Cele środowiskowe Sun Chemical i DIC Corporation zostały zatwierdzone przez Science Based TargetsPoprzedni artykuł 

Fot.: Sun Chemical
Fot.: Sun Chemical

Sun Chemical poinformował, że przyjęte przez firmę – jak też DIC Corporation (spółkę-matkę) – cele środowiskowe dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych powstałych przy działalności obu podmiotów - uzyskały aprobatę ze strony Science Based Targets (SBTi). Oznacza to, że spełniają one wymogi organów nadzorujących tę inicjatywę w kontekście limitu emisji CO2, pozwalającego na ograniczenie globalnego ocieplenia. Cele SBTi zakładają utrzymanie globalnego wzrostu temperatury poniżej 2°C w porównaniu do poziomu z tzw. epoki przedindustrialnej.

„Uzyskanie certyfikacji SBTi jest ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza dla organizacji tak dużej i rozbudowanej jaką jest Sun Chemical i cała grupa DIC – mówi Mike Simoni, Global Sustainability Director, Sun Chemical. – Potwierdza ona nasze zaangażowanie w działania prośrodowiskowe i bycie przemysłowym liderem w tym obszarze”. Sun Chemical i DIC Group postrzegają zmiany klimatyczne jako ważny imperatyw społeczny. Z tego względu obie dążą do osiągnięcia pełnej neutralności względem generowanego śladu węglowego. Firmy zamierzają zredukować o 27,5% bezwzględną emisję gazów cieplarnianych, powstających podczas realizowanych przez nie działań operacyjnych (gdzie punktem odniesienia jest rok 2019). Dotyczy to zarówno emisji bezpośrednich (powstałych podczas procesów produkcyjnych), pośrednich (związanych z pozyskiwaniem elektryczności i energii cieplnej) jak też generowanych w całym łańcuchu dostaw.

Co więcej, celem Sun Chemical i DIC Group jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (powstałych w kontekście ich działalności) o 13,5% do roku 2030. Firmy chcą to osiągnąć poprzez szersze niż dotychczas zastosowanie materiałów pochodzących z recyklingu i biomasy, wspieranie klientów w zwiększaniu przez nich wskaźnika odzysku, obniżenie ilości zużytych produktów trafiających na wysypiska śmieci oraz poprawę wydajności recyklingu materiałów przy użyciu najbardziej właściwych technologii. Cele środowiskowe uwzględniają też zwiększenie zaangażowania dostawców obu firm w obszarze zrównoważonego rozwoju – do 2027 roku 80% dostaw ma być w założeniach Sun Chemical i DIC Group realizowanych zgodnie z zasadami sustainability.

„Sun Chemical, będąc częścią DIC Group, od wielu lat demonstruje swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Certyfikacja zgodności z celami inicjatywy Science Based Targets to kolejny ważny krok w naszej środowiskowej strategii – mówi Nikola Juhasz, Global Technical Director Sustainability w firmie Sun Chemical. – Nasze plany zakładają skoncentrowanie się na wprowadzaniu niezwykłych innowacji w obszarze produktów i całych rozwiązań, zbieżnych z zasadami GOZ i zwiększających korzyści środowiskowe w całym łańcuchu dostaw”.

„Certyfikacja ze strony SBTi potwierdza nasze zaangażowanie w działania zmierzające do zredukowania emisji gazów cieplarnianych i zgodne z zasadami GOZ. Co więcej, chcemy jednocześnie wspierać naszych klientów w osiąganiu przez nich własnych celów środowiskowych” – dodaje Nicolas Bétin, Global Sustainability Business Leader w firmie Sun Chemical.

W roku 2020 w ramach firmy Sun Chemical został powołany do życia Corporate Sustainability Committee (Komitet ds. Korporacyjnej Polityki Zrównoważonego Rozwoju). Ma on w jeszcze większym stopniu prezentować podejście firmy do proekologicznych potrzeb rynków, na których jest obecna i realizowanej z myślą o nich polityki zrównoważonego rozwoju. Z kolei w ramach struktur DIC powstał Climate Change Cubcommittee (Podkomitet ds. Zmian Klimatycznych), odpowiedzialny za inicjowanie dyskusji na temat działań zapobiegających zmianom klimatycznym, jak też wytyczanie celów środowiskowych.

We wszystkich lokalizacjach powołano też do życia Energy-Saving Promotion Committees (Komitety ds. Promowania Energooszczędności). Ich zadaniem jest weryfikowanie postępu w realizacji poszczególnych inicjatyw, włączanie się w dyskusje środowiskowe oraz prowadzenie niezbędnych pomiarów dotyczących energooszczędności. Wśród działań zmierzających do ograniczenia emisji CO2 firma wymienia m.in.: inicjatywy w obszarze energooszczędności (w tym ocena poszczególnych zakładów produkcyjnych w 5- i 10-letniej perspektywie inwestycyjnej); wdrożenie cyfrowych systemów kontroli umożliwiających maksymalizację zarządzania energią niezbędną do działania sprzętu produkcyjnego i użytkowego; tworzenie energooszczędnych budynków uwzględniających niezbędną infrastrukturę, w tym systemy kogeneracji, oświetlenie LED, odpowiednią izolację itd.; inwestycje w infrastrukturę odnawialną, np. bojlery biomasy czy elektrownie wiatrowe i słoneczne; wdrażanie opcji energooszczędnych przy nowych projektach budowlanych bądź rozbudowie już istniejących obiektów.

Więcej informacji na temat prośrodowiskowych działań Sun Chemical można znaleźć na stronie www.sunchemical.com/sustainability. Stąd również można pobrać najnowszy firmowy raport na temat zrównoważonego rozwoju.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności