Nowe rozwiązania Stora Enso dla branży budowlanej: "mieszane" koncepcje konstrukcyjne, obniżony ślad węglowyPoprzedni artykuł 

Fot.: Stora Enso
Fot.: Stora Enso

Stora Enso, producent zaawansowanych rozwiązań budowlanych bazujących na drewnie, wprowadziła na rynek nowe oraz zaktualizowane rozwiązania konstrukcyjne, powstałe we współpracy z jej kluczowymi partnerami przemysłowymi. Jak podkreśla firma, dzięki temu przedsiębiorcy z branży budowlanej i deweloperzy zyskują nowe, bardziej wszechstronne i proekologiczne opcje realizowania swoich przedsięwzięć z udziałem drewna.

„Nasze rozwiązania i koncepcje budowlane uwzględniają możliwie najlepsze zastosowanie elementów konstrukcyjnych Sylva, produkowanych i oferowanych przez Stora Enso. Są to bazujące na drewnie prefabrykaty, dedykowane realizacji budynków cechujących się niskim śladem węglowym i wydajnym od strony kosztowej. Nasza zróżnicowana oferta w tym obszarze pomaga w projektowaniu i wprowadzaniu w życie pomysłów konstrukcyjnych, dzięki którym powstają budynki uwzględniające różne potrzeby ich właścicieli i użytkowników, pod wieloma względami: planowania przestrzeni i layoutu, potrzeb użytkowników oraz skali przedsięwzięcia” – mówi Sebastián Hernández, Building Concepts Manager w Stora Enso.

Nowa, „mieszana” koncepcja budowlana

Jak podkreśla Stora Enso (powołując się na publikację ResearchGate zatytułowaną „Przestarzałość i faza końcowa życia budynków”), do tej pory niemal 2/3 wszystkich budynków, które przestają spełniać początkowe potrzeby, jest wyburzana. Dzieje się tak z reguły z uwagi na brak możliwości ich zmodyfikowania z myślą o innych zastosowaniach. „To zaś wymaga zbyt dużo energii, generuje za dużo emisji i tworzy zbyt wiele odpadów, które kończą na wysypiskach śmieci. Na miejsce wyburzonego budynku powstaje zupełnie nowa konstrukcja, co wiąże się z jeszcze większą ilością emisji dwutlenku węgla i zużyciem znaczącej ilości energii” – kontynuuje Sebastián Hernández.

Zamiast ww. tradycyjnej drogi, Stora Enso proponuje zastosowanie konstrukcji budowlanej, która pozwoli zaadaptować i dostosować – po odpowiednich zmianach – budynek do różnych celów i wymagań. Dzięki temu – zdaniem firmy – możliwy będzie jego upcykling za każdym razem, gdy zmieniają się potrzeby bądź gdy niezbędne stają się zmiany urbanistyczne. Koncepcja ta, jak dodaje Stora Enso, pozwala też zachować wartość zasobów wykorzystanych podczas budowy.

Nowa, „mieszana” koncepcja budowlana została opracowana przez Stora Enso we współpracy z jej partnerem przemysłowym – Sweco Finland Oy oraz pracownią architektoniczną Inaro. W efekcie, jak podkreśla firma, powstało rozwiązanie wychodzące naprzeciw rosnącemu rynkowemu zapotrzebowaniu na zintegrowanie – w ramach jednej przestrzeni architektonicznej – różnych potrzeb użytkowników i aktywności przez nich realizowanych”.

Wspomniana koncepcja budowlana uwzględnia takie rozmieszczenie przestrzeni biurowych lub powierzchni na wynajem, by zapewnić im jak największą elastyczność już na etapie planowania oraz możliwość dostosowania do ewentualnych, przyszłych potrzeb. „Koncepcja mieszana zwiększa cykl życia budynku – dzięki jego odpowiedniemu zaprojektowaniu istniejącą przestrzeń można dopasować do nowych potrzeb i zastosowań. Oznacza to oszczędności finansowe i czasowe, jest też zbieżne z zasadami zrównoważonego rozwoju” – kontynuuje Sebastián Hernández.

Udoskonalenia w obecnych koncepcjach budowlanych

Stora Enso poinformowała też o wprowadzeniu udoskonaleń i aktualizacji w jej wcześniejszych, dostępnych w ofercie rozwiązaniach budowlanych. Nowy wariant pojawił się m.in. w ramach serii Office Concept, dedykowanej przestrzeniom biurowym. Jak zapewnia firma, projekt ten został zoptymalizowany pod względem elastyczności przestrzeni pracowniczej – wprowadzony został tu centralny rdzeń usztywniający konstrukcję z otaczającą go szeroką przestrzenią otwartą. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na tzw. struktury hybrydowe, Stora Enso wprowadziła aktualizacje w koncepcji budowlanej, dedykowanej wielopiętrowym budynkom mieszkalnym. Łączy ona w sobie zalety konstrukcji nośnej wykonanej w masywnego drewna z prefabrykatami nienośnymi. To – jak podkreśla Stora Enso – znacząco zwiększyło industrializację procesu konstrukcyjnego w kontekście tempa i jakości robót realizowanych na placu budowy.

Koncepcje przestrzeni biurowych i mieszkalnych zostały zaktualizowane we współpracy z Ramboll Finland Oy, przy udziale specjalistów z firm Wood Expert Oy i KK-Palokonsultti Oy.

Stora Enso podkreśla, że wszystkie oferowane przez nią koncepcje budowlane są dostępne nieodpłatnie i można pracować w oparciu o nie także w trybie online, z poziomu dowolnego urządzenia przenośnego. Nie wymagane są żadne dodatkowe aplikacje czy pobieranie specjalnego oprogramowania. Firma wskazuje, że dopasowano je przede wszystkim do potrzeb osób zaangażowanych w procesy projektowania i powstawania budynków, w tym planistów, architektów, inżynierów budowlanych, ale też dostawców materiałów konstrukcyjnych, deweloperów i przedstawicieli firm budowlanych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://buildingconcepts.storaenso.com/.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności