Stora Enso, Tornator i WWF: wspólne działanie z myślą o ochronie fińskiej przyrodyPoprzedni artykuł 

Fot.: Stora Enso
Fot.: Stora Enso

Stora Enso podpisała trzyletnią umowę o współpracy z firmą Tornator i organizacją WWF Finland, której celem jest poprawa stanu wód słodkich w Finlandii oraz ochrona tamtejszych gatunków. Pierwsza wspólna aktywność, realizowana w ramach wolontariatu, odbędzie się latem tego roku.

Głównym celem współpracy jest przywrócenie siedlisk w małych zbiornikach wodnych – głównie tych znajdujących się w lasach – do stanu naturalnego. W efekcie, jak podkreślają partnerzy inicjatywy, wzmocnieniu ma ulec bioróżnorodność fińskiej przyrody. Pierwszym krokiem do tego będzie identyfikacja odpowiednich do odtworzenia stanu naturalnego miejsc na obszarach leśnych, których właścicielem jest Tornator. Ponadto pracownicy firm Stora Enso i Tornator będą zachęcani do włączenia się, wraz z przedstawicielami WWF, do akcji w ramach wolontariatu.

Stora Enso dodaje, że dzięki pracom związanym z odtworzeniem naturalnych siedlisk możliwa będzie też ochrona i poprawa stanu wód słodkich, takich jak strumienie i rzeki; poprawa stanu siedlisk różnych gatunków wodnych oraz zniesienie barier migracyjnych takich jak np. przepusty stosowane w żegludze międzylądowej. Zbyt wysoko zainstalowane uniemożliwiają bowiem pstrągom i innym rybom słodkowodnym dotarcie do ich tarlisk.

Partnerzy inicjatywy podkreślają, że strumienie i rzeki w stanie zbliżonym do naturalnego są ważnymi siedliskami dla wielu gatunków leśnych i wodnych. Poza rybami wędrownymi, od stanu wód słodkich zależy przyszłość m.in. owadów wodnych, mchów, raków i małży. Na całej akcji skorzysta również wiele gatunków leśnych.

Program wspierania bioróżnorodności fińskiej przyrody

W Finlandii cieki wodne (strumienie, rzeki) o największym potencjale renaturyzacji znajdują się w lasach. Fakt ten był kluczowy w kontekście doboru partnerów projektu i obecność w nim – poza Stora Enso i WWF – także firmy Tornator, największego prywatnego właściciela zasobów leśnych na obszarze Finlandii.

Zarządzanie bioróżnorodnością lasów to – jak podkreślają Stora Enso i Tornator – ważna część ich codziennej działalności. Współpraca obu firm z WWF wpisuje się w realizowane przez nie programy wspierania bioróżnorodności fińskiej przyrody.

„Nasz program ochrony różnorodności biologicznej w Finlandii uwzględnia zarządzanie zasobami przyrody, a jego celem jest poprawa stanu siedlisk zagrożonych gatunków oraz ochrona wód. Współpraca z WWF Finland i firmą Tornator dotycząca leśnych rzek i strumieni to kolejny jego etap, a zarazem kolejna wspólna inicjatywa podjęta przez te trzy podmioty. Praca na rzecz uzdrowienia zasobów leśnych oraz wodnych jest bliska nam jako przedsiębiorstwom działającym w branży leśnej. Z niecierpliwością czekamy na początek prac w zakresie renaturyzacji” – mówi Pekka Kallio-Mannila, odpowiedzialny za działania w obszarze zrównoważonego rozwoju w Stora Enso Forest Finland.

Celem podjętej przez trzech partnerów współpracy jest też – jak dodają – zwiększenie świadomości wśród prywatnych właścicieli lasów w zakresie ochrony gatunków i siedlisk słodkowodnych. WWF ma w tym celu dostarczyć im specjalne instrukcje służące identyfikacji i usuwaniu wspomnianych wcześniej barier migracyjnych, dzięki czemu właściciele lasów będą mogli we własnym zakresie prowadzić prace renaturyzacyjne na swoich terenach po zakończeniu całego projektu.

„Jest nam bardzo miło współpracować z dwiema czołowymi fińskimi firmami działającymi w branży leśnej, gdyż obie posiadają olbrzymi potencjał w zakresie poprawy bioróżnorodności wód słodkich. Wspólnie możemy dokonać pozytywnej zmiany, która jest możliwa do zrealizowana właśnie dzięki nawiązanej kooperacji biznesowej” – mówi Liisa Rohwweder, sekretarz generalna WWF Finland.

„Renaturyzacja wód na obszarach firmy Tornator zwiększy efektywność realizowanego przez nas programu ochrony bioróżnorodności, wspierając inne jego kluczowe elementy: odbudowę torfowisk i działania na rzecz ochrony wód” – dodaje Heikki Myöhänen, Environmental Manager w firmie Tornator.

Nowa inicjatywa, podjęta wspólnie z firmami Stora Enso i Tornator, to część szerszego projektu WWF Finland, którego celem jest poprawa stanu środowiska wód słodkich oraz osiągnięcie do roku 2030 lepszych warunków ekologicznych w małych zbiornikach i ciekach wodnych.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności