Proekologiczne rozwiązania opakowaniowe Stora Enso w XXXLutz GroupPoprzedni artykuł 

Fot.: Stora Enso
Fot.: Stora Enso

XXXLutz Group to globalna sieć sprzedaży detalicznej mebli, systematycznie wprowadzająca praktyki mające poprawić jej neutralność względem klimatu i działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. We współpracy ze Stora Enso wdraża m.in. dwa opracowane przez nordycki koncern, proekologiczne rozwiązania opakowaniowe: Papira i Fibrease.

Jak podkreślają obaj partnerzy, współpraca ta jest milowym krokiem w kontekście upowszechniania przyjaznych dla środowiska rozwiązań opakowaniowych i wpisuje się w strategię Stora Enso, zakładającą jej partnerstwo z rynkowymi liderami z różnych obszarów przemysłowych. Wskazują przy tym, że sukcesywne zastępowanie tradycyjnych pianek polimerowych niskogramaturowymi materiałami drzewnymi pozwala na znaczącą redukcję generowanej tu ilości dwutlenku węgla. Podobnie jak inne wykonane z włókien drzewnych materiały - takie jak papier czy karton - obie wspomniane pianki są odzyskiwalne i można je poddać recyklingowi w liniach przemysłowych dedykowanych odpadom papierowym.

„Już tylko ta cecha ww. materiałów jest wystarczającym powodem, by rozpocząć fazę testów. Wpływają one bowiem pozytywnie na opakowania używane do pełnej gamy naszych produktów – od talerzyków obiadowych na szafkach skończywszy – podkreśla Sascha Matzner, kierujący działem ESG w firmie XXXLutz Group. – Każdy z nas, zarówno sieci sprzedaży detalicznej jak i producenci, jest świadomy kwestii związanych ze zmianami klimatycznymi i obciążeń, jakie – na co wskazują obecne prognozy – będą musiały dźwigać przyszłe pokolenia”.

„Fibrease i Papira stanowią rezultat wieloletnich prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez dedykowane im zespoły. Wierzymy, że las będącym źródłem dla wszystkich oferowanych przez nas materiałów odnawialnych, pozwoli rozwiązać wiele wyzwań środowiskowych z jakimi się mierzymy. Produkcja zrównoważonych, odzyskiwalnych pianek opakowaniowych to ogromny krok w kierunku „zielonej” przyszłości. Wiele współczesnych branż poszukuje rozwiązań pozwalających na obniżenie śladu węglowego, a zaangażowanie Stora Enso w tworzenie proekologicznych, innowacyjnych produktów przekłada się na ich dostarczanie do wielu firm i konsumentów” – dodaje Ivan Christensen, Business Development Manager Biofoams w firmie Stora Enso.

Wspólna droga Stora Enso i XXXLutz Group w kierunku opakowań bardziej przyjaznych dla klimatu cechuje się – co podkreślają obie firmy – bliską współpracą, innowacyjnością i dużym zaangażowaniem w realizowane projekty. W kontekście branży meblarskiej oznacza to – jak dodają – stworzenie podstaw ku bardziej powszechnemu zastosowaniu materiałów odnawialnych i odzyskiwalnych w tej właśnie branży.

Fibrease

Fibrease to niskogramaturowy materiał kompozytowy wytwarzany z włókien drzewnych, pochodzących ze zrównoważonych upraw leśnych. Jak podkreśla firma, cechuje się on wysoką giętkością, ma wysoką zdolność tłumienia i izolacji, a jednocześnie nadaje się do recyklingu w strumieniach przemysłowych dedykowanych odpadom papierowym i tekturowym, zgodnych z oceną PTS.

Papira

Papira to oparta na biosurowcach, biodegradowalna pianka, również wytwarzana z drewna pochodzącego ze zrównoważonych plantacji leśnych. Jest w pełni odzyskiwalna w standardowych strumieniach do papieru i kartonu, będąc odpowiednim – jak wskazuje producent – rozwiązaniem do aplikacji opakowaniowych, uwzględniających niezbędny poziom zabezpieczenia. Cechuje się wysoką odpornością na wstrząsy, zapewniając – jak dodaje Stora Enso – wysoki poziom ochrony dla wrażliwych i cennych produktów. Charakteryzuje się niską gramaturą i sztywnością, zastępując – w ocenie firmy – powszechnie używane pianki EPS i PE.

Stora Enso dodaje, że biodegradowalność pianki Papira i jej rozkład w warunkach kompostowania domowego zostały przetestowane zgodnie z normą Normec OWS. Z kolej jej odzyskiwalność została potwierdzona metodą laboratoryjną CEPI – Version 2, gdzie Papira uzyskała wynik 100/100.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności