grupy Akomex.

EcoVadis jest agencją ratingową oceniającą działania i praktyki dostawców w zakresie ich społecznej odpowiedzialności biznesu. Klienci są oceniani od 0 do 100 punktów przyznawanych w ramach czterech zagadnień: środowisko naturalne, działania społeczne, etyka oraz łańcuch dostaw. Ocena ta powstaje z wykorzystywaniem kompleksowej metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy, takie jak Global Reporting Index (GRI), ISO 26000 oraz założenia Global Compact. Dostawcy oceniani są pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem sektora działalności, wielkości oraz lokalizacji.

Na podstawie informacji Grupy Akomex

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności