Poligrafia nowego Pokolenia w warszawskim PoligrafikuPoprzedni artykuł 

Miasto Stołeczne Warszawa/Dzielnica Śródmieście uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projektPoligrafia nowego Pokolenia”, który będzie realizowany w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Celem projektu jest podniesienie jakości i lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy zgodnie z bieżącym i przewidywanym zapotrzebowaniem pracodawców w deficytowych zawodach branży produkcyjnej: technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik reklamy.

W projekcie weźmie udział 40 uczniów i uczennic z klas technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik reklamy.

W projekcie planujemy rozwijać u uczniów i uczennic kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, w tym w zakresie zawodów przyszłości poprzez udział w następujących zajęciach dodatkowych oraz warsztatach:

  1. Zajęcia rozwijające z matematyki
  2. Zajęcia z grafiki komputerowej
  3. Zajęcia warsztatowe z drukowania sitowego

Ponadto uczniowie i uczennice wezmą udział w zajęciach z doradztwa zawodowego wykraczających ponad podstawę programową, które wyposażą uczestników i uczestniczki w wiedzę potrzebną do lepszego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zorganizujemy staże w przedsiębiorstwach, gdzie uczniowie i uczennice podniosą poziom wiedzy i nabędą praktyczne umiejętności zawodowe.

Poprawimy warunki kształcenia poprzez zakup 17 zestawów komputerowych typu All in One oraz maszyny sitodrukowej wraz z komponentami do pracowni praktycznej, które będą wykorzystywane podczas zajęć projektowych, a także po ich zakończeniu do realizacji innych zajęć zawodowych.

Projekt będzie realizowany w okresie 1.04.2024 r. – 31.08.2025 r.

Szkolny koordynator projektu: Anna Leoniak - kierownik warsztatu szkolnego

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 348 566,50 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 174 283,25 zł

Na podstawie informacji organizatora
Photo by Henri Lajarrige Lombard on Unsplash

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności