„Rynek beauty a technologia hybrydowa” - Mark Andy na Kongresie Etykiety Samoprzylepne 2022Poprzedni artykuł 

Od lewej Łukasz Chruśliński, Piotr Skałecki
Od lewej Łukasz Chruśliński, Piotr Skałecki

Firma Mark Andy wsparła merytorycznie kolejną w tym roku imprezę branżową. Tym razem był to, odbywający się w dniach 9-10 czerwca br., Kongres Etykiety Samoprzylepne 2022, organizowany w ramach Akademii Wiedzy przez wydawnictwo Polski Drukarz. Prezentacja przygotowana przez firmę, zatytułowana „Rynek beauty a technologia hybrydowa”, dotyczyła możliwości, jakie oferuje Mark Andy w zakresie potrzeb i oczekiwań tego właśnie sektora gospodarki. Do udziału w swojej prezentacji firma zaprosiła jednego ze swoich klientów – Essentra Packaging z Lublina. Jest ona od niedawna użytkownikiem maszyny Digital Series HD. Dzięki temu uczestnicy kongresu mogli usłyszeć o jej doświadczeniach z tym hybrydowym rozwiązaniem Mark Andy, także w kontekście obsługi klientów z rynku beauty.

„Kongres Etykiety Samoprzylepne to organizowane od ponad 15 lat wydarzenie, które przyciągnęło w tym roku ponad 260 osób – mówi Lena Chmielewska-Bontron, European Marketing Manager w firmie Mark Andy. - Od kilku lat jesteśmy na nim stale obecni, wspierając go także od strony merytorycznej. Tak było również podczas jego tegorocznej edycji. Mamy nadzieję, że zainteresowaliśmy uczestników tego spotkania naszymi rozwiązaniami hybrydowymi, które stają się coraz częściej wybieraną alternatywą dla maszyn konwencjonalnych. Dzieje się tak za sprawą zmieniających się potrzeb rynku. Tym razem skupiliśmy się na rynku beauty, w którym specjalizuje się jeden z naszych nowych klientów – firma Essentra Packaging. Zależało nam bowiem na tym, aby to użytkownik maszyny hybrydowej z naszej oferty opowiedział o jej zaletach i wykorzystaniu Digital Series HD w codziennej produkcji”.

Prelegentem ze strony Mark Andy był Łukasz Chruśliński, Sales Manager Mark Andy Europe, a prezentacja miała charakter rozmowy z Piotrem Skałeckim, dyrektorem zakładu Essentra Packaging w Lublinie. Dyskusja dotyczyła rynku beauty, jego potrzeb i odpowiedzi na nie firmy Essentra Packaging w kontekście zastosowania maszyny Digital Series HD. Rozmówcy podkreślali kwestię spadających nakładów, a także fakt, że klienci poszukują obecnie coraz bardziej złożonych, często też trudnych w wykonaniu etykiet, w różnych wersjach. Dotyczy to nie tylko branży kosmetycznej, ale także farmaceutycznej, środków higieny osobistej i wielu innych. Klienci oczekują również znacznie krótszych czasów realizacji zamówień, nowych wzorów opakowań i etykiet dla ich produktów oraz renowacji lub dywersyfikacji poprzednich edycji.
„Rosnąca liczba różnego rodzaju wersji danego produktu – np. kremu czy szamponu – sprawia, że zdolności do szybkiego wdrażania nowych czy adaptacji wcześniej istniejących wzorów opakowań i etykiet, stają się kluczowe dla klientów z branży beauty – mówił Piotr Skałecki. - Rosną jednocześnie ich wymagania w zakresie technicznej złożoności i większej szczegółowości. Istnieje też silna presja na poprawę parametrów jakościowych – dotyczy to głównie powtarzalnej jakości dla różnych partii zleceń. To wszystko wpływa na wybór technologii, w której dane zlecenie można realizować. Wobec tych wyzwań rynkowych, wdrożenie zapewniającej wysoką jakość maszyny hybrydowej Mark Andy Digital Series HD stało się dla nas koniecznością. To dla nas wielka zmiana, która jednocześnie otwiera przed nami nowe możliwości”.

Łukasz Chruśliński poszerzył ten temat w kontekście oferty Mark Andy, a następnie zaprosił do obejrzenia filmu z firmy Essentra Packaging z Lublina. „To jeden z wielu klientów Mark Andy – mówił podczas prezentacji - który dostrzegł w odpowiednim momencie, że dywersyfikacja produkcji między tradycyjnymi maszynami fleksograficznymi, dzięki którym mogą być realizowane duże zlecenia, a maszynami hybrydowymi, które pozwalają realizować z zyskiem mniejsze nakłady, jest obecnie konieczna. Coraz częściej mniejsi zleceniodawcy czy właściciele marek potrzebują etykiet, więksi z kolei potrzebują ich różnych wersji. Technologia hybrydowa jest tu doskonałym rozwiązaniem:
Lena Chmielewska-Bontronb podsumowuje: „Fakt, że prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie uczestników kongresu świadczy o tym, że producenci poszukują tego typu, innowacyjnych rozwiązań. Tym bardziej miło nam było móc zaprezentować je w kontekście codziennego użytkowania naszej maszyny i korzyści z jej wdrożenia w zakładzie Essentra Packaging”.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej pai.info.pl
Fot.: Świat Druku

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności