Podczas drupa 2024 Canon pokaże siłę do wdrażania zmian z organizacjami charytatywnymi i start-upamiPoprzedni artykuł 

Na targach drupa 2024 firma Canon pod hasłem „The Power to Move” akcentuje kluczowe partnerstwa i inicjatywy na rzecz pozytywnych zmian w branży druku.
Na targach drupa 2024 firma Canon pod hasłem „The Power to Move” akcentuje kluczowe partnerstwa i inicjatywy na rzecz pozytywnych zmian w branży druku.

Podczas targów drupa 2024 (Messe Düsseldorf, 28 maja - 7 czerwca 2024 r., hala 8a) pod hasłem „The Power to Move” firma Canon zaakcentuje kluczowe partnerstwa i inicjatywy, ukazując siłę współpracy na rzecz pozytywnych zmian i doświadczeń, które wzbogacają nasze życie i biznes. Zgodnie ze swoją filozofią Kyosei, oznaczającą życie i pracę dla wspólnego dobra, Canon podejmuje się współpracy z wieloma firmami i organizacjami charytatywnymi oraz przekaże na rożne cele 20 tys. książek, które zostaną wydrukowane podczas targów drupa 2024.

Odwiedzający stoisko Canon na targach drupa 2024 mogą poznać wiele kluczowych działań firmy na rzecz współpracy z partnerami z różnych branż. Wśród nich znajdziemy m.in.:

„World Unseen”

W samym sercu stoiska Canon znajduje się „The Core”, immersyjna, multisensoryczna przestrzeń, która pokazuje w jaki sposób druk może angażować ludzi poprzez wzbudzanie ich emocji, a także jak technologia i wiedza łączą się, by tworzyć doświadczenia związane z obrazowaniem, które mogą wzbogacać nasze życie i zmieniać biznes. W strefie „The Core” zostanie zaprezentowana inicjatywa Canon World Unseen, zrealizowana we współpracy z Królewskim Narodowym Instytutem Osób Niewidomych (RNIB), aby zachęcić odwiedzających do poznania zdjęć autorstwa znanych fotografów. (patrz: informacja prasowa: Canon_WorldUnseen_drupa2024 z dnia 26.05.24).

Printworks – partnerstwo z biznesem

W strefie "Printworks" poświęconej "Ludziom, planecie i możliwościom", odwiedzający będą mogli inspirować się strategiami wdrożonymi przez klientów Canon, które realizują idee zrównoważonego rozwoju, m.in. w ramach takiego projektu jak „Creative Futures” (patrz: https://www.canon.co.uk/business/insights/articles/creative-futures-collaboration-for-creativity/. W jego ramach Canon współpracuje z „The Drum” - globalnym wydawcą z branży marketingowej i medialnej, a także z innymi ekspertami. W projekcie brytyjskie start-upy rywalizują ze sobą, by usprawniać własne działania marketingowe poprzez zindywidualizowaną, wielokanałową strategię i kampanie dotyczące druku. Tegoroczny zwycięzca, Bower Collective – dostawca naturalnych produktów gospodarstwa domowego i higieny osobistej w opakowaniach wielokrotnego użytku – zaprezentuje na stoisku Canon swoją ofertę i przedstawi historię firmy.

Kolejną inicjatywą w ramach „Printworks” jest Publishing 2030 Accelerator, której celem jest osiąganie przez branżę druku znaczącego postępu w skali globalnej, w zakresie zrównoważonego rozwoju. Odwiedzający będą mogli dowiedzieć się więcej o zaangażowaniu Canon w tę inicjatywę branży poligraficznej, która narodziła się wśród społeczności Canon Future Book, a także na temat aktywnej roli, jaką Canon odgrywa w budowaniu Distributed Printing Network. Może to dać kolejny impuls rozwoju dla całej branży, a jednocześnie jest to szansa na zmniejszenie śladu węglowego każdej sprzedanej książki.

Partnerstwo dla wspólnego dobra

Strefa „Printworks” dostarczy również informacji o licznych partnerach – organizacjach charytatywnych, które Canon wspiera, poprzez przekazanie im ok. 20 tys. książek. Do tego grona należy m.in. UN SDG Book Club African Chapter, którego lektury pomagają propagować wśród dzieci 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Na stoisku Canon będzie też obecna Lucy Swanston, założycielka „Topic Heroes” – brytyjskiej organizacji charytatywnej popularyzującej alfabetyzację oraz inicjatorka internetowego serwisu, który pomaga dzieciom uczyć się pisać. Poprzez swoją obecność na stoisku Canon, będzie zwiększać świadomość swej ważnej misji. Jej organizacja umożliwia dzieciom spisywanie własnych historii i przesyłanie ich za pośrednictwem strony internetowej Topic Heroes. Po przesłaniu, rękopisy są drukowane w technologii druku cyfrowego na żądanie, a dzieci otrzymują fizyczny egzemplarz książki zawierający ich historie. Dodatkowe egzemplarze są przekazywane do szkół, aby mogli je przeczytać ich rówieśnicy. Dzięki darowiznom, organizacja Topic Heroes może wspierać najmłodszych z brytyjskich miejscowości o mniejszym poziomie zamożności. Przy wsparciu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Canon i partner firmy w obszarze finiszingu, Meccanotecnica przekażą 1000 książek Topic Hero ukraińskim dzieciom.

Zgodnie z celem firmy Canon, jakim jest zminimalizowanie wpływu targów na środowisko, ok. 10 tys. pocztówek, plakatów i broszur wydrukowanych na stoisku firmy trafi do niemieckich organizacji pozarządowych.

W ramach zaangażowania na rzecz zwiększania dostępu do sztuki, Canon przedstawi także zakres wsparcia, jakiego udziela chórowi The White Hands Chorus Nippon (WHCN). Chór, założony przez dyrektor artystyczną Erikę Colon, gromadzi dzieci z fizyczną niepełnosprawnością i dzieci zdrowe, a jego członkowie z dysfunkcją słuchu przekazują dźwięki i emocje za pomocą języka migowego, ruchu i mimiki twarzy. Obrazy z wizualnej interpretacji chóru „Ode an die Freude/Oda do radości” z IX Symfonii Beethovena, a także technologie Canon wykorzystane w wydarzeniu zaprezentowane będą na stoisku Canon wraz ze szczegółowymi informacjami na temat inicjatywy.

Jennifer Kolloczek, Senior Director, Marketing & Innovation, Production Printing, Canon EMEA powiedziała: „Obrazy, literatura i muzyka wzbogacają życie. Jesteśmy przekonani, że doświadczenie kontaktu ze sztuką powinno być dostępne dla każdego. Canon prowadzi i wspiera szereg inicjatyw mających na celu realizację tego ambitnego celu. Jesteśmy dumni, że możemy je prezentować i popularyzować na naszym stoisku na targach drupa 2024. Są przykładami na to, w jaki sposób realizujemy naszą korporacyjną filozofię Kyosei – życia i pracy razem dla wspólnego dobra. W ramach wielu partnerskich projektów staramy się inspirować pozytywne zmiany nie tylko w branży druku.”

Szczegółowe informacje na temat tych i innych inicjatyw wspieranych przez Canon Europe przekażą nasi eksperci na stoisku Canon w hali 8a podczas tegorocznych targów drupa 2024. Informacje dostępne są również na stronie: https://www.canon.pl/business/insights/events/drupa/

Na podstawie informacji firmy Canon

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności