HP dla planety - strategia walki ze zmianami klimatycznymiPoprzedni artykuł 

Pod koniec kwietnia 2021 r. firma HP ogłosiła jedne z najbardziej ambitnych i kompleksowych w branży technologicznej planów walki ze zmianami klimatycznymi. Tym samym firma chce dążyć w kierunku bezemisyjnej i w pełni regeneracyjnej gospodarki, jednocześnie zmniejszając swój ogólny wpływ na środowisko i wzmacniając swoją działalność w perspektywie długoterminowej. Wszystko, aby stworzyć najbardziej zrównoważoną ofertę produktów i rozwiązań w branży.

Działania podejmowane przez HP opierają się na liście celów na rok 2025, które należą do najbardziej kompleksowych działań na rzecz klimatu w sektorze technologicznym. Co więcej, są one zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Zmiany klimatyczne są jednym z największych wyzwań naszych czasów, które wymagają natychmiastowych działań i inwestycji – tłumaczy Enrique Lores, prezes i CEO firmy HP. Nadszedł czas na śmiałe posunięcia oraz ambitne cele, które pozwolą chronić naszą planetę, a także będą źródłem innowacji i wzrostu w całej globalnej gospodarce. Dążąc do zerowej emisji dwutlenku węgla netto w całym naszym łańcuchu wartości do 2040 r., przyspieszamy swój rozwój, jednocześnie aspirując do tytułu najbardziej zrównoważonej firmy technologicznej na świecie.

Argumenty na rzecz transformacji biznesowej

W swoich działaniach, HP koncentruje się na pięciu strategicznych filarach:

  • Dostęp do drukowania i komputerów w formie usługi: Recykling materiałów eksploatacyjnych do drukarek, dostęp do sprzętu komputerowego w formie usługi, udostępnianie używanego certyfikowanego sprzętu komputerowego;
  • Zrównoważone materiały: Zwiększenie wykorzystania materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu;
  • Obniżenie emisyjności łańcucha dostaw: Wprowadzenie i wspieranie redukcji emisji dwutlenku węgla przez dostawców, wykorzystanie odnawialnej energii elektrycznej oraz wybór transportu naziemnego, paliw alternatywnych i pojazdów elektrycznych do transportu produktów;
  • Efektywność energetyczna: Projektowanie nowych energooszczędnych technologii i produktów;
  • Inwestycje w lasy: inwestowanie w odbudowę oraz ochronę lasów, a także dalsze pozyskiwanie materiałów z recyklingu.

Emisje dwutlenku węgla i gospodarka o obiegu zamkniętym HP planuje osiągnąć całkowitą neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla w swojej działalności do 2025 r., jak również zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych (GHG) z zakresu 1, 2 i 3 o 50% w ujęciu bezwzględnym do 2030 r. (w porównaniu do stanu z roku 2019 6 ). Dodatkowo, do 2030 roku, 75% (pod względem wagi) całkowitej rocznej zawartości produktów i opakowań HP – będzie pochodzić z materiałów, produktów oraz części poddanych recyklingowi, odnawialnych i/lub ponownie wykorzystanych.

Działania te pomogą HP osiągnąć zerowy poziom emisji netto w całym łańcuchu wartości do 2040 roku. Zgodnie z ambicjami HP w zakresie wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym, do 2025 r. HP osiągnie zerowy poziom odpadów generowanych w czasie procesów produkcyjnych w zarządzanych przez siebie obiektach. 7 Do 2030 r. dział obsługi klienta HP również stanie się neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla zarówno w przypadku samego HP, jak i operacji prowadzonych przez partnerów firmy.

HP rozpocznie stosowanie tworzyw sztucznych i metali pochodzących z recyklingu, oraz inwestowanie w odbudowę i ochronę lasów. 8 Od 1991 r. firma HP poddała recyklingowi i wykorzystała w procesie wytwarzania nowych produktów ponad 875 milionów wkładów do drukarek HP, 114 milionów wieszaków na ubrania oraz 4,69 miliarda plastikowych butelek– które w przeciwnym wypadku trafiłyby na wysypiska śmieci.

HP kontynuuje wprowadzanie innowacji w ramach portfolio produktów oraz rozpoczyna współpracę z kluczowymi partnerami. jest członkiem organizacji NextWave Plastics, współpracującej z różnymi branżami w celu stworzenia pierwszej globalnej sieci łańcuchów dostaw tworzyw sztucznych wyłowionych z oceanów.

HP było pierwszą globalną firmą IT, która opublikowała swój pełny bilans emisji dwutlenku węgla i przedstawiła plan jego redukcji w procesie swojej produkcji. HP znalazło się wśród pierwszych 10% firm, których cele redukcji emisji gazów cieplarnianych zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets Initiative. Przez dwa kolejne lata HP była jedyną firmą technologiczną, która znalazła się na listach A organizacji CDP dotyczących działań na rzecz ochrony klimatu, lasów i wody. HP jest członkiem RE 100 od 2016 r. i EV 100 od 2017 r.

Zmniejszenie zawartości węgla w materiałach eksploatacyjnych HP

HP zamierza przekształcić swoją działalność w zakresie druku z modelu transakcyjnego w model usługowy. Aby przyspieszyć przejście do zerowej emisji netto w ramach łańcucha wartości, HP zobowiązuje się do osiągnięcia neutralności węglowej w zakresie materiałów eksploatacyjnych do 2030 roku.

HP planuje wymianę materiałów eksploatacyjnych na neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Pierwszym krokiem jest uruchomienie programów: HP Instant Ink i pilotażowy Planet Partners, które wykorzystują recykling i nowe możliwości odnawiania, aby przedłużyć żywotność oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP. Pomoże to klientom zmniejszyć zużycie pierwotnych tworzyw sztucznych i ograniczyć ilość odpadów.

Ochrona i odnowa lasów

HP współpracuje z globalnymi partnerami, takimi jak World Wildlife Fund (WWF), Arbor Day Foundation oraz poprzez własną organizację Sustainable Forests Collaborative. HP jest jedną z niewielu firm na świecie, które mają za cel wyeliminowanie problemu wylesiania podczas procesu pozyskiwania papieru i opakowań. W 2020 roku HP osiągnęło zerowy poziom wylesiania dla 99% papieru oraz opakowań papierowych marki HP.9 W przypadku papierowych opakowań produktów jest to kulminacja pięciu lat pracy nad udoskonaleniem procesu.

Ponadto, do 2030 roku HP zmierza zwiększyć inwestycje w odbudowę i ochronę lasów oraz inne inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie wylesianiu związanemu z papierem innym niż markowy papier HP. Aby zrealizować wizję, zgodnie z którą każda strona drukowana przez HP jest pozyskiwana w sposób odpowiedzialny i przyczynia się do odnawiania oraz ochrony lasów, HP stworzyło program Forest Positive Framework 10. Obejmuje on współpracę z wiodącymi organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Wysiłki mające na celu propagowanie idei zrównoważonego rozwoju – na rzecz ludzi, planety i społeczności, są zintegrowane ze strategią biznesową HP. W ramach programu Sustainable Impact wspomniane działania.

Na podstawie informacji firmy HP

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności