Ukazała się książka pt. "Poligrafia - Sztuka, Techniki, Technologie"Poprzedni artykuł 

Autorzy: Konrad Blachowski, Grażyna Czech, Tomasz Dąbrowa, Henryk Godlewski, Jacek Hamerliński, Stefan Jakucewicz, Bernard Jóźwiak, Jan Kowalczyk, Leszek Markowski, Stanisław Stachowicz, Barbara Stankiewicz, Przemysław Śleboda, Andrzej Tomaszewski,

Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego

Długo oczekiwana i tworzona od kilku lat publikacja, w końcu ukazała się drukiem w pięknej oprawie złożonej, z charakterystyczną grafiką cenionej serii wydawniczej. Książka została opracowana przez zespół dydaktyków i pracowników naukowych COBRPP i Zakładu Technologii Poligraficznych PW. Adresowana jest przede wszystkim do uczniów szkół średnich i studentów kierunków graficznych i poligraficznych, ale także do wszystkich, którzy chcą zgłębić podstawy projektowania typograficznego, przygotowania prac do drukowania oraz procesów dotyczących samego drukowania i wykończenia druków. Cenną częścią publikacji są szczegółowo wyjaśnione zagadnienia dotyczące rastrów, densytometrii i barwometrii oraz procesów sterowania barwą. Znajdziecie tu również informacje na temat materiałoznawstwa, różnych standardów i norm, organizacji produkcji i BHP. Polecamy!

Strona do zakupu: https://www.cobrpp.com.pl/strona.php?str=w_zamowienie

1. Produkty poligraficzne

2. Procesy przygotowawcze

2.1. Projektowanie graficzne w poligrafii 17
2.1.1. Pismo 18
2.1.2. Kroje pism drukarskich 20
2.1.3. Fonty komputerowe 22
2.1.4. Dobór pisma 26
2.1.5. Ilustracje 28
2.1.6. Układ graficzny 29
2.1.7. Szkic i makieta wydawnicza 30
2.1.8. Projektowanie produktów poligraficznych 32
2.2. Przygotowanie tekstu 33
2.2.1. Adiustacja techniczna 33
2.2.2. Korekta tekstów 36
2.2.3. Miary typograficzne 39
2.2.4. Zasady składania 40
2.2.5. Automatyzacja przetwarzania tekstów 50
2.3. Przygotowanie ilustracji 59
2.3.1. Oryginały do reprodukcji poligraficznej 59
2.3.2. Rodzaje grafiki komputerowej 61
2.3.3. Fotografia cyfrowa 71
2.3.4. Skanowanie 74
2.3.5. Korekcja obrazów 79
2.3.6. Automatyzacja przetwarzania obrazów 83
2.4. Projektowanie i łamanie publikacji 84
2.4.1. Formaty książek, gazet i czasopism 84
2.4.2. Szacowanie objętości publikacji 85
2.4.3. Projektowanie układu graficznego publikacji 86
2.4.4. Okładka i obwoluta 90
2.4.5. Struktura książki 91
2.4.6. Inicjały i inne elementy ozdobne 100
2.4.7. Marginalia 102
2.4.8. Sygnatury 102
2.4.9. Układ wielołamowy publikacji 102
2.4.10. Dopasowanie tekstu do obszaru łamania 103
2.4.11. Tytuły w gazetach i czasopismach 103
2.4.12. Ilustracje 104
2.5. Przygotowanie plików do drukowania 107
2.5.1. Definiowanie zalewek 108
2.5.2. Generowanie plików PDF 116
2.5.3. Weryfikacja plików 120
2.5.4. Montaż elektroniczny 121
2.5.5. Przetwarzanie przez RIP 123
2.5.6. Błędy w przygotowaniu prac graficznych 125
2.5.7. Współpraca zamawiającego z drukarnią 127
2.5.8. Specyfikacja techniczna 130
2.5.9. Kody kreskowe 136
2.6. Przygotowanie publikacji elektronicznych 142
2.6.1. Formaty zapisu 142
2.6.2. Czytniki książek elektronicznych 144
2.6.3. Zasady projektowania i składania publikacji elektronicznych 145

3. Reprodukcja poligraficzna

3.1. Barwa 149
3.1.1. Podstawy teorii barwy 150
3.1.2. Przestrzenie kolorymetryczne 155
3.1.3. Różnice barw 158
3.1.4. Pomiary barw 163
3.1.5. Połysk a barwa 170
3.1.6. Metameria barw 174
3.1.7. Warunki wizualnej oceny barw 176
3.2. Barwa w reprodukcji poligraficznej 178
3.3. Rastry 188
3.4. Gęstość optyczna 212
3.5. Densytometryczne i kolorymetryczne właściwości druków 219
3.6. Systemy sterowania barwą 230
3.7. Odbitki próbne 241
3.7.1. Cyfrowe odbitki materialne (Hard Proofing) 244
3.7.2. Cyfrowe odbitki wirtualne (Soft Proofing) 252

4. Przygotowanie form drukowych

4.1. Formy offsetowe 256
4.2. Formy fleksograficzne 263
4.3. Formy wklęsłodrukowe 267
4.4. Formy sitodrukowe 271

5. Drukowanie

5.1. Offset 281
5.1.1. Maszyny offsetowe 282
5.1.2. Technologia drukowania offsetowego 290
5.2. Fleksografia 301
5.2.1. Maszyny fleksograficzne 302
5.2.3. Technologia drukowania fleksograficznego 307
5.3. Wklęsłodruk 317
5.3.1. Maszyny rotograwiurowe 318
5.3.2. Technologia drukowania rotograwiurowego 323
5.3.3. Techniki pochodne wklęsłodruku 325
5.4. Sitodruk 328
5.4.1. Maszyny sitodrukowe 329
5.4.2. Technologia drukowania sitowego 332
5.5. Techniki drukowania cyfrowego 337
5.5.1. Elektrofotografia 338
5.5.2. Magnetografia 340
5.5.3. Drukowanie natryskowe 341
5.5.4. Drukowanie termiczne 349
5.5.5. Drukowanie termotransferowe 350
5.5.6. Drukowanie termosublimacyjne 351

6. Procesy introligatorskie i wykończeniowe

6.1. Liczenie i wyrównywanie arkuszy 353
6.2. Krojenie 354
6.3. Przegniatanie 364
6.4. Złamywanie 365
6.5. Kompletowanie 370
6.6. Procesy łączenia 371
6.6.1. Klejenie 372
6.6.2. Szycie drutem 376
6.6.3. Szycie nićmi 377
6.6.4. Zgrzewanie 379
6.6.5. Specjalne sposoby łączenia 379
6.7. Wykonywanie opraw 380
6.7.1. Wkłady introligatorskie 382
6.7.2. Okładki introligatorskie 388
6.7.3. Łączenie wkładu z okładką 389
6.7.4. Linie potokowe do wykonywania opraw 391
6.8. Uszlachetnianie druków 395
6.8.1. Tłoczenie introligatorskie 395
6.8.2. Lakierowanie 398
6.8.3. Laminowanie 403
6.8.4. Uszlachetnienia specjalne 404
6.9. Inne procesy introligatorskie i wykończeniowe 408

7. Materiały używane w poligrafii

7.1. Podłoża drukowe 409
7.1.1. Podłoża papierowe 410
7.1.2. Właściwości podłoży papierowych 420
7.1.3. Przegląd wyrobów papierowych stosowanych w poligrafii 428
7.1.4. Inne podłoża drukowe 436
7.2. Farby drukowe i lakiery 444
7.2.1. Rodzaje farb drukowych 444
7.2.2. Skład farb drukowych 445
7.2.3. Właściwości farb drukowych 448
7.2.4. Metody utrwalania farb drukowych 453
7.2.5. Ogólna charakterystyka najczęściej stosowanych farb drukowych 458
7.2.6. Lakiery stosowane w poligrafii 460
7.3. Materiały introligatorskie 462
7.3.1. Kleje introligatorskie 462
7.3.2. Materiały do wykonywania okładek 469
7.3.3. Druty, nici i inne materiały łączące karty wkładu 475
7.3.4. Materiały do wzmacniania grzbietów opraw 478
7.3.5. Materiały do wykonywania obwolut 479
7.3.6. Folie introligatorskie 480
7.3.7. Materiały do produkcji galanterii papierniczej 481

8. Organizacja procesu produkcyjnego

8.1. Procesy produkcyjne 486
8.1.1. Produkcja dziełowa 487
8.1.2. Produkcja gazet 488
8.1.3. Produkcja czasopism 489
8.1.4. Produkcja akcydensów 490
8.1.5. Produkcja opakowań i etykiet 491
8.1.6. Produkcja druków reklamowych 493
8.2. Planowanie produkcji poligraficznej 494
8.2.1. Opracowanie technologiczne 495
8.2.2. Kalkulacje produkcyjne 497
8.2.3. Planowanie organizacji produkcji 502
8.3. Systemy zarządzania 507

9. Normalizacja i standaryzacja w poligrafii

10. Poligrafia a ochrona środowiska

10.1. Emisje do atmosfery 527
10.2. Odprowadzanie ścieków 528
10.3. Emisja hałasu 528
10.4. Wytwarzanie odpadów 529

11. BHP w poligrafii

11.1. Substancje i mieszaniny chemiczne 534
11.2. Hałas 537
11.3. Drgania mechaniczne 538
11.4. Promieniowanie optyczne 538
11.5. Promieniowanie elektromagnetyczne 539
11.6. Prąd elektryczny 540
11.7. Oświetlenie 540
11.8. Czynniki mechaniczne 541
11.9. Psychospołeczne warunki pracy 542

Na podstawie informacji Wydziału Inżynierii Produkcji PW

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności