Sun Chemical Platynowym Sponsorem kolejnej konferencji organizowanej przez Polską Izbę FleksografówPoprzedni artykuł 

W dniach 23-24 maja br. w hotelu Arche w Pile odbędzie się Konferencja Fleksografów 2022. Wydarzenie to – jak podkreślają nowe władze Polskiej Izby Fleksografów (PIF) – jest kontynuacją organizowanych przez nią dorocznie spotkań branżowych. Firma Sun Chemical, która od wielu lat aktywnie wspiera różne inicjatywy podejmowane przez PIF, będzie Platynowym Sponsorem tego wydarzenia. Jej przedstawiciele wygłoszą też dwa referaty, które w dużej mierze dotyczyć będą wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w branży poligraficznej, który – jak podkreśla firma - staje się jednym z priorytetów dla wielu drukarń, również tych koncentrujących się na produkcji opakowań i etykiet w technice fleksograficznej.

Spotkania organizowane przez Polską Izbę Fleksografów na stałe wpisały się już do kalendarza imprez branżowych w naszym kraju. Jednak, jak podkreśla nowe kierownictwo organizacji, tegoroczna konferencja (która zastępuje dotychczas odbywające się forum) będzie szczególna. Krzysztof Skrobot – od niedawna pełniący obowiązki dyrektora biura PIF, zapowiada przy tym szereg zmian w działaniu całej instytucji. Majowe spotkanie ma być w założeniu jednym z pierwszych, podczas którego będzie można zapoznać się z propozycjami nowych władz PIF.

Polska Izba Fleksografów przygotowała bogaty program merytoryczny spotkania, podczas którego jego uczestnicy otrzymają dużą dawkę wiedzy na temat najnowszych rozwiązań dedykowanych tej branży. „Dla Sun Chemical szczególnie cennym jest spotkanie przy tej okazji z naszymi klientami, a także możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy – mówi Tomasz Dobrowolski, Business Director Packaging Inks w polskim oddziale firmy. - Od lat jesteśmy członkiem Polskiej Izby Fleksografów i aktywnie włączamy się w jej działania, wspierając m.in. organizowane przez PIF imprezy branżowe. Jesteśmy bowiem przekonani, że są one dla wielu firm inspiracją do podejmowanych w najbliższej przyszłości zmian, które stają się odpowiedzią na wymagania rynku i klientów, a także integrują środowisko. Tym bardziej cieszy nas nowa odsłona tej imprezy i plany nowego kierownictwa PIF”.

Sun Chemical posiada w swojej bogatej ofercie wiele propozycji dla sektora opakowań, także drukowanych w technice fleksograficznej. Firma aktywnie stara się reagować również na zmieniające się potrzeby tego rynku każdego roku oferując swoim klientom nowe rozwiązania i produkty. Uważnie śledzi również zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju, który staje się istotnym elementem dla współczesnego biznesu i środowiska. Stąd wybór tej tematyki w kontekście merytorycznego udziału w Konferencji Fleksografów.

Podczas wydarzenia firma zaprezentuje więc dwa referaty z tym związane. Pierwszy, zatytułowany „Zrównoważony rozwój! Długa i wyboista droga, która jest bardziej podróżą niż celem samym w sobie” wygłosi Colin Smith – European Product Manager. Poświęcony on będzie różnego rodzaju zagadnieniom związanym ze zrównoważonym rozwojem, jego etapom i działaniom, jakie można podejmować na drodze do osiągnięcia zamierzonych celów środowiskowych.

Prelegentami podczas drugiej prezentacji – „Zrównoważony rozwój! Kleje Sun Chemical do laminacji. Zintegrowane portfiolio do proekologicznej produkcji opakowań giętkich” – będą Pierangelo Brambilla i Ludmiła Rogozhina. Tu firma Sun Chemical przedstawi konkretne przykłady zastosowania klejów ze swojej oferty przy produkcji opakowań w technice fleksograficznej.

„Jesteśmy przekonani, że będą to inspirujące prelekcje – mówi Tomasz Dobrowolski. – Obecnie właściciele marek dostrzegają coraz wyraźniej, że zrównoważony rozwój staje się niezwykle ważny dla współczesnych konsumentów. Oczekują więc od dostawców i producentów zwiększenia proekologiczności na wszystkich etapach procesu wytwórczego: od powstania danego wyrobu aż po dystrybucję. Sun Chemical dostrzega te zmiany i reaguje na nie, oferując produkty o wysokim poziomie przyjazności dla środowiska. Osiągamy to m.in. poprzez zwiększanie w nich udziału surowców odnawialnych, poprawę poziomu recyklingu w naszych zakładach oraz dalszą redukcję ilości generowanych odpadów. Nasze wystąpienia przybliżą wszystkim uczestnikom konferencji podejmowane przez nas w tym zakresie działania. Realizowana przez naszą firmę polityka zrównoważonego rozwoju ma na celu zwiększanie świadomości całego rynku poligraficznego w kwestiach środowiskowych. Strategiczną jej częścią jest dostarczanie klientom rozwiązań i produktów końcowych, umożliwiających prowadzenie działalności przyjaznej dla środowiska naturalnego”.

Warto podkreślić, że aby osiągnąć założone cele, firma od lat wdraża rygorystyczne procesy produkcyjne, oparte na narzędziach analitycznych, pozwalających ocenić energooszczędność zarówno procedur jak i procesów wytwórczych. Sun Chemical wyznacza sobie cele w zakresie ograniczenia zużycia energii i wody, redukcji emitowanych gazów cieplarnianych oraz obniżenia ilości generowanych odpadów, powstałych w procesie produkcyjnym. W efekcie dostarczane na rynek rozwiązania tego producenta uwzględniają zarówno procesy związane z zarządzaniem ryzykiem, jak też działania podejmowane z myślą o większej energooszczędności. Sun Chemical stosuje również politykę w zakresie tzw. dobrych praktyk produkcyjnych, obejmujących kontrolę poziomu zanieczyszczeń i zarządzanie higieną przy procesach produkcji farb do opakowań na żywność, farmaceutyki, kosmetyki oraz środki higieny intymnej. Działania z tym związane, jak zapewnia firma, nie tylko ograniczają ryzyko powstania zanieczyszczeń, ale też redukują ilość odpadów powstałych w procesie produkcyjnym. Podczas Konferencji Fleksografów firma przybliży nie tylko te zagadnienia, ale także przedstawi propozycję ich zastosowań w codziennej produkcji u swoich klientów.

Sun Chemical, wzorem ubiegłych lat, będzie Platynowym Sponsorem wydarzenia. Oprócz dużej dawki wiedzy merytorycznej, jego organizatorzy zapowiadają też dobrą zabawę podczas wieczornego spotkania integracyjnego, wieńczącego pierwszy dzień konferencji. Dla chętnych przewidziano także zwiedzanie firmy Kablonex.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności