Epson wspiera ONZ w realizacji Celów Zrównoważonego RozwojuPoprzedni artykuł 

Epson, jako zorientowana proekologicznie firma o globalnym zasięgu, dąży do tego, aby w ramach swojej działalności realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG - Sustainable Development Goals) wyznaczone przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Epson i cele zrównoważonego rozwoju - zaangażowanie od lat

Już w 2017 r., w ramach tych starań, Epson opracował dokument „Kluczowe obszary CSR" opisujący ważne inicjatywy firmy dotyczące rozwiązywania problemów społecznych. Określono w nim 17 celów zrównoważonego rozwoju, które są tożsame z tymi wyznaczonym przez ONZ. Z kolei w marcu 2021 r. wprowadzona została wizja korporacyjna Epson 25, w której opisano inicjatywy i planowane działania mające wspierać osiągnięcie wszystkich 17 celów SDG. Aby stworzyć lepszy świat dla przyszłych pokoleń, firma Epson deklaruje, że przyczyni się do osiągnięcia założonych celów zrównoważonego rozwoju poprzez uważne obserwowanie problemów społecznych i reagowanie na nie przez wprowadzanie nowatorskich technologii.

Epson wykorzystuje opracowane przez siebie, sprawdzone w praktyce rozwiązania technologiczne oraz innowacyjne pomysły jako środki do wprowadzania nowych rozwiązań i realizacji wyznaczonych celów, które są identyczne, jak cele zrównoważonego rozwoju (SDG - Sustainable Development Goals) przyjęte przez ONZ.

Sformalizowane partnerstwo

Prefektura Nagano, w której mieści się główna siedziba firmy Seiko Epson, zapoczątkowała najbardziej postępowe inicjatywy dotyczące SDG w Japonii. Jedną z nich jest system rejestracji partnerów SDG. Prefektura współpracuje z grupami biznesowymi, instytucjami finansowymi, uniwersytetami i innymi organizacjami wspierającymi działania w obszarach środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Celem jest zwiększenie wartości i konkurencyjności lokalnych firm oraz promowanie wśród nich odpowiednich działań. Współpracując z zarządem prefektury Nagano (którego stolica została wybrana jako „miasto przyszłości celów zrównoważonego rozwoju") Epson stara się przyczynić do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju już od 2017 poprzez aktywną promocję tych założeń .

System rejestracji partnerów.

Działania, które podjęliśmy do tej pory dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, upoważniły nas do złożenia w prefekturze Nagano wniosku o rejestrację jako partner SDG. Aby stać się oficjalnym partnerem w programie SDG firma musi spełnić dwa wymagania: złożyć pisemne zobowiązanie do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i podjąć w tym celu określone działania. Spełniliśmy oba te wymogi, dzięki czemu firma Seiko Epson została zarejestrowana jako partner SDG prefektury Nagano w lipcu 2020.

Wartości Epson i cele SDG

W październiku 2019 roku Masayuki Kawana, dyrektor Seiko Epson oraz szef Biura Zarządzania CSR, na targach Value Creation Fair, corocznym wydarzeniu mającym na celu wymianę informacji technicznych w ramach Grupy Epson, spotkał się z pracownikami firmy.

Podczas tego spotkania wyjaśnił założenia i wartości jakimi kieruje się firma z perspektywy wkładu w cele zrównoważonego rozwoju. Kawana podał przykłady działań realizowanych przez firmę i powiązania ich z celami i wartościami SDG. Następnie rozmawiał z pracownikami o znaczeniu przyczyniania się do realizacji tych celów zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym. Podkreślił, jak ważne jest, aby konstruktorzy zastanowili się, w jaki sposób klienci będą faktycznie korzystać z produktów. Przypomniał również pracownikom, że każda firma ma do odegrania rolę w dążeniu do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i pokazał w jaki sposób realizuje to Epson.

Znajomość wartości to… wartość sama w sobie!

W ramach programu mającego na celu zwiększenie świadomości SDG wśród swoich pracowników, firma Epson stworzyła kurs online dla członków zespołu Grupy Epson w Japonii. Program miał na celu pogłębienie zrozumienia, w jaki sposób cele zrównoważonego rozwoju są połączone z każdym wykonywanym zadaniem. Uczestnikom pokazano, w jaki sposób firma Epson przyczynia się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i jak oferowane przez nas wartości (produkty i usługi) będą pomagać w ich realizacji. Kurs ukończyło ponad 92% z około 20 000 osób w naszej firmie. Uczestnicy potwierdzili, że szkolenie pozwoliło im spojrzeć z nowej strony na ich własne działania w kontekście SDG . Przekazana wiedza uświadomiła im, jak ich działania są powiązane z celami SDG i jak to, co robią, wpływa na społeczeństwo i otoczenie.

Na podstawie informacji firmy Epson

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności