Stora Enso wyróżniona za dobrą gospodarkę zasobami leśnymiPoprzedni artykuł 

Fot.: Stora Enso
Fot.: Stora Enso

Stora Enso znalazła się w rankingu „Forest A List”, stworzonym przez organizację non profit CDP, uwzględniającym firmy realizujące transparentną i proekologiczną politykę korporacyjną, związaną z gospodarką leśną. Jak podkreśla w specjalnym komunikacie, na liście – stworzonej w oparciu o kwestionariusz przygotowany przez CDP – tylko nieliczne przedsiębiorstwa spośród 21 tys. biorących udział w badaniach mogą pochwalić się wskaźnikiem „A”.

CDP to organizacja non-profit, prowadząca globalny program informacyjny skierowany do inwestorów, przedsiębiorców, włodarzy miast, regionów i krajów, wspierający ich w zarządzaniu celami środowiskowymi. Przygotowując ranking, CDP zbiera od zainteresowanych podmiotów informacje o ich zaangażowaniu w kwestie klimatyczne. W tym celu każdy z nich otrzymuje specjalny kwestionariusz, uwzględniający pytania związane z zarządzaniem, celami, emisjami oraz łańcuchem dostaw. W przypadku gospodarki leśnej, aby znaleźć się w rankingu Forests A List, firma musi uzyskać ocenę „A” w kontekście co najmniej jednego z aspektów tego obszaru jej działalności.

„Lasy to podstawa działalności biznesowej Stora Enso, a drewno stanowi największą część naszych zasobów surowcowych. Jako jeden z największych w skali świata, prywatnych właścicieli obszarów leśnych, zdajemy sobie sprawę ze spoczywającej na nas odpowiedzialności za ochronę lasów i całej przyrody. Jesteśmy zdeterminowani, by realizować zrównoważoną politykę w tym zakresie i zapewnić, by nasze działania nie powodowały wylesiania czy też wyczerpywania zasobów leśnych w skali globalnej” – mówi Toby Croucher, SVP, Sustainability w firmie Stora Enso. – Znalezienie się w rankingu CDP Forest A List to miłe wyróżnienie i potwierdzenie naszego zaangażowania w przejrzystą, długoterminową i zrównoważoną gospodarkę leśną”.

Więcej informacji na temat rankingu CDP można znaleźć na stronie internetowej https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności