Zielony Ład UE: Zaangażowanie konsumentów jest kluczem do gospodarki o obiegu zamkniętymPoprzedni artykuł 

Według wielu ekspertów zaproszonych do dyskusji podczas Zielonego Tygodnia proste i zrozumiałe zasady sortowania i recyklingu są kluczem do zwiększenia zrozumienia i świadomości konsumentów na temat recyklingu i materiałów opakowaniowych. Okrągły stół, którego gospodarzem był Pro Carton – Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Kartonowego i Kartonowego – przyglądał się, w jaki sposób umowa wpływa na przemysł opakowań oraz rolę opakowań opartych na włóknach drzewnych w egzekwowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że zaangażowanie konsumentów jest najważniejszym elementem dla branży opakowaniowej we wdrażaniu wytycznych Europejskiego Zielonego Ładu.

W dyskusji panelistami ze wszystkich etapów łańcucha dostaw byli: Tiina Pursula, SVP Sustainability, Division Packaging Materials, Stora Enso, Monika Romenska, Regulatory & Public Affairs Manager, EXPRA, Klaus Hockl, Managing Director Cardbox Packaging oraz Winfried Mühling , dyrektor generalny Pro Carton, brak zrozumienia przez konsumentów programów recyklingu został zidentyfikowany jako jedna z największych przeszkód dla branży w realizacji elementów transakcji.

Winfried Mühling skomentował: „Konsumenci potrzebują przekonującego, łatwego do zrozumienia systemu, jeśli chodzi o recykling, ponieważ jeśli go nie zrozumieją, nie zrobią tego, czego od nich oczekujemy… na dłuższą metę wszystko zawiedzie”. Hockl dodał z aprobatą: „Stoprocentowy udział konsumentów jest kluczem do sukcesu i dalszego zwiększania i tak już wysokich wskaźników recyklingu”. Romeńska dodała: „Aby przekonać konsumentów, że ich wysiłki generalnie przyczyniają się do ochrony środowiska, muszą być odpowiednio motywowani”.

W debacie podkreślono również znaczenie rozwoju systemów recyklingu i zbiórki na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Według Tiiny Pursuli, „dostęp do selektywnej zbiórki wszystkich opakowań jest kluczem… to jedyna rzecz, która umożliwia recykling, a także jest ekonomicznie opłacalna.” Hockl dodał, że systemy we wszystkich państwach członkowskich muszą być jednolite i zrozumiałe oraz narzekał: „W ciągu ostatnich dwóch lat wiele krajów zastosowało wiele różnych przepisów, co oznacza, że ​​Zielony Ład UE nie jest jasny i zrozumiały dla wszystkich”.

W maju Komisja Europejska przedstawiła szczegóły swojego rozporządzenia w sprawie odpadów opakowaniowych, którego celem jest wprowadzenie zharmonizowanego rozwiązania. Zdaniem Romeńskiej jest to bardzo ambitny cel, ponieważ trudno jest zbierać opakowania w ten sam sposób w różnych krajach. Zwróciła również uwagę na znaczne inwestycje wymagane do wprowadzenia zmian w systemach zbierania i sortowania. Chociaż Mühling wyraził również pewne wątpliwości co do wykonalności, potwierdził, że pożądane byłoby zharmonizowane rozwiązanie: „Sama możliwość oddzielenia opakowań włóknistych od innych odpadów byłaby fundamentalną zaletą”.

Chociaż z pewnością na drodze do osiągnięcia celów Zielonego Ładu stoi wiele wyzwań, nadal może on dać impuls branży opakowaniowej i otworzyć nowe możliwości. Według Pursuli będzie „wiele możliwości rozwoju produktów, które są naprawdę cyrkularne i dalszego ulepszania systemu recyklingu włókien.” Romenska wskazała na inicjatywy w różnych krajach, takich jak Malta, gdzie do sortowania wykorzystywany jest Internet Rzeczy (IoT). bins , „co daje dalszą perspektywę z innowacji w cyfryzacji”.

W odniesieniu do sposobów wdrażania wytycznych, oprócz przyjazności dla konsumenta, podkreślono również funkcjonalność i bezpieczeństwo żywności jako ważne aspekty dla branży. Niektóre, takie jak B. Pursula od Stora Enso, za punkt wyjścia patrz funkcjonalność – służy ochronie produktu, tak aby użyte materiały trzeba było dostosować do końcowego zastosowania. Hockl zgodził się, mówiąc: „Bezpieczeństwo żywności jest obowiązkowe. Wprowadzanie na rynek – i dla konsumentów – opakowań najlepiej dostosowanych do ich pracy i celu, jest ważne dla wiarygodności branży”.

Podczas gdy w dyskusji uznano, że plastik może w niektórych przypadkach być odpowiednim materiałem opakowaniowym do ochrony produktów, konsekwentnie podkreślano ogólnie przyjazność dla środowiska kartonu jako środka realizacji celów Zielonego Ładu UE. Według Mühlinga: „Jednym z największych wyzwań dla właścicieli marek jest dziś zapewnienie, aby ich produkty nie miały negatywnego wpływu na środowisko. Jednym z największych zagrożeń jest potępianie w tym zakresie przez organizacje konsumenckie”.

Mühling wyjaśnił, że włókna tektury można poddawać recyklingowi ponad 25 razy bez utraty ich integralności, co oznacza, że ​​nie ma negatywnego wpływu na właściwości mechaniczne materiału. Ma to ogromne znaczenie, biorąc pod uwagę, że 60% konsumentów przy podejmowaniu decyzji zakupowych bierze pod uwagę wpływ na środowisko.

Na zakończenie dyskusji Mühling podkreślił znaczenie współpracy międzybranżowej: „Nikt nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać dzisiejszych problemów. Aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom, konieczne jest zaangażowanie wszystkich podmiotów w łańcuchu wartości. Przemysł i środowisko potrzebują otwartych dyskusji i opracowywania najlepszych koncepcji - i jestem pewien, że branża kartonu zrobi swoją część, aby rozwiązać stojące przed nami zadania."

Okrągły Stół Pro Carton został zorganizowany we współpracy z Packaging Europe i moderowany przez redaktorkę publikacji Elisabeth Skoda. Pełna dyskusja przy okrągłym stole oraz raport Pro Carton „Opakowania oparte na włóknach a dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym” są dostępne na stronie www.procarton.com.

Na podstawie informacji organizatora

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności