Raport branżowy Poligrafia 4.0Poprzedni artykuł 

Jak sektor poligraficzny poradził sobie w 2021 roku? Czy pandemia była motorem napędowym zmian? Jak branża poligraficzna traktuje innowacje technologiczne? Na te i inne pytania odpowiada nowy raport branżowy, stworzony przez wrocławską spółkę technologiczną – Scanway Industry.

Raport branżowy Poligrafia 4.0 – to dostępna bezpłatnie publikacja branżowa. Twórcy podejmują w niej kwestie innowacji i nowych technologii w branży, wpływu pandemii na poligrafię oraz przedstawiają opinie ekspertów z zakresu poligrafii i nowych technologii. Autorem raportu jest wrocławska spółka technologiczna Scanway, a współtwórcami jest ponad 22 ekspertów branżowych. Raport wsparli merytorycznie reprezentanci m.in. Reprograf Grafikus, Colours Factory, Antigro, Preston Packaging, Bluejet, Nordsign i inni. Publikacja dostępna jest tutaj:

Zadaniem tego raportu jest zapełnienie luki merytorycznej i wsparcie tych, którzy stoją u progu rozwinięcia swojego przedsiębiorstwa dzięki nowoczesnym technologiom. – mówi Radosław Charytoniuk, współtwórca raportu Scanway Industry.

Raport składa się z 3 części. Część pierwsza to dane i informacje merytoryczne z zakresu poligrafii, idei Przemysłu 4.0, automatyzacji i robotyzacji. Dowiemy się z niej jak wygląda wprowadzanie innowacji na polskim rynku, na co należy się przygotować planując modernizację zakładu i co należy robić, aby inwestycja w nowe technologie przyniosła nam zyski i rozwój.

Druga część publikacji to najistotniejsze dane na temat rynku poligraficznego. przemysłu poligraficznego. Jak podkreśla twórczyni raportu Agnieszka Szymańska – W danych rynkowych widać pozytywne tendencje, jednak nas szczególnie interesowało ich zestawienie ze statystykami z obszarów optymalizacji przemysłu. Według naszych przewidywań reprezentanci poligrafii będą skupiać się w najbliższym czasie przede wszystkim na utrzymaniu obecnego parku maszyn, a nie na jego rozwoju, co nieco spowolni tempo rozwoju technologicznego tej branży.

Trzecią częścią raportu są opinie i rekomendacje ekspertów z zakresu poligrafii i nowych technologii. Eksperci wiodących przedsiębiorstw poligraficznych w kraju prezentują w tej części swoje zdanie na tematy m.in.: podejścia do innowacji w branży, wyzwań technologicznych oraz rekomendowanych kierunków rozwoju sektora. Danych na potrzeby publikacji użyczyli m.in.: Deloitte, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A, Siemens czy Canon, a w gronie ekspertów znaleźli się reprezentanci ponad 20 podmiotów z branż poligrafii i nowych technologii.

Raport można pobrać tutaj: https://poligrafia.gr8.com/.

Na podstawie informacji firmy Scanway

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności