Sun Chemical publikuje „Biuletyn regulacyjny – lato 2022”Poprzedni artykuł 

Firma Sun Chemical poinformowała o ukazaniu się „Biuletynu regulacyjnego – lato 2022”, skierowanego do jej klientów. Podobnie jak wcześniejsze tego typu publikacje, jest on dostępny na stronie internetowej www.sunchemical.com/regulatory-newsletters.

„Z uwagi na fakt, że globalne regulacje i przepisy prawne stale ewoluują i podlegają zmianom, nasi klienci wierzą, że Sun Chemical nie tylko dostarczy im zrównoważone rozwiązania zgodne z najbardziej aktualnymi regulacjami, ale też udzieli wskazówek i informacji, które pomogą im być na bieżąco ze wszystkimi przepisami – mówi Gary Andrzejewski, wiceprezes ds. środowiskowych w firmie Sun Chemical. – Z dumą prezentujemy najświeższą publikację omawiającą obecny stan prawny. Będzie ona pomocna naszym klientom w lepszym dopasowaniu się do obowiązujących przepisów i ułatwi im poruszanie się w ich biznesach zgodnie z regulacjami zarówno globalnymi jak i regionalnymi”.
W najnowszej publikacji Sun Chemical, datowanej na lato br., biuletyn uwzględnia m.in. szczegółowe informacje na temat Niemieckiego Rozporządzenia w Sprawie Towarów Konsumpcyjnych, które prezentuje listę substancji zatwierdzonych do użycia przy wytwarzaniu farb graficznych, dedykowanych materiałom mającym kontakt z żywnością, jak też aktualizacje dotyczące kosmetyków, klejów itd.
Poza tym znalazły się w nim następujące aktualizacje i wytyczne regulacyjne: opóźniona zmiana przepisów Unii Europejskiej dotyczących materiałów mających kontakt z żywnością; zakaz stosowania dwutlenku tytanu jako dodatku do żywności (Komisja Europejska); odrzucone w Indiach w 2018 r. rozporządzenie, które obecnie dopuszcza stosowanie tworzyw sztucznych, pochodzących z recyklingu w materiałach mających kontakt z żywnością; zmieniona rezolucja bloku handlowego Mercosur w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością; obowiązujące od marca br. w Kolumbii rozporządzenie techniczne Ministerstwa Zdrowia i Ochrony Społecznej; rekomendacje FEICA, dotyczące zawartości pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAA) w klejach; ograniczenie stosowania dizocyjanianów zgodnie z rozporządzeniem UE REACH; wytyczne Health and Safety Executive (HSE), dotyczące dostępności produktów kosmetycznych w Wielkiej Brytanii; obowiązująca od lutego br. w Korei Płd. zmieniona ustawa o kosmetykach; wydana przez brazylijską Krajową Agencję Nadzoru Zdrowia (Anvisa) Rezolucja RDC nr 600.

Sun Chemical podkreśla, że – będąc liderem w obszarze zrównoważonych, efektywnych ekologicznie praktyk biznesowych – firma koncentruje się na produkcji bio-odnawialnych, odzyskiwalnych i kompostowalnych produktów, wpierających jej klientów w osiąganiu zamierzonych celów środowiskowych i umożliwiających im dopasowanie się do obowiązujących przepisów i regulacji. Publikowany przez nią dorocznie Korporacyjny Raport Środowiskowy w dużej mierze prezentuje jej zaangażowanie w tworzenie i rozwijanie zrównoważonych produktów i towarzyszących im usług, wychodzących naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów firmy. Najnowsza jego wersja dostępna jest na stronie www.sunchemical.com/sustainability.

Zainteresowanych własnym egzemplarzem „Biuletynu regulacyjnego – lato 2022” firma zaprasza do odwiedzenia strony www.sunchemical.com/regulatory-newsletters.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej pai.info.pl

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności