Badanie liderów biznesu Keypoint Intelligence 2023 ujawnia zmiany w strategii marketingu bezpośredniegoPoprzedni artykuł 

Greg Cholmondeley, dyrektor ds. przepływu produkcji w Keypoint Intelligence
Greg Cholmondeley, dyrektor ds. przepływu produkcji w Keypoint Intelligence

Firma Keypoint Intelligence przeprowadziła niedawno ankietę dotyczącą komunikacji w ramach marketingu bezpośredniego na rok 2023, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób praktyki marketingu bezpośredniego stosowane przez firmy zmieniają się na przestrzeni czasu w miarę ich wysiłków na rzecz zaspokojenia potrzeb klientów. Wyniki ankiety przeanalizowano, koncentrując się na przejściu na komunikację bez dokumentów papierowych, ciągłym skupianiu się na doświadczeniach klientów oraz zmianach praktyk marketingowych firmy w czasie. Dodatkowe tematy objęte analizą obejmują prywatność/przepisy dotyczące danych, rolę outsourcingu i sztuczną inteligencję (AI).

Badanie to objęło wszystkie działania marketingu bezpośredniego, w tym kanały fizyczne (np. drukowane transakcje transakcyjne i reklamy bezpośrednie), a także cyfrowe (np. e-mail, SMS-y i media społecznościowe). Do udziału w badaniu zakwalifikowało się ponad 300 liderów biznesu, a wszyscy respondenci pracowali na stanowiskach związanych z marketingiem lub doświadczeniem klienta.

Greg Cholmondeley, dyrektor ds. przepływu produkcji w Keypoint Intelligence, zauważył, że pomimo ciągłego przechodzenia z komunikacji marketingowej z drukowanej na cyfrową, zdecydowana większość respondentów zauważyła powrót popularności drukowanych przesyłek reklamowych. Kwestie związane z prywatnością danych są istotnymi czynnikami wpływającymi na ten wzrost. „Prawie 60% kampanii wykorzystuje elementy cyfrowe i drukowane do tego samego przekazu” – mówi Greg. „Firmy powinny rozważyć przyjęcie zintegrowanego, wielokanałowego podejścia do swoich kampanii marketingowych”.

Oprócz strategii omnikanałowej stwierdzono, że spersonalizowane komunikaty są również niezbędne w planie marketingowym firmy. Zgodnie z najnowszymi badaniami prowadzonymi przez dział doradczy Customer Communications Experience firmy Keypoint Intelligence, odbiorcy oczekują komunikatów, które bezpośrednio odpowiadają na ich potrzeby i wyzwania, a komunikacja jest w znacznym stopniu spersonalizowana pod kątem danej osoby za pośrednictwem różnych kanałów.

Raport z badania Direct Communication Research można kupić osobno lub w ramach subskrypcji innych badań świadczonych przez usługę doradczą Customer Communications Experience firmy Keypoint Intelligence.

Na podstawie informacji firmy Keypoint Intelligence

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności