Pomimo wojny i inflacji zmiany klimatyczne pozostają największym problemem konsumentówPoprzedni artykuł 

Wyniki nowego europejskiego badania dotyczącego postrzegania opakowań przez konsumentów pokazują, że zmiany klimatyczne (68%), koszty utrzymania (66%) i wojny (56%) to trzy kwestie, które najbardziej dotykają konsumentów. Ponadto 62% respondentów w Europie stwierdziło, że zrównoważony styl życia stał się „ważniejszy” lub „znacznie ważniejszy” w ciągu ostatnich dwóch lat.

W badaniu przeprowadzonym przez Perspectus Global na zlecenie Pro Carton, wiodącego europejskiego stowarzyszenia producentów kartonów i pudełek składanych, wzięło udział ponad 5000 konsumentów w pięciu krajach europejskich – Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii – na temat ich postaw i postrzeganie środowiska opakowań.

Największym problemem są problemy globalne

We Włoszech (77%), Hiszpanii (72%) i Francji (70%) konsumenci uznali zmianę klimatu za najważniejszą kwestię, podczas gdy w Wielkiej Brytanii za najpoważniejszy problem uznano koszty utrzymania (75%). W Niemczech, gdzie przebywa milion uchodźców z Ukrainy, głównym zmartwieniem jest wojna (66%). Starsze pokolenia są najbardziej zaniepokojone zmianami klimatycznymi – w przypadku osób w wieku powyżej 60 lat odsetek ten wynosi 71%, czyli więcej niż średnia europejska.

Mimo to z badania wynika, że konsumenci nadal mocno angażują się w ochronę środowiska, m.in. B. poprzez recykling: Prawie połowa (49%) ankietowanych stwierdziła, że obecnie poddaje recyklingowi więcej niż rok temu.

Solidna wiedza na temat recyklingu

Odpowiedzi na pytanie, które materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu, świadczą o godnym pochwały poziomie wiedzy wśród europejskich konsumentów. 82% ankietowanych ma wystarczającą pewność, że potrafi rozróżnić opakowania nadające się do recyklingu i nienadające się do recyklingu.

Godny uwagi jest wysoki poziom zaufania konsumentów co do możliwości recyklingu zrównoważonych materiałów, takich jak tektura falista i tektura. Tektura falista i karton, odpowiednio 90% i 87%, osiągnęły najwyższe wartości ze wszystkich materiałów opakowaniowych w bieżącym badaniu. Świadczy to o ogólnej akceptacji i wsparciu ugruntowanych praktyk zbiórki i recyklingu tektury.

Poważne traktowanie opinii konsumentów, aby zdobyć zaufanie

Chociaż znaczna część europejskich konsumentów jest skłonna zapłacić więcej za opakowania przyjazne dla środowiska, badanie pokazuje różne postrzeganie wysiłków podejmowanych przez sprzedawców detalicznych i właścicieli marek.

58,2% konsumentów w UE uważa, że przedsiębiorstwa robią wystarczająco dużo, a 41,8% uważa, że należy zrobić więcej. Najbardziej wyróżniają się Włochy, gdzie 66% konsumentów uważa, że firmy podążają we właściwym kierunku, za nimi plasują się Wielka Brytania (63%), Niemcy i Hiszpania (56%), natomiast Francja ma mniej optymistyczne poglądy (50%).

Firmy powinny uznać to za szansę: odpowiadając na obawy konsumentów, skutecznie informując o swoich inicjatywach w zakresie zrównoważonego rozwoju i oferując bardziej przyjazne dla środowiska opcje opakowań, powinny być w stanie pozytywnie kształtować postrzeganie konsumentów i zdobywać zaufanie.

Komentując wyniki najnowszego badania, Winfried Mühling, dyrektor ds. marketingu i komunikacji w Pro Carton, powiedział: „Pomimo ciągłych obaw związanych z globalnymi konfliktami i problemami gospodarczymi jasne jest, że kwestie ochrony środowiska pozostają priorytetem konsumentów. Wyniki trzeciego badania Pro Carton dotyczącego postrzegania opakowań przez konsumentów wyraźnie to odzwierciedlają i wyraźnie pokazują, że europejscy konsumenci dbają o zrównoważony rozwój i są skłonni do odpowiedniego działania.

Firmy, które priorytetowo traktują rozwiązania opakowaniowe przyjazne dla środowiska, unikają niepotrzebnych opakowań i wspierają recykling, są dobrze przygotowane do zdobycia tego rosnącego segmentu rynku i zapewnienia sobie przewagi konkurencyjnej. Konsumenci w Europie ufają ustalonemu systemowi zbiórki i recyklingu tektury i z pasją go wspierają. Wynik ten jest bardzo pozytywny i w imieniu Pro Carton i jego członków chciałbym wyrazić życzenie, aby to wnikliwe badanie otworzyło drzwi do dyskusji i posłużyło jako motywacja do dalszego podążania naszego społeczeństwa w kierunku naszego wspólnego celu, jakim jest zrównoważony rozwój „ Wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym.”

Pełną ankietę i jej wyniki można znaleźć na stronie https://www.procarton.com/wp-content/uploads/2024/03/EU-Summary-Slides-Final.pdf

Na podstawie informacji stowarzyszenia Pro Carton
Photo by Li-An Lim on Unsplash

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności