Stora Enso planuje zamknięcie produkcji celulozy i papieru w zakładach Kvarnsveden i VeitsiluotoPoprzedni artykuł 

Fot.: Stora Enso
Fot.: Stora Enso

Stora Enso poinformowała o rozpoczęciu negocjacji z pracownikami zakładów produkcyjnych Kvarnsveden (Szwecja) i Veitsiluoto (Finlandia), związanych z planowanym przez firmę zakończeniem produkcji celulozy i papieru w obu ww. fabrykach. Kierownictwo koncernu przewiduje, że proces ten zostanie sfinalizowany w 3. kwartale br. i dotknie 670 pracowników zatrudnionych w Finlandii oraz 440 w Szwecji.

Stora Enso podkreśla, że zapotrzebowanie na papier ze strony klientów z Europy spada od ponad dziesięciu lat. Trend ten przyspieszyła pandemia, która spowodowała również zmiany w zachowaniach konsumentów. W konsekwencji na europejskim rynku papieru pojawiła się znacząca nadwyżka mocy produkcyjnych, skutkująca historycznie niskim poziomem cen oraz problemami z konkurencyjnością kosztową wielu papierni. Zakłady Kvarnsveden i Veitsiluoto przynoszą straty, a ich zyskowność w ocenie Stora Enso pozostałaby na niesatysfakcjonującym poziomie także w dalszej perspektywie.

„To trudna wiadomość dla całej firmy oraz naszych koleżanek i kolegów z zakładów Kvarnsveden i Veitsiluoto. Pracownicy obu fabryk posiadają bardzo wysokie kompetencje i robili wszystko co w ich mocy, by utrzymać produkcję w niezwykle trudnym otoczeniu rynkowym. Niestety, wobec szybko kurczącego się rynku papieru, jesteśmy zmuszeni skorygować nasze moce wytwórcze. Ma to poprawić konkurencyjność całego biznesu papierniczego Stora Enso, co oznacza pozbycie się nierentownych aktywów. Zgodnie z zapowiedziami z ubiegłego roku, ponownie przedefiniowaliśmy strategię działania i obecnie kształtujemy nasz biznes na nowo, by przyspieszyć wzrosty i zwiększyć jego wartość. Koncentrujemy się na opakowaniach, rozwiązaniach budowlanych oraz innowacjach w obszarze biomateriałów. W nich bowiem widzimy odpowiednio duży potencjał wzrostu” – mówi Annica Bresky, prezes i CEO firmy Stora Enso.

„Przeanalizowaliśmy szereg opcji związanych z poprawą sytuacji finansowej zakładów Kvarnsveden i Veitsiluoto. Żadna z nich nie okazała się jednak na tyle realna, aby w dłuższej perspektywie zapewnić konkurencyjność kosztową obu fabryk. Jeżeli zapadnie decyzja o zamknięciu zakładów, będziemy – razem z pozostałymi jednostkami biznesowymi Stora Enso, władzami miast Kemi i Borlänge, jak też pozostałymi zainteresowanymi stronami – ściśle współpracować nad znalezieniem nowych miejsc pracy i niezbędnym przeszkoleniem osób dotkniętych restrukturyzacją. Będziemy aktywnie angażować się we wszystkie dyskusje związane z przyszłym, alternatywnym wykorzystaniem obu zakładów produkcyjnych. W kontekście całego czekającego nas procesu, będziemy też w możliwie najlepszy sposób wspierać naszych klientów” – dodaje Kati ter Horst, wiceprezes Stora Enso Paper.

Skutki finansowe

Planowane zamknięcia zmniejszą moce produkcyjne Stora Enso o 35% do poziomu 2,6 mln ton papieru rocznie. Sprzedaż koncernu z tego tytułu spadnie o ok. 600 mln euro. Kierownictwo firmy oczekuje, że roczny zysk operacyjny EBITDA zwiększy się natomiast o ok. 35 mln euro. Udział dywizji Paper w przychodach ze sprzedaży realizowanych przez całą grupę będzie wynosił nieco ponad 10%.

W związku z planami odnośnie zakładów Kvarnsveden i Veitsiluoto, w wynikach za 1. kwartał br. Stora Enso uwzględniła kwotę 127 mln euro. Powyższa pozycja kosztowa uwzględnia odpis z tytułu przeprowadzonego testu na utratę wartości niefinansowych aktywów trwałych (jako czynnik wpływający na porównywalność rezultatów finansowych – IAC). W 2. kwartale 2021 r. zarezerwowano na ten cel 104 mln euro, z czego 96 mln euro w gotówce. Są to koszty związane z potencjalnymi odprawami oraz wydatkami poniesionymi na restrukturyzację obu zakładów.

Stora Enso deklaruje jednocześnie dalsze pozyskiwanie drewna z Finlandii i środkowej Szwecji jako regionów, które są ważnym źródłem surowcowym dla działalności całego koncernu.

Firma będzie kontynuować produkcję: bezdrzewnych, niepowlekanych papierów biurowych (WFU) – w zakładach Nymölla (Szwecja), papierów SC – w Langerbrugge (Belgia) oraz w Maxau (Niemcy), maszynowo powlekanych papierów MFC, jak też powlekanych i niepowlekanych papierów książkowych – w Anjala (Finlandia), standardowych papierów gazetowych – w Langerbrugge (Belgia) i w Hylte (Szwecja) oraz ulepszonych papierów gazetowych i pozostałych, specjalistycznych podłoży gazetowych – w Anjala (Finlandia) i w Sachsen (Niemcy).

Stora Enso podkreśla, że przed zakończeniem negocjacji nie zostaną podjęte żadne wiążące decyzje odnośnie zamknięcia fabryk czy kwestii pracowniczych.

Zakłady Kvarnsveden

Zlokalizowana w Borlänge (Szwecja) fabryka jest wyposażona w dwie maszyny o łącznych mocach produkcyjnych rzędu 565 tys. ton papierów rocznie. Wytwarzane są tutaj papiery magazynowe SC i ulepszone papiery gazetowe, wykorzystywane w drukowaniu czasopism, gazet, dodatków i materiałów reklamowych. W skład fabryki wchodzi też celulozownia, specjalizująca się w produkcji masy termomechanicznej (TMP) z drewna miękkiego, o rocznej wydajności sięgającej 900 tys. ton. W wyniku planowanego zamknięcia pracę może stracić do 440 osób zatrudnionych w Kvarnsveden.

Zakłady Veitsiluoto

Znajdujące się w Kemi (Finlandia) zakłady, na trzech maszynach produkują 790 tys. ton papierów rocznie. Dwie z nich wytwarzają bezdrzewne papiery niepowlekane (WFU) do zastosowań biurowych, trzecia produkuje różnogatunkowe papiery powlekane, wykorzystywane przede wszystkim do drukowania magazynów, ale też przeznaczone do rozwiązań opakowaniowych. W skład zakładów wchodzą celulozownia o rocznym potencjale 360 tys. ton, tartak oraz zakład cięcia papieru na arkusze. Wskutek planowanego zamknięcia zatrudnienie może stracić do 670 osób – 530 z dywizji Paper oraz 140 – z firmy Efora, zajmującej się pracami konserwacyjnymi w papierniach Stora Enso.

Funkcjonujący w Veitsiluoto i zatrudniający ok. 50 osób tartak będzie kontynuował działalność w ramach dywizji Wood Products. Plany Stora Enso zakładają też odsprzedanie udziałów (50%) w spółce Kemi Shipping Oy, będącej operatorem portu w Kemi.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności