Stora Enso z myślą o proekologicznych opakowaniach jednostkowych wykonanych z tektury litejPoprzedni artykuł 

Fot.: Stora Enso
Fot.: Stora Enso

Stora Enso opublikowała kolejny z serii artykułów, związanych z budowaną przez nią w zakładach w Oulu (Finlandia) nową linią do produkcji tektury litej do opakowań jednostkowych. Tym razem koncentruje się on na jakości włókien drzewnych, jakie znajdą tu zastosowanie, pochodzących z należących do koncernu upraw leśnych na obszarze Skandynawii.

Stora Enso powołuje się przy tym na przeprowadzone we własnym zakresie badania wśród konsumentów, którzy – pytani o preferowane opakowanie do żywności – wskazują aż w 73% kartony wykonane z włókien. To jej zdaniem wskazuje na coraz bardziej świadome wybory zakupowe dokonywane przez klientów. Jak dodaje, ważnymi czynnikami wyboru są jakość oraz proekologiczność materiału opakowaniowego, jak też pochodzenie samych włókien. Preferencje konsumentów stymulują z kolei zachowania właścicieli marek spożywczych, którzy starają się wdrażać zrównoważone rozwiązania opakowaniowe, np. wykonane z odnawialnej tektury bazującej na włóknach drzewnych.

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom rynkowym, Stora Enso znacząco zwiększy swój potencjał wytwórczy w zakładach w Oulu. Obecnie trwa tu budowa nowej linii produkcyjnej do tektury litej na opakowania jednostkowe. Jak podkreśla firma, z uwagi na lokalizację zakładu (północna Finlandia), dostępność wysokiej jakości włókien drzewnych pochodzących ze skandynawskich lasów będzie odgrywać kluczową rolę w funkcjonowaniu fabryki. Stora Enso wymienia przy tym kluczowe – jej zdaniem – zalety tego surowca, mającego być w przyszłości podstawą opakowań konsumenckich. Wskazuje też na liczne praktyki proekologiczne, wdrażane w kontekście zapewniania dostaw drewna do zakładów w Oulu.

Jakość i odporność włókien ze skandynawskich lasów

Stora Enso podkreśla, że z uwagi na trudniejsze i chłodniejsze warunki atmosferyczne, włókna pochodzące z północnych lasów posiadają specjalną charakterystykę. Zimy są tu długie i ciemne, a sezon wzrostu relatywnie krótki, tutejsze plantacje leśne cechuje drewno o większej gęstości. Z tego względu wytwarzana z niego celuloza jest – jak zapewnia firma – bardzo mocna, pozwalając na produkcję wysokiej jakości tektury – sztywnej i jednocześnie lekkiej.

Z punktu widzenia klienta oznacza to solidny, a jednocześnie niewiele ważący materiał opakowaniowy, który chroni zawartość i daje atrakcyjny efekt wizualny. Tego typu tektura jest też – jak podaje Stora Enso – materiałem bardziej efektywnym w użytkowaniu. Odporność, w połączeniu z niską gramaturą, oznacza bowiem mniej surowca niezbędnego do wykonania opakowania, co generuje oszczędności finansowe. „Zastosowane w opakowaniu włókno leży u podstaw jego jakości – przekonuje Eva Lundqvist, Senior Product Managerr w Stora Enso Packaging Materials. – Włókna pierwotne z północnych lasów pozwalają nam wytwarzać idealne materiały opakowaniowe dla klientów z branż żywności i napojów. Tektura ta łączy w sobie atrakcyjność wizualną z naturalną estetyką, zapewniając jednocześnie wysoką jakość, bezpieczeństwo dla znajdującej się w środku żywności oraz proekologiczność”. Aby zachować w jak największym stopniu jakość wykorzystywanych włókien drzewnych, Stora Enso używa opatentowanej technologii ich obróbki – FiberLightTec. Umożliwia ona, jak podaje firma, uzyskać optymalną równowagę pomiędzy lekkością, odpornością i wyglądem wizualnym, przy możliwie największej oszczędności energii i surowców.

Zrównoważone włókna ze skandynawskich upraw leśnych

Stora Enso zwraca też uwagę na rosnące trendy ekologiczne wśród konsumentów, dla których coraz bardziej istotne jest pochodzenie surowców opakowaniowych. Tu firma nawiązuje do realizowanej polityki leśnej, która uwzględnia z jednej strony zrównoważony rozwój należących do firmy plantacji, z drugiej – jej działania związane z zachowaniem bioróżnorodności.

Jak podaje Stora Enso, w przypadku produkcji realizowanej w nowo budowanej linii w Oulu, większość surowca będzie stanowić uboczny efekt działań firmy w zakresie gospodarki leśnej: składać się na niego będą bowiem drzewa i ich elementy, pozyskiwane przy przetwarzaniu drewna i w trakcie różnych działań związanych z zarządzaniem lasami.

„Będziemy tu używać włókien brzozowych z trzebieży leśnych, gdzie młode drzewa są selektywnie wycinane, by umożliwić lepszy rozwój pozostałym. Innym źródłem włókien będą tartaki – stąd będziemy pozyskiwać wierzchołki drzew i zrębki, odrzucane podczas procesu przetwarzania drewna z myślą o zastosowaniu w branży budowlanej” – tłumaczy Janne Partanen, kierujący Wood Supply na obszarze Finlandii. Stora Enso podkreśla, że wykorzystanie każdego elementu drzewa, pochodzącego z tzw. bocznych strumieni produkcyjnych, pozwoli firmie wyjść naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu rynkowemu na odnawialną tekturę, przy jednoczesnym ograniczeniu wycinki lasów w regionie Skandynawii.

„W efekcie, mimo że w 2025 roku uruchomimy nową, wysokowydajną linię produkcyjną w Oulu, jej wpływ na wycinkę w całym regionie nie przekroczy poziomu sprzed ok. 5 lat – dodaje Janne Partanen. – Co więcej, łańcuch dostaw drewna w regionie Oulu pozostanie wysoce niezawodny i zrównoważony”.

Identyfikacja źródeł drewna i zrównoważony rozwój

Stora Enso bazuje – jak zapewnia – na wyśrubowanych standardach względem źródeł wykorzystywanego w produkcji drewna, jak też zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi. Firma posiada wiedzę na temat pochodzenia całego stosowanego przez nią drewna, gwarantując przy tym swoim klientom, że 100% włókien pochodzi ze zrównoważonych plantacji leśnych. Jej działania w tym obszarze wpisują się w przyjętą przez Stora Enso strategię, która zakłada osiągnięcie – do 2050 roku – pełnej neutralności względem bioróżnorodności należących do firmy lasów i upraw. W Finlandii działania te realizowane są we współpracy z prywatnymi właścicielami lasów. „Specyfiką Finlandii jest to, że większość lasów stanowi prywatną własność tutejszych rodzin. Staramy się blisko współpracować zarówno z właścicielami lasów, jak też z naszymi partnerami z obszaru pozyskiwania drewna, aby w jak największym stopniu zapewnić, że wszystkie lasy z których pochodzą stosowane przez nas włókna, zarządzane są w sposób zrównoważony, gwarantujący rozwój i bioróżnorodność tutejszym gatunkom” – kontynuuje Janne Partanen.

Podkreśla przy tym, że zrównoważona gospodarka leśna ma w Finlandii i w całej Skandynawii długie tradycje: „Przemysł leśny jest jednym z największych w odniesieniu do całego regionu, więc mamy tu setki lat doświadczeń, jak też wysoki poziom prowadzonych działań badawczo-rozwojowych. To pozwala znaleźć rozwiązania zapewniające odpowiednią żywotność, rozwój i zrównoważone wykorzystanie przestrzeni leśnych. Wskazuje jak uprawiać, wycinać i wykorzystywać każdą część drzewa, by osiągnąć jak najwyższą jakość produktów bazujących na włóknach”.

W ostatnich latach Stora Enso w dużej mierze koncentrowała tu swoje działania na poprawie bioróżnorodności lasów. Jej program w tym obszarze, obejmujący fińskie lasy, ma wspierać ich właścicieli w zwiększeniu bioróżnorodności także na posiadanych przez nich obszarach. Jego cele zakładają zwiększenie poziomu żywnych, solidnych drzew retencyjnych, rozkładającego się drewna, zarośli oraz udziału drzew liściastych. Realizowana przez Stora Enso gospodarka leśna jest monitorowana za pomocą różnych narzędzi, w tym certyfikatów leśnych i zewnętrznych systemów śledzenia takich jak FSC (Forest Stewardship Council) czy PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification).

„Większość obszarów leśnych w Finlandii, z których pochodzi nasze drewno, jest certyfikowana, jednak w jednakowy sposób podchodzimy do wszystkich źródeł naszego zaopatrzenia – mówi Janne Partanen. – Zabezpieczenie bioróżnorodności to podstawa dla właściwego rozwoju lasów, więc jest to czynnik kluczowy dla całego naszego biznesu. Tym samym będziemy dalej wspierać bazującą na własności rodzinnej gospodarkę leśną, zapewniając naszych klientów, że dostarczamy im zrównoważone, odnawialne materiały opakowaniowe”.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności