Pianka ceulolozowa Papira firmy Stora Enso i trendy stymulujące zmiany na rynku opakowaniowymPoprzedni artykuł 

Fot.: Stora Enso
Fot.: Stora Enso

Dynamiczny rozwój e-handlu spowodował, że do tysięcy domów na całym świecie w większej niż dotychczas ilości zaczęły docierać produkty w różnego rodzaju opakowaniach. Jak wynika z publikacji European E-Commerce Report, w roku 2021 rynek ten – tylko na obszarze Europy – wzrósł o 13% do poziomu 718 mld euro. Stora Enso, zajmująca się produkcją materiałów opakowaniowych, jak też całych rozwiązań im dedykowanych, wskazuje, że dynamika handlu internetowego, obrazowana m.in. przez cztery – jak podaje – trendy, wymusza odpowiednie zmiany również w zakresie pakowania, dopasowane do specyfiki e-biznesu. Jedną z propozycji firmy, mającą wesprzeć dalsze wzrosty w tym segmencie, jest pianka celulozowa Papira, przeznaczona do aplikacji opakowaniowych.

Stora Enso podkreśla, że wzrosty odnotowywane w handlu internetowym tworzą nowe możliwości dla dostawców opakowań ochronnych, gdyż wiele wysyłanych produktów musi przebyć długą drogę, zanim dotrze do odbiorców. Jako przykład firma podaje np. urządzenia elektroniczne, dobra użytkowe i inne produkty wymagające ostrożności w transporcie, w przypadku których niezbędne są szczególne rodzaje zabezpieczeń w opakowaniu.

„Mega trendy” z ostatnich lat – wciąż aktualne

Stora Enso wskazuje, że w ostatnich kilkunastu latach pojawiły się cztery kluczowe trendy rynkowe w kontekście zachowań konsumenckich, a spotęgowane zostały one w 2020 roku, wraz z początkiem pandemii. Wówczas bowiem – jak dodaje firma – rozpoczęły się znaczące przekształcenia w handlu internetowym. Stora Enso podkreśla, że większość z obserwowanych od tej pory trendów rynkowych w e-handlu będzie aktualna nie tylko w 2023 r., ale też w latach kolejnych.

Boom w e-handlu zmienia wymagania odnośnie opakowań

Wraz z dynamicznym wzrostem sprzedaży internetowej, rośnie też rola opakowań stosowanych w e-handlu. Stora Enso wskazuje, że obecnie każdy produkt musi być zapakowany z uwzględnieniem jego indywidualnej dostawy – wcześniej zazwyczaj stanowił on element całej partii towarów, ściśle zapakowanych na palecie. Jak dodaje firma, opakowanie jednostkowe musi przy tym coraz częściej spełniać restrykcyjne wymogi sieci sprzedaży detalicznej, podczas gdy opakowanie wtórne (zbiorcze) ma pozwolić na zebranie różnych produktów w pakiet i wspólną wysyłkę w jednej paczce.

Zakupy realizowane z domu zwiększają zapotrzebowanie na dodatkowe doświadczenia związane z rozpakowywaniem przesyłek

Stora Enso wskazuje, że początkowo rolą opakowania było wyłącznie zabezpieczenie znajdujących się w środku produktów w czasie transportu. Z czasem jednak –zaczęto dostrzegać również jego funkcje marketingowe i możliwość oddziaływania na zachowania konsumenta. Firma podkreśla, że przy odpowiednim projekcie i wykonaniu, doświadczenia odbiorcy związane z rozpakowywaniem paczki stają się szansą dla właściciela marki, by z jednej strony – dostarczyć funkcjonalny produkt, z drugiej – zapewnić dodatkowe wrażania przy otwieraniu.

Rosną oczekiwania klientów względem proekologicznych zachowań firm

Kolejnym mega trendem, na jaki wskazuje Stora Enso, jest rosnąca wśród konsumentów świadomość, dotycząca konsekwencji wynikających z pojawiania się znaczącej ilości odpadów opakowaniowych i ich wpływu na środowisko naturalne. W odpowiedzi na ich oczekiwania z tym związane, wielu właścicieli marek i sieci detalicznych wdrożyło działania mające ograniczyć ilość generowanych przez nich odpadów, jak też zredukować zastosowanie tworzyw sztucznych. Stora Enso przytacza w tym kontekście niedawne badania rynkowe przeprowadzone przez Stena Recycling. Wynika z nich, że konsumenci oczekują większego zastosowania materiałów zgodnych z zasadami GOZ, rezygnując jednocześnie z marek postrzeganych przez nich jako „nieekologiczne”. Stora Enso podkreśla, że biorąc pod uwagę te trendy konsumenckie firmy nie tylko muszą wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju, ale też skutecznie o tym fakcie informować opinię publiczną.

Polityczne aspekty większej odzyskiwalności opakowań

Jak wynika z przywoływanego przez Stora Enso raportu firmy McKinsey, na rynku dostrzegane są silne trendy stymulujące zmiany na rynku opakowań konsumenckich – tu pierwszym ważnym czynnikiem były powszechnie wprowadzone przepisy prawne, ograniczające zastosowanie opakowań jednorazowych z plastiku, mające zredukować ilość odpadów w związku z tym generowanych. Stora Enso zauważa, że rządy wielu krajów z różnych kontynentów odniosły się do obserwowanych wśród konsumentów obaw i trosk związanych z odpadami opakowaniowymi. W ślad za wspomnianymi przepisami dotyczącymi opakowań jednorazowych, wprowadzane są liczne regulacje prawne mające zminimalizować ilość odpadów oraz poprawić procesy związane z ich odzyskiem.

Papira – odpowiedź Stora Enso

Wśród wielu proekologicznych rozwiązań Stora Enso, dedykowanych branży opakowań jest m.in. Papira – celulozowa pianka, będąca papierową alternatywą dla stosowanych powszechnie pianek, bazujących na surowcach kopalnych. Firma podkreśla, że może pełnić ona funkcję ochronną i amortyzującą wstrząsy podczas transportu. Odpowiada przy tym na wyzwania rynkowe zobrazowane we wcześniej wymienionych trendach: zwiększa bezpieczeństwo zapakowanego produktu dzięki swoim właściwościom amortyzującym, a także wychodzi naprzeciw oczekiwaniom prośrodowiskowym; jest bowiem wykonana z włókien drzewnych, biodegradowalna i wolna od plastiku. Co więcej – jak podaje Stora Enso – piankę Papira można z łatwością poddać recyklingowi. Nie ma bowiem konieczności oddzielania jej od reszty opakowania – całość wędruje do pojemnika dedykowanego odpadom papierowym i kartonowym. Producent podkreśla też jej walory estetyczne, wychodzące naprzeciw tendencji właścicieli marek do wzbogacania doświadczeń i przeżyć konsumentów obcujących z ich produktami i dedykowanymi im opakowaniami. Jako produkt bioodnawialny, pozwala też w sposób otwarty artykułować proekologiczne aspekty danego brandu.

Zaproszenie od Stora Enso do programów pilotażowych

Stora Enso zaprasza firmy, których ambicją jest bycie pionierem w kontekście stosowania zrównoważonych opakowań, do programu pilotażowego i wdrożenia pianki Papira. Producent dodaje, że każdy z klientów, który zdecyduje się na udział w tej inicjatywie, będzie mógł przetestować materiał w stosowanych przez siebie aplikacjach i brać aktywny udział w pracach nad rozwojem i udoskonalaniem całego rozwiązania.

Więcej informacji na temat pianki Papira można znaleźć na stronie internetowej https://www.storaenso.com/en/products/bio-based-materials/cellulose-foam.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności