Sun Chemical podsumowuje swój udział w konferencji organizowanej przez Polską Izbę FleksografówPoprzedni artykuł 

Firma Sun Chemical po raz kolejny była platynowym sponsorem Konferencji Fleksografów, organizowanej przez Polską Izbę Fleksografów. Tegoroczna jej edycja, w nieco zmienionej formule, była pierwszą z nowymi władzami tej organizacji. Przedstawiciele Sun Chemical wygłosili w jej trakcie dwie prezentacje, odnoszące się do zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście rozwiązań stosowanych w branży poligraficznej.

„Ponieważ Konferencja Fleksografów była jednym z pierwszych spotkań branżowych po dłuższej przerwie – mówi Tomasz Dobrowolski, Business Director Packaging Inks w polskim oddziale firmy Sun Chemical - potraktowaliśmy ją jako szczególną okazję do przedstawienia aktualnej tematyki, związanej ze zrównoważonym rozwojem. Nasze prezentacje dotyczyły przede wszystkim działalności drukarń opakowaniowych i etykietowych, których przedstawiciele dominują na wydarzeniach organizowanych przez Polską Izbę Fleksografów. Nowe władze tej organizacji zadbały o bogaty program merytoryczny wydarzenia, ale dla nas równie ważnym były liczne spotkania i rozmowy z klientami, a także wymiana doświadczeń i wiedzy, która jest możliwa przy tego typu okazjach. Jesteśmy więc bardzo zadowoleni, że mogliśmy wesprzeć po raz kolejny tego typu spotkanie branżowe, także od strony merytorycznej”.

Sztandarowe wydarzenie w nowej odsłonie i pod nowym kierownictwem PIF

Przybyłych do Piły gości powitał Krzysztof Skrobot – od niedawna pełniący obowiązki dyrektora biura Polskiej Izby Fleksografów. Spotkanie było bowiem okazją do pierwszej oficjalnej prezentacji nowych władz tej organizacji, a także zmian w jej działaniu w przyszłości. Sun Chemical od lat jest członkiem Polskiej Izby Fleksografów i wspiera m.in. organizowane przez nią wydarzenia branżowe. W tym roku po raz kolejny był platynowym sponsorem sztandarowego wydarzenia organizowanego przez PIF.

Przedstawiciele firmy wygłosili dwie prezentacje. Pierwsza, zatytułowana „Zrównoważony rozwój! Długa i wyboista droga, która jest bardziej podróżą niż celem samym w sobie” wygłosił Colin Smith, European Product Manager. Druga - „Zrównoważony rozwój! Kleje Sun Chemical do laminacji. Zintegrowane portfolio do proekologicznej produkcji opakowań giętkich” – przedstawiła Ludmiła Rogozhina, Regional Technical Manager Lamination Adhesives w firmie Sun Chemical. „Obie prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, gdyż kwestie związane z ekologią, a więc zapobieganiem zmianom klimatycznym czy redukcją śladu węglowego stają się coraz ważniejsze dla współczesnych konsumentów, a co za tym idzie – także drukarń oraz dostawców działających w branży poligraficznej” – podkreśla Tomasz Dobrowolski.

„Zrównoważony rozwój! Długa i wyboista droga, która jest bardziej podróżą niż celem samym w sobie”

Colin Smith wymienił w swojej prezentacji globalne wyzwania: zanieczyszczenie wody, gromadzenie odpadów, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, a także zmiany klimatyczne (zanikanie warstwy ozonowej i emisja gazów cieplarnianych). Podkreślił, że konsumenci i wpływowe organizacje pozarządowe domagają się obecnie konkretnych działań, zmuszając właścicieli marek do zdecydowanych zobowiązań, podejmowanym w całym łańcuchu dostaw. Wśród priorytetów znajduje się m.in. wdrożenie nowych zasad dotyczących produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, które powinny całkowicie nadawać się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania, a także podjęcie działań umożliwiających osiągnięcie 50% wskaźnika odzysku w kontekście opakowań plastikowych. Istotnym staje się obecnie także zawartość w opakowaniach z tworzyw sztucznych materiałów pochodzących z recyklingu lub odpowiedzialnie pozyskiwanych materiałów pochodzenia biologicznego (w 2025 roku mają one osiągnąć poziom 30%). Do projektów opakowań z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju wymagane są więc obecnie farby i powłoki, zapewniające spełnienie tych założeń. Stają się one obecnie – jak mówił – kluczowym czynnikiem w doskonaleniu programów na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jeśli chodzi o firmę Sun Chemical - zasady jej zrównoważonego rozwoju opierają się na się na trzech kluczowych filarach - dotyczą one współpracy w ramach łańcucha dostaw, który ma istotne znaczenie dla powodzenia inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju. Kolejnym aspektem są zasady 5R, które wspomagają redukcję śladu węglowego. Istotnym jest również zmniejszenie zużycia energii/LZO; stosowanie farb, powłok i klejów bioodnawialnych; możliwość recyklingu, przetwarzalność oraz kompostowalność opakowań. Firma Sun Chemical ma w swojej ofercie propozycje spełniające te oczekiwania. Prelegent wymienił kilka z nich: ekonomiczne lakiery i powłoki połyskowe na bazie materiałów z recyklingu (np. SunCure); lakiery i kleje barierowe w zastosowaniach do opakowań giętkich (np. SunBar Aerobloc, SunBar Paslim). Kolejną opcją jest zastosowanie technologii MirrorTech, która pozwala zredukować potrzebę stosowania metalizowanej płyty, jednocześnie pozwalając zachować metaliczny efekt wysokiego połysku. Prelegent podkreślił również fakt, że zastąpienie surowców ropopochodnych surowcami bioodnawialnymi pozwala zmniejszyć ślad węglowy – w tym zakresie datowanie węglowe produktów Sun Chemical zapewnia jednoznaczne udokumentowanie ich zawartości biologicznej. Następnie przedstawił rozwiązania w zakresie recyklingu etykiet i rękawów termokurczliwych, jakie oferuje Sun Chemical, zaznaczając przy tym, że portfolio farb kompostowalnych w ofercie firmy stale się powiększa i wkrótce obejmie kolejne zastosowania. Sun Chemical wprowadza również farby niezawierające PCW (np. SunStrato Duratort) i nitrocelulozy.

„Zrównoważony rozwój! Kleje Sun Chemical do laminacji. Zintegrowane portfolio do proekologicznej produkcji opakowań giętkich” Ludmiła Rogozhina przedstawiła z kolei kleje do laminacji, oferowane przez Sun Chemical, dedykowane proekologicznej produkcji opakowań giętkich. Prelegentka podkreśliła na wstępie, że dzięki systematycznej rozbudowie portfolio (także w wyniku fuzji rynkowych), Sun Chemical może zaproponować klientom w pełni zintegrowaną i kompleksową ofertę klejów, stosowanych w produkcji opakowań i etykiet (także dzięki własnej produkcji polimerów używanych w farbach i klejach). Kompleksowa oferta dla branży opakowań obejmuje: rozwiązania do aplikowania na powierzchnię wydruków (primery oraz farby wodne, solwentowe i EB; o walorach ochronnych, odporne na wysokie temperatury, wzbogacające walory estetyczne, typu OPV); farby wodne, utrwalane promieniowaniem EB, typu SB (NC/PU, PVB/PU, PU i cyfrowe) i rozwiązania barierowe (SunBar Aerobloc czy UV Bloc); spoiwa (Polarseal – do aplikowania na zimno, Thermaseal – na gorąco, primery) oraz kleje do laminacji z serii Paslim i SunLam. Ludmiła Rogozhina podkreślała, że Sun Chemical posiada unikalną w skali rynku kompleksową ofertę rozwiązań, dedykowanych produkcji opakowań giętkich. Obejmuje ona kleje, farby i powłoki funkcjonalne (barierowe, ochronne, podnoszące estetykę produktu, zabezpieczane w technologiach na zimno i na gorąco itd.). W obszarze klejów, stanowiących główny punkt referatu, firma produkuje pełną gamę konwencjonalnych oraz proekologicznych, bezrozpuszczalnikowych i bazujących na solwentach klejów kompatybilnych z różnymi technologiami zadrukowywania i przetwarzania opakowań. Ludmiła Rogozhina wymieniła tu serie: bazującą na rozpuszczalnikach – SunLam LX; bezrozpuszczalnikowe – SunLam NS, SunLam ZA (typu ULM), SunLam SFC (kompostowalny); barierowe – Paslim oraz szybkoschnące DuaLam. Zaprezentowała też najnowsze rozwiązania technologiczne Sun Chemical w dziedzinie klejów do produkcji opakowań, z jednej strony wpływające na proekologiczność procesu produkcji i użytkowania opakowań, z drugiej – zwiększające bezpieczeństwo operatorów i konsumentów. Są wśród nich kleje do laminacji o ultra niskiej zawartości monomerów, znajdujące zastosowanie w klejach SB i SF. Inną innowacją jest kompostowalność klejów przemysłowych o wysokiej zawartości BRC (do 74%). Kolejna część prezentacji dotyczyła powłok barierowych Paslim, zabezpieczających opakowany produkt przed działaniem tlenu. W tym miejscu przytoczone zostały praktyczne przykłady jej wdrożenia, m.in. w opakowaniach na ser i na kawę. Prelegentka omówiła również monomateriałowe rozwiązania PE o wysokim poziomie barierowości, zaprojektowane z myślą o możliwości ich recyklingu.

„Wiele rozwiązań, o których mówiliśmy podczas Konferencji Fleksografów, wdrożyliśmy lub planujemy wdrożyć w naszych produktach w najbliższej przyszłości – mówi Tomasz Dobrowolski. - Wiemy bowiem, że obecnie oczekuje się od marek, producentów i dostawców zwiększenia proekologiczności na wszystkich etapach procesu wytwórczego: od powstania danego wyrobu aż po dystrybucję. Jako producent farb musimy podążać za tymi oczekiwaniami poprzez zwiększanie w nich udziału surowców odnawialnych, poprawę poziomu recyklingu w naszych zakładach oraz dalszą redukcję ilości generowanych odpadów. Jesteśmy przekonani, że dostarczyliśmy uczestnikom wiedzy w tym zakresie, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami”.

Warto wspomnieć, że oprócz dużej dawki wiedzy merytorycznej, organizatorzy Konferencji Fleksografów przygotowali też dla jego uczestników dawkę zabawy podczas wieczornego spotkania integracyjnego, wieńczącego pierwszy dzień konferencji. Chętni uczestnicy tego spotkania mogli również zwiedzić firmę Kablonex. Krzysztof Skrobot podsumowuje: „Bardzo dziękujemy firmie Sun Chemical za wieloletnie partnerstwo z Polską Izbą Fleksografów i za jej zaangażowanie – także merytoryczne – podczas kolejnego organizowanego przez nas wydarzenia. Bardzo nas cieszy frekwencja – w konferencji wzięło udział ok. 230 osób. To dla nas wyraźny sygnał, że tego typu spotkania są branży potrzebne, a po dwuletnim okresie obostrzeń i ograniczeń – wręcz pożądane. Ze swej strony deklarujemy podejmowanie kolejnych tego typu inicjatyw i mamy nadzieję, że Sun Chemical będzie w dalszym ciągu nam w nich towarzyszył”.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności