Podsumowanie roku 2022 w firmie API Folie Polska: nowi klienci, nowe produkty, rosnące zainteresowanie kompleksowymi projektami wdrożeniowymiPoprzedni artykuł 

Fot.: API Foilmakers
Fot.: API Foilmakers

Firma API Folie Polska, lokalny oddział API Foilmakers – brytyjskiego producenta specjalistycznych folii, znajdujących zastosowanie m.in. w branży poligraficznej - zakończyła, jak podkreśla Katarzyna Kozińska, jej dyrektor zarządzająca, ubiegły rok pozytywnie. Pomimo niełatwej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej, polska spółka – jak mówi - zrealizowała postawione przed nią cele.

Firma pozyskała nowych klientów, także z branży poligraficznej. Znalazły się wśród nich m.in. znaczące drukarnie, specjalizujące się w produkcji etykiet i opakowań. Część z nich podjęła z API Folie Polska kompleksową współpracę, uwzględniającą – poza sprzedażą i dostawą folii – także pełen zakres działań związanych z odpowiednim doborem materiału, pomocą przy jego wdrożeniu, ale też ze wsparciem w realizowanych procesach technologicznych, zwłaszcza w obszarze cold- i hot stampingu. Systematycznie zwiększa się także portfolio API Foilmakers, z którym można zapoznać się na niedawno zaktualizowanej stronie internetowej https://apifoilmakers.com/. Firma promowała je m.in. podczas 17. konferencji „Etykiety samoprzylepne – najnowsze technologie”. Miniony rok zwieńczyła ważnym akcentem w postaci zasilenia szeregów Polskiej Izby Fleksografów.

Produkcja i konfekcjonowanie w Europie – zachowana ciągłość dostaw

„Rok 2022 był pełen wyzwań, które dotykały wielu naszych klientów, także z branży poligraficznej – mówi Katarzyna Kozińska. – W segmencie druku wąskowstęgowego jego początek wiązał się z zawirowaniami na rynku podłoży drukowych, na które już wówczas nakładały się zakłócenia w szeroko rozumianym łańcuchu dostaw. Kwestie te wkrótce zostały spotęgowane przez rosyjską inwazję na Ukrainę. Życie przedsiębiorcom, jak też konsumentom, komplikowała też rosnąca inflacja czy systematycznie zwiększane raty kredytów. Jako europejski producent folii, dysponujący własnymi centrami logistycznymi, staraliśmy się przede wszystkim zachować ciągłość dostaw w kontekście zamówień realizowanych przez naszych klientów. Mamy w Europie kilka oddziałów, zajmujących się konfekcjonowaniem i dystrybucją gotowych produktów. To pozwoliło nam utrzymać dotychczasowych, jak i pozyskać nowych klientów, również z branży poligraficznej – jednej z kluczowych dla API Foilmakers”.

Rosnące znaczenie serwisu, szkoleń i doradztwa technicznego

„W minionym roku zaobserwowaliśmy wzmożone zainteresowanie zarówno naszych obecnych, jak i potencjalnych klientów kompleksowymi działaniami oferowanymi przez API Foile Polska, które śmiało można określić mianem wartości dodanej – kontynuuje Katarzyna Kozińska. – Poza produkcją, sprzedażą i dostawą folii, oferujemy bowiem pełen zakres działań związanych z odpowiednim doborem materiału, pomocą przy jego wdrożeniu, ale też ze wsparciem w realizowanych przez drukarnie procesach technologicznych. Dotyczy to zwłaszcza uszlachetniania z udziałem folii do cold- i hot stampingu. Zwłaszcza w kontekście drugiego z wymienionych wiele drukarń, także tych o długim stażu rynkowym, dopiero zaczyna przygodę z tłoczeniem na gorąco. Proces ten jest niezwykle wymagający, zaś API Foilmakers – jako producent i dostawca obecny na tym rynku od wielu lat – służy swoim klientom wszechstronną pomocą. Cieszymy się, że coraz więcej drukarń dostrzega potrzebę tego rodzaju kompleksowej współpracy, korzystając z naszej wiedzy eksperckiej i licznych doświadczeń rynkowych”.

Stała rozbudowa portfolio

Wciąż rozbudowywane i ulepszane portfolio API Foilmakers obejmuje obecnie folie: metalizowane do hot stampingu; do cold stampingu (wykonywanego inline w maszynach wąskowstęgowych); pigmentowe do hot stampingu; do aplikowania na zimno w maszynach arkuszowych oraz do kodowania i datowania. W kontekście ostatniego z wymienionych obszarów, oferta firmy została pod koniec 2022 roku rozbudowana o EZ Red – nową, czerwoną, półbłyszczącą folię pigmentową dedykowaną materiałom wykonanym z tworzyw sztucznych. Jak podaje producent, jest ona optymalnym materiałem przy zastosowaniach funkcjonalnych takich jak znakowanie i kodowanie instrumentów medycznych, ale też opakowań, kartonów czy etykiet. „Spełnia ona wszystkie parametry wymagane przy znakowaniu i kodowaniu – mówi Katarzyna Kozińska. – Może być stosowana na szerokim spektrum materiałów plastikowych takich jak ABS, akryl, polietylen, polistyren i PVC. Podobnie jak pozostałe materiały z oferty API Foilmakers, nowa folia jest już dostępna w naszej ofercie”. „Warto podkreślić, że jest ona niezwykle szeroka – kontynuuje Katarzyna Kozińska. – Począwszy od grafiki i zdobienia książek czy kart świątecznych, poprzez różnego rodzaju opakowania i etykiety (w tym luksusowe, kosmetyczne, spirytusowe czy farmaceutyczne – jak choćby nowa EZ Red), rozwiązania holograficzne czy oznaczenia umieszczane na tablicach rejestracyjnych”. Pełna oferta firmy znajduje się na stale aktualizowanej stronie internetowej https://apifoilmakers.com/ w zakładce „Our Foil Range”.

Blisko klienta, blisko branży

„Bliżej klienta” to hasło, które przyświeca działalności API Folie Polska od początku istnienia firmy. „Realizujemy je w praktyce na różne sposoby – mówi Katarzyna Kozińska. – Najważniejszym i kluczowym z punktu widzenia współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu, jest bezpośredni kontakt z użytkownikami naszych folii. Jak wcześniej już wspomniałam, poza sprzedażą i dostawą, staramy się być też profesjonalnym doradcą w kontekście wyboru optymalnego materiału i jego wdrożenia, przeprowadzamy wszechstronne szkolenia, zapewniamy serwis i wsparcie techniczne. Te elementy procentują, pozwalając na nawiązanie kompleksowej współpracy z kolejnymi drukarniami, jakie nam zaufały. Istotnym jest też udział w różnych wydarzeniach branżowych, zarówno ich odwiedzanie czy uczestnictwo, jak też forma aktywna – w postaci prezentacji. W ubiegłym roku – tradycyjnie już – wzięliśmy udział w konferencji „Etykiety samoprzylepne – najnowsze technologie” organizowanej przez wydawnictwo Polski Drukarz, gdzie skupiliśmy się na problemach występujących w cold stampingu. Staramy się angażować w codzienne życie branży i wyzwania przed nią stojące także w inny sposób – pod koniec 2022 roku firma API Folie Polska stała się oficjalnie członkiem Polskiej Izby Fleksografów. Mamy nadzieję, że przynależność do tak ważnej organizacji pozwoli nam jeszcze lepiej realizować hasło „Bliżej klienta”, będące mottem naszych działań”.

W zgodzie z ekologią – kolejne działania i inicjatywy środowiskowe

2022 był też kolejnym rokiem funkcjonowania powołanego nieco wcześniej w ramach struktur API Foilmakers tzw. „Green Team”. Jest to zespół wytypowanych przez firmę fachowców, dbających o realizowanie dobrych praktyk i właściwych działań, redukujących jej wpływ na środowisko naturalne we wszystkich aspektach prowadzonego biznesu. „To ważna inicjatywa, wpisująca się w globalne megatrendy, związane z wdrażaniem zasad GOZ, redukcją śladu węglowego, wprowadzaniem materiałów odnawialnych i odzyskiwalnych, ale też – a może przede wszystkim – z dbałością o planetę i przyszłość zarówno obecnych jak i kolejnych pokoleń. Z tego też względu nasze kierownictwo zachęca wszystkich pracowników, jak też partnerów API Foilmakers, do zgłaszania swoich uwag i propozycji w zakresie udoskonalenia prowadzonych przez nas działań środowiskowych”.

Z podejmowanymi przez firmę inicjatywami w tym obszarze można zapoznać się na stronie internetowej https://apifoilmakers.com/sustainability/.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności