Rynkowy przewodnik Stora Enso Packaging Materials: trendy w obszarze odnawialnych opakowań spożywczychPoprzedni artykuł 

Fot.: Stora Enso
Fot.: Stora Enso

Stora Enso poinformowała, że eksperci jednego z jej działów – Packaging Materials - stworzyli nietypowy przewodnik dotyczący trendów na rynku w opakowań spożywczych. Powstał on we współpracy z zewnętrznymi menedżerami ds. polityki zrównoważonego rozwoju, specjalistami ds. LCA oraz osobami odpowiedzialnymi za rozwój produktów. W tej nietypowej publikacji, dostępnej na stronie https://info.storaenso.com/download-guide-how-brand-owners-can-package-food-sustainably (i możliwej do pobrania po uprzedniej rejestracji) uwzględniono sześć kluczowych czynników, które – zdaniem autorów raportu – mają największy wpływ na charakter zachodzących zmian.

Anonsując przewodnik, Stora Enso wskazuje, że opakowanie jest nieodzowną częścią obecnych czasów: zabezpiecza produkty, które wytwarzamy i których używamy, gwarantując im odpowiedni poziom ochrony i czystości; wydłuża okres przydatności do spożycia wielu z nich; pełni funkcję informacyjną; wspiera przepływ określonych dóbr do konsumentów, jak też chroni przed marnowaniem żywności. Pełni też – jak dodaje firma – ważną rolę w kształtowaniu świadomości środowiskowej konsumentów, którzy – podobnie jak właściciele marek, sieci sprzedaży detalicznej oraz drukarnie i przetwórcy – poszukują coraz bardziej proekologicznych rozwiązań opakowaniowych, zbieżnych z zasadami polityki zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to m.in. opakowań spożywczych, gdzie kwestia obniżenia śladu węglowego jest bardzo często podnoszona. Poprzez tę publikację Stora Enso chce jednocześnie zwrócić uwagę na rosnącą – właśnie w kontekście ochrony środowiska – rolę materiałów bazujących na włóknach drzewnych, które mogą - zdaniem firmy - stanowić atrakcyjną i proekologiczną alternatywę dla nieodnawialnych opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych. Nordycki koncern podkreśla, że zmiana rynkowa z tym związana już się rozpoczęła na dobre. Dzieje się tak – jak wynika z przewodnika – z kilku powodów.

1. Zmieniające się potrzeby konsumentów

Stora Enso wskazuje w omawianej publikacji, że współcześni konsumenci są świadomi zagadnień środowiskowych i zagrożeń z tym związanych. Z jednej strony poszukują opakowań praktycznych, z drugiej – oczekują od właścicieli marek, by ci wzięli odpowiedzialność za kwestie zrównoważonego rozwoju, wybierając najbardziej proekologiczne rozwiązania z dostępnych na rynku. Stora Enso dodaje, że w tym kontekście to preferencje konsumenta stymulują zachowania rynkowe marek. Badania uwzględnione w przygotowanej publikacji wskazują, że znacząca większość europejskich konsumentów wybiera opakowania bazujące na włóknach drzewnych i produkty, których opakowanie zawiera znikome ilości plastiku. Ich świadomość środowiskowa w dużym stopniu wpływa na cały rynek i na właścicieli marek, którzy – podążając za preferencjami swoich klientów – wdrażają „inteligentne” i proekologiczne rozwiązania opakowaniowe.

2. Rządy wprowadzają przepisy ograniczające ilość plastiku

Raport wskazuje, że na całym świecie, zwłaszcza w Europie, przepisy prawne w coraz większym stopniu ograniczają zastosowanie materiałów wykonanych z tworzywa sztucznego. Dwa przytaczane w nim przykłady to tzw. European Green Deal oraz Dyrektywa UE w sprawie użytkowania jednorazowych produktów plastikowych. Pierwszy z wymienionych wymaga od opakowań, by te – do roku 2030 – można było ponownie wykorzystać bądź poddać recyklingowi. Z kolei wspomniana dyrektywa , wprowadzona w 2021 roku, dotyczy wszystkich jednorazowych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych, takich jak sztućce, talerze, słomki, kubki i pojemniki na żywność.

3. Rola organizacji pozarządowych nawołujących do zmiany polityki

Raport przygotowany przez Stora Enso wskazuje też organizacje pozarządowe (NGO) i ich rosnącą rolę w stymulowaniu zachodzących zmian, zmierzających ku bardziej zrównoważonej przyszłości. Wiele z nich we własnym zakresie prowadzi i funduje badania, a także wspiera przedsiębiorców w ustalaniu przez nich restrykcyjnych celów środowiskowych. Jak wskazują wyniki badań, większość opinii publicznej ufa NGO, dzięki czemu organizacje te mogą wpływać na zmiany w prowadzonej polityce i brać czynny udział w publicznej debacie na temat właściwych, zrównoważonych opakowań przyszłości.

4. Sieci detaliczne i ich zrozumienie potrzeb rynkowych

Wiele sieci sprzedaży detalicznej, aby sprostać oczekiwaniom konsumentów, wymusza na swoich dostawcach nowe, bardziej proekologiczne rozwiązania. Dotyczy to również opakowań, gdzie rośnie nacisk na stosowanie bardziej zrównoważonych materiałów, przy jednoczesnym uwzględnieniu takich parametrów jak wydajność, koszty transportu i budowanie marki. Co więcej – jak podkreślają autorzy przewodnika – przedstawiciele sieci detalicznych często mają marki własne, co pozwala wprowadzać im zmiany we własnym zakresie, podnosząc jednocześnie oczekiwania wobec innych marek.

5. Właściciele marek chcą być kojarzeni z pozytywnymi wartościami

Raport Stora Enso wskazuje też, że – abstrahując od konieczności dostosowania się do regulacji prawnych – właściciele marek coraz częściej chcą być kojarzeni z pozytywnymi, proekologicznymi wartościami. Jest to wyrażane m.in. poprzez określane przez nich cele środowiskowe, uwzględniające redukcję w emisji gazów cieplarnianych, działanie zgodnie z zasadami GOZ czy obniżanie śladu środowiskowego. Zdaniem autorów raportu opakowania odgrywają tu istotną rolę, gdyż są pierwszą rzeczą, jaką konsument dostrzega na półce sklepowej. Co więcej, jego rodzaj wpływa na takie elementy jak koszty transportu, poziom recyklingu, możliwość ponownego zastosowania i inne aspekty środowiskowe. Zdaniem Stora Enso wybór materiału, który spełnia wszystkie ww. oczekiwania może dać właścicielowi marki znaczącą przewagę konkurencyjną, a w efekcie – zmotywować pozostałych graczy rynkowych do stosowania rozwiązań bazujących na włóknach.

6. Rewolucja w rozwoju materiałów

Autorzy publikacji podkreślają, że w odróżnieniu od plastiku, materiały bazujące na włóknach, pochodzących z zarządzanych w sposób zrównoważony i certyfikowanych upraw leśnych są surowcem odnawialnym. Stora Enso dodaje, że innowacje, stale wprowadzane w obszarze przetwarzania włókien drzewnych z myślą o rozwiązaniach opakowaniowych, otwierają zupełnie nowe możliwości w rozwiązywaniu wielu problemów i sprostaniu obecnym wyzwaniom, jakie stawia przed właścicielami marek współczesne społeczeństwo. Materiały wykonane z włókiem przynoszą wiele korzyści takich jak: możliwość odzysku, niski ślad węglowy, możliwość śledzenia produktu w całym cyklu życia oraz wydajność w zastosowaniu. Co więcej, jak dodaje Stora Enso, lasy wiążą dwutlenek węgla, odgrywając znaczącą rolę w walce z globalnym ociepleniem.

Stora Enso wskazuje, że współczesne materiały bazujące na drewnie mają coraz szersze zastosowanie. Nawet jeżeli plastik jest wciąż niezbędnym składnikiem, np. w kontekście jego właściwości barierowych, opakowania bazujące na włóknach drzewnych mogą ograniczyć ilość tworzywa sztucznego do minimum.

Praktyczny przewodnik ku odnawialnej przyszłości, bazującej na opakowaniach wykonanych z włókiem drzewnych

Wszystkich, którym bliskie są ww. idee i którzy poszukują własnej drogi na wdrożenie odnawialnych i w pełni odzyskiwalnych opakowań spożywczych, Stora Enso zaprasza do zapoznania się z przewodnikiem, o którym mowa. Jak podkreślają jego autorzy, zawiera on opis czynników stymulujących zmiany, postaw współczesnych konsumentów oraz tendencji rynkowych, które mają wesprzeć firmy, przygotowujące się do bardziej prośrodowiskowych działań. Publikacja uwzględnia także szereg rad, dotyczących praktycznego ich wdrażania.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności