Stora Enso planuje zakończenie produkcji realizowanej w zakładach AnjalaPoprzedni artykuł 

Fot.: Stora Enso
Fot.: Stora Enso

Stora Enso poinformowała o planach skonsolidowania realizowanej przez firmę produkcji papierów książkowych i całkowitym wyłączeniu jednej z dwóch wytwarzających je maszyn, pracujących w zakładach Anjala (Finlandia). Firma rozpocznie też negocjacje pracownicze dotyczące wszystkich osób zatrudnionych w zintegrowanej fabryce Anjalankoski (w skład której wchodzi m.in. papiernia Anjala).

Zakład Anjalankoski składa się z fabryki tektur opakowaniowych Ingerois oraz wspomnianej papierni Anjala. Druga z wymienionych zajmuje się produkcją papierów: powlekanych i niepowlekanych książkowych, powlekanych magazynowych oraz ulepszonych gazetowych. Obserwując zmniejszone zapotrzebowanie na papier i wysokie koszty jego wytwarzania, Stora Enso podjęła decyzję o skoncentrowaniu całej produkcji papierów książkowych na jednej z dwóch pracujących w Anjala maszyn. Mając do dyspozycji pozostającą wciąż w użytku linię produkcyjną, firma będzie w stanie kontynuować produkcję wybranych gatunków papierów książkowych. Planowane zamknięcie maszyny wytwarzającej niepowlekane gatunki papierów zredukuje roczne moce produkcyjne Stora Enso w tym zakresie o 250 tys. ton, a jej przychody ze sprzedaży spadną o ok. 100 mln euro rocznie.

Przed wdrożeniem planu, Stora Enso rozpocznie negocjacje pracownicze uwzględniające wszystkie osoby zatrudnione w zintegrowanych zakładach Anjalankoski. Planowane zamknięcie jednej z dwóch maszyn w Anjala ma mieć miejsce w 4. kwartale 2023 roku i dotknie ok. 110 pracujących tu osób. Firma deklaruje, że do czasu zakończenia negocjacji pracowniczych nie zostaną podjęte żadne decyzje odnośnie zatrzymania maszyny i redukcji zatrudnienia. Stora Enso zapewnia jednocześnie o chęci ścisłej współpracy, uwzględniającej pozostałe zakłady należące do firmy, jej udziałowców oraz lokalną społeczność w kontekście znalezienia nowych miejsc pracy dla osób zatrudnionych w Anjala, jak też ich przeszkolenia z myślą o ewentualnych, nowych stanowiskach.

Stora Enso podaje, że planowane zamknięcie jednej z linii produkcyjnych nie będzie miało istotnego wpływu na wysokość jej zysku operacyjnego EBIT. Biorąc pod uwagę dalsze, długoterminowe spadki popytu, firma uwzględni w swoich wynikach za 1. kwartał br. jednorazowy odpis w aktywach niegotówkowych w wysokości 19 mln euro, dotyczący zakładów Anjala, jako element wpływający na porównywalność. Dodatkowo, w ciągu bieżącego roku Stora Enso przewiduje zaksięgowanie kosztów w wysokości ok. 16 mln euro jako elementu wpływającego na porównywalność, z czego ok. 13 mln euro w gotówce, związanych z potencjalnymi odprawami i wydatkami restrukturyzacyjnymi w fińskiej fabryce.

„Spadki na rynkach papierów gazetowych i magazynowych wciąż przyspieszają. Dotknęły one też rynek papierów książkowych, do tej pory cechujący się stabilnością. Aby zachować ciągłość oferty tych ostatnich, planujemy skoncentrować działalność w tym zakresie na jednej linii wytwórczej, a tym samym zapewnić naszym klientom z branży dziełowej wysokiej jakości produkty” – mówi Hannu Kasurinen, Executive Vice President w dziale Packaging Materials.

Od 1 stycznia 2023 roku zintegrowane zakłady Anjalankoski są uwzględniane w raportowaniu korporacyjnym Stora Enso jako część działu Packaging Materials. Wchodząca w ich skład papiernia Anjala należała wcześniej do rozwiązanego działu Paper. Stora Enso planuje w dalszym ciągu korzystać z synergii wynikającej z realizowanej w Anjalankoski produkcji tektury i papieru.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności