Nie lekceważ bezpieczeństwa drukarek – szczególnie przy rosnącej popularności „hybrydy”Poprzedni artykuł 

Praca hybrydowa wymaga zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanym cyfrowym zasobom organizacji. Wykonując obowiązki służbowe zdalnie – pracownicy często korzystają z własnych urządzeń, co znacznie zwiększa ryzyko nieuprawnionego dostępu do poufnych informacji. Warto zauważyć, że świadomość zagrożenia jest coraz większa w przypadku korzystania z laptopów, czy telefonów komórkowych – jednak decydenci IT w organizacjach często zapominają o bezpieczeństwie drukarek.

Firma analityczna Quocirca przeprowadziła w 2022 roku badanie na temat potencjalnych zagrożeń związanych z ochroną danych. Z raportu wynika, że aż 2/3 organizacji doświadczyło utraty danych związanych z nieodpowiednimi praktykami drukowania. Skutki tego typu incydentów mogą obejmować nie tylko bezpośrednie straty finansowe – takie jak średni koszt jednego naruszenia, który wyniósł 632 000 USD – ale także zachwianie ciągłości pracy, zakłócenia w działalności biznesowej oraz negatywny wpływ na reputację i konkurencyjność firmy. Co więcej, w październiku 2022 r. badacze z Cybernews poinformowali, że przejęli kontrolę nad grupą 28 000 drukarek, które nie były zabezpieczone. Celem tej akcji było uświadomienie potrzeby ochrony tych urządzeń. Badacze wykorzystali swoje „uprawnienia” do wydrukowania krótkiego przewodnika dotyczącego znaczenia bezpieczeństwa drukarek w organizacji. Jednak zwrócili uwagę, że prawdziwi hakerzy mogliby wykorzystać takie urządzenia do uzyskania dostępu do poufnych dokumentów, a także do ataków DDoS, spamowania lub wydobywania kryptowalut. Z tego powodu ważne jest, aby organizacje zwiększały świadomość i przestrzegały odpowiednich zabezpieczeń druku, aby zapobiec takim sytuacjom.

Jednym z podstawowych sposobów zabezpieczenia danych jest szyfrowanie. Szyfrowanie polega na zamianie informacji w taki sposób, aby były one nieczytelne dla osób nieuprawnionych. Dzięki temu nawet jeśli dane zostaną przechwycone przez cyberprzestępców, będą one nie do odczytania. Innym sposobem na zabezpieczenie poufnych informacji może być nadanie kontroli dostępu. Przedsiębiorstwa mogą ustalać różne poziomy uprawnień do danych dla poszczególnych przedstawicieli zespołów i upewnić się, że tylko te osoby, które naprawdę muszą mieć dostęp do informacji, mogą je przetwarzać. W przypadku pracy hybrydowej pracownicy mogą przemieszczać się i korzystać z wielu urządzeń, dlatego ważne jest, aby mieć pewność, że tylko wyznaczone osoby mają uprawnienia do istotnych informacji. Przed uzyskaniem dostępu do danych, członkowie zespołów muszą się uwierzytelnić przy pomocy hasła lub innych metod autentykacji. W ten sposób tylko upoważnieni pracownicy będą mogli przetwarzać dane.

Przetwarzanie cyfrowych zasobów organizacji poza jej siedzibą może stwarzać trudności w zabezpieczeniu przesyłanych danych. Pracując w trybie hybrydowym, pracownicy mogą przetwarzać i przesyłać informacje z różnych miejsc. Zwiększa to ryzyko, że dane są bardziej podatne na nieuprawniony dostęp lub ujawnienie. Do roli przedsiębiorstw należy zapewnianie odpowiedniego zabezpieczenia, aby chronić cyfrowe zasoby firmy przed takimi sytuacjami. Niezależnie od miejsca wykonywanej pracy, należy zawsze pamiętać o zachowaniu czujności względem danych.

Na podstawie informacji firmy Brother

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności