Sun Chemical i partnerzy o rozwiązywaniu problemów w druku fleksograficznym podczas webinarium firmy Wolff PoligrafiaPoprzedni artykuł 

Robert Jałbrzydowski
Robert Jałbrzydowski

7 kwietnia odbyło się webinarium zatytułowane „Problemy w druku fleksograficznym – rozwiązania”. Zorganizowała je firma Wolff Poligrafia, a wzięło w nim udział ponad 170 osób. Jednym z partnerów tego wydarzenia – obok firm 3M Poland i Emipak – był Sun Chemical. Robert Jałbrzykowski, Sales Manager w polskim oddziale tej firmy opowiedział o problemach związanych z farbami, jakie mogą się zdarzyć w druku fleksograficznym i o tym, jak można je rozwiązać.

Ze strony organizatora – Wolff Poligrafia – wprowadzenia do webinarium dokonał Hubert Borzym, zaś referat na temat przykładowych problemów w druku, spotykanych w drukarniach fleksograficznych, wygłosił Witold Tarłowski. Zbigniew Bohdan z firmy Emipak opowiedział o tym „Jak precyzyjnie nakleić płytę drukową i co dzięki temu uzyskamy?”, zaś 3M Poland podczas tego wydarzenia reprezentował Piotr Lis z referatem zatytułowanym „Technologia a rzeczywistość. PRZYZWYZAJENIA - druga natura fleksografii”.

Robert Jałbrzykowski swoje wystąpienie rozpoczął od przedstawienia firmy Sun Chemical – wiodącego, jak podkreślał, producenta farb, powłok i pigmentów - oraz podstawowych założeń przyświecających jej działalności, którymi są: wysoka jakość produktów, profesjonalny serwis i innowacyjne rozwiązania, będące odpowiedzią na oczekiwania rynku. Podkreślił przy tym, że Sun Chemical nie ustaje w swoich staraniach dotyczących opracowywania i wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów, wydając na ten cel około 100 mln dolarów rocznie; co miesiąc firma składa średnio dwa wnioski patentowe.

W Polsce Sun Chemical zatrudnia niemal 100 pracowników, a jej zakładzie produkcyjnym w Markach k. Warszawy wytwarzane są m.in.: farby solwentowe (NC, PU, PVB), farby wodne, rozwiązania dla branży tytoniowej (NC, Acrylic), żywice (NC, PU, PA, PVB), farby białe (NC, PU) i lakiery (NC, PU, PA).

Robert Jałbrzykowski wymienił przy tej okazji koncepcje produktowe, jakie oferuje Sun Chemical. Są to: systemy farbowe do druku wierzchniego; systemy farbowe do laminacji, uniwersalne systemy farbowe (zadruk wierzchni + laminacja); systemy farbowe PU do opakowań o podwyższonej odporności; farby białe w wersji ekonomicznej, farby białe premium mocnego krycia; systemy klejów do laminacji oraz lakiery specjalne, primery, serie farbowe z atestem kompostowalności, serie farbowe do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Kolejna część prezentacji Sun Chemical miała wymiar czysto praktyczny. Prelegent zwracał uwagę na problemy, jakie mogą się pojawiać w drukowaniu fleksograficznym i podawał listę konkretnych rozwiązań. Podstawowy problem – jak mówił – jaki może wystąpić przy tego rodzaju produkcji jest związany z adhezją. Jego przyczyną może być nieodpowiedni dobór farby do podłoża drukowego, brak lub zbyt niski stopień aktywacji, nieprawidłowe schnięcie farby, zbyt niska temperatura wstęgi podłoża drukowego lub zbyt wysoka lepkość farby. Następnie przedstawił listę rozwiązań dla tego problemu: po pierwsze należy uzgodnić/wyspecyfikować z dostawcą właściwą serię farbową; następnie sprawdzić poziom aktywacji za pomocą roztworów testowych, podnieść jej poziom lub zastosować specjalny lakier podkładowy (primer) jeśli dotyczy to podłoży metalizowanych; dobrać rozcieńczalnik o odpowiedniej szybkości schnięcia, zwiększyć temperaturę suszenia lub zwiększyć ilość powietrza. Należy też – jak podkreślał – pamiętać o zastosowaniu materiału (podłoża) przechowywanego we właściwej temperaturze; istotne jest też skorygowanie lepkości drukowej farby.

Kolejnym problemem może być nieprawidłowe schnięcie farby i jej blokowanie się w roli. Przyczyną może być tu zbyt niska temperatura wstęgi, kondensacja wilgoci na wstędze lub walcach chłodzących, a także zbyt wysokie naprężenie wstęgi. Rozwiązań dla tego problemu prelegent podał kilka: należy dodać szybciej schnący rozcieńczalnik lub zwiększyć ilość powietrza suszącego; można też zwiększyć temperaturę powietrza lub wstęgi, zmniejszyć lepkość farby dodając silikon lub wosk; zmniejszyć temperaturę walców chłodzących; ponownie ustawić temperaturę walców chłodzących powyżej punktu rosy lub zmniejszyć naprężenie wstęgi.

Efekt „halo”, czyli powiększone przekroje elementów w obrazie kreskowym to kolejny z problemów omawianych przez Roberta Jałbrzykowskiego. Ich przyczyną może być zbyt duży docisk formy drukowej do zadrukowywanego podłoża; zbyt duża twardość formy drukowej (polimeru) lub pianki podkładowej; nierówna powierzchnia formy drukowej (grubość); nierówna powierzchnia cylindra drukowego. Rozwiązaniem, jak mówił podczas swojego wystąpienia, może być tu zmniejszenie docisku formy drukowej do podłoża; zmniejszenie twardości polimeru lub i pianki podkładowej; wymiana formy drukowej lub ponowne ustawienie temperatury walców chłodzących; należy też sprawdzić powierzchnię cylindra drukowego, dociskowego i aniloksu.

Kolejnym problemem w druku fleksograficznym może być efekt marmurkowania objawiający się nierówną powierzchnią zadruku aplowego. Przyczyny tego problemu - słaba aktywacja podłoża drukowego, zbyt niska różnica pomiędzy napięciem powierzchniowym farby i podłoża, za mały docisk pomiędzy formą drukową a podłożem lub za niska lepkość farby – można zdaniem prelegenta rozwiązać np. dostosowując właściwy poziom aktywacji podłoża, podnosząc lub zmniejszając napięcie powierzchniowe podłoża drukowego; regulując siłę docisku formy drukowej, stosując twardszą piankę podkładową lub podnosząc lepkość farby poprzez dodatek rozjaśniacza i świeżej farby.

W druku fleksograficznym problemem może być również niewłaściwy trapping - słaby efekt krycia przy nanoszeniu jednej farby na drugą. Tu Robert Jałbrzykowski zwrócił uwagę na kilka elementów: pierwsza nadrukowana farba nie jest dostatecznie sucha lub druga nadrukowana farba schnie zbyt szybko; farby mogą zawierać zbyt dużą zawartość wosków; przyczyną może być również niezgodność serii farbowych. Przy tej okazji podał kilka rozwiązań: należy przyspieszyć schnięcie pierwszej farby; zmniejszyć lepkość i grubość powłoki farbowej poprzez dodanie „szybkich” rozpuszczalników; podnieść temperaturę suszenia pierwszej warstwy farby; zmniejszyć suszenie drugiej warstwy farby, dodając opóźniaczy schnięcia bądź skorygować recepturę farby. Jak podkreślał prelegent, zawsze warto też skonsultować problem z dostawcą farby: „Tu jesteśmy do dyspozycji naszych klientów, podobnie jak w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek innego problemu” – mówił Robert Jałbrzykowski.

Kolejny wskazany przez prelegenta problem to łączenie się punktów rastrowych (efekt mostkowania) w tonach średnich i niskich. Przyczyn – jego zdaniem – może tu być kilka: parametry aniloksów nie są odpowiednio dostosowane do rozdzielczości formy drukowej; stosowane są zbyt duże kałamarzyki; ma miejsce zbyt szybkie schnięcie farby („podsychanie”); jest ona zbyt lepka lub zbyt duża jej ilość jest podawana z aniloksu. Aby rozwiązać ten problem prelegent zaproponował: zastosowanie aniloksu o wyższej („gęstszej”) liniaturze lub zmniejszenie liniatury formy drukowej; spowolnienie schnięcia farby, zmniejszenie jej lepkości lub zredukowanie przepływu farby do komory raklowej; rozwiązaniem może być także wymiana noża raklowego.

Kolejnym omawianym problemem było pienienie się farby. Efekt ten widoczny jest na powierzchni lustra farby, a dzieje się tak, kiedy dostaje się do niej powietrze. Robert Jałbrzykowski wskazał tu kilka rozwiązań: należy sprawdzić szczelność i przekroje przewodów farbowych lub zmniejszyć szybkość przepływu farby, wyeliminować opadanie farby z dużej wysokości w tankach (eliminując nadmierną energię kinetyczną) bądź zastosować środek zapobiegający pienieniu się farby. Rzadko spotykanym obecnie, choć zdarzającym się problemem – jak mówił - może być także zjawisko mory; na rastrowanych powierzchniach zadruku widoczne są regularne, przecinające się linie: „Przyczyną są tu niewłaściwie dobrane kąty rastra. Aby rozwiązać ten problem należy sprawdzać kąty rastra dla poszczególnych kolorów już na etapie „przygotowalni”.

Robert Jałbrzykowski omówił też problem zmiany wartości tonalnych w druku na skutek nadmiernego przyrostu punktów rastrowych. Przyczyną może być zbyt duży docisk formy drukowej do podłoża lub aniloksu; forma drukowa o nieodpowiedniej twardości lub nieodpowiednio dobrana pianka podkładowa bądź zbyt duża ilość farby podawanej przez aniloks. „Wówczas należy wyregulować dociski lub wymienić formę drukową bądź zastosować podkład piankowy o mniejszej twardości; należy również rozważyć zmniejszenie podawania farby, wymianę noży raklowych, a także sprawdzić kąty rakli” – mówił.

Ostatnim omawianym problemem podczas tej części webinarium był efekt piórkowania (feathering). Są to nieregularne krawędzie wokół motywów, widoczne szczególnie po jednej stronie elementu. „Przyczyną może tu być za szybkie zasychanie farby, zbyt wysokie przenoszenie farby lub zbyt gruba jej warstwa, nadmierny docisk do podłoża bądź nadmierny docisk formy drukowej do aniloksu. Rozwiązaniem tego problemu może być spowolnienie schnięcie farby, zmniejszenie przenoszenia farby, wymiana aniloksu lub regulacja docisków” – mówił Robert Jałbrzykowski

Robert Jałbrzykowski, podsumowuje: „Dziękujemy firmie Wolff Poligrafia za zaproszenie nas do tego niezwykle ciekawego, stricte technologicznego spotkania online. Wysoka frekwencja i liczne pytania od uczestników, jakie spłynęły po zakończeniu części prezentacyjnej, wskazują, że branża potrzebuje tego typu wydarzeń, omawiających praktyczne aspekty druku, w tym przypadku fleksograficznego. Mamy nadzieję, że zarówno nasza prezentacja, jak i wystąpienia pozostałych partnerów tego przedsięwzięcia, rozwiały chociaż część wątpliwości i spełniły rolę swego rodzaju doradztwa technicznego. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszym lokalnym oddziałem. Zgodnie z deklaracją przekazaną podczas webinarium, jesteśmy do państwa dyspozycji”.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności