Pięć wyzwań w utrzymaniu konkurencyjności zakładów produkcyjnych w 2023 rokuPoprzedni artykuł 

Według niemal 35 proc. firm MŚP z sektora przemysłowego wysokie ceny surowców to największe wyzwanie, z którym będą mierzyć się w nadchodzących miesiącach chcąc utrzymać konkurencyjność swoich zakładów. Przedsiębiorcy często zwracają również uwagę na takie czynniki jak braki kadrowe (27,3 proc.) i obniżanie energochłonności produkcji (26,3 proc.). Szczególnie dziś wsparciem w utrzymaniu konkurencyjności zakładów produkcyjnych mogą być inwestycje w nowe technologie. Co czwarty ankietowany w badaniu Siemens Financial Servicesw Polsce (27 proc.) uważa, że głównym trendem w parkach maszynowych w najbliższych miesiącach będą maszyny „szyte na miarę”.

W ramach realizowanego co roku przez Siemens Financial Services w Polscebadania, zapytano przedstawicieli wybranych branż, co w ich opinii będzie największym wyzwaniem dla utrzymania konkurencyjności zakładów produkcyjnych w nadchodzących miesiącach. Ankietowani najczęściej wskazywali wysokie ceny surowców (34,7 proc.). W dalszej kolejności wymieniali braki kadrowe (27,3 proc.), obniżanie energochłonności produkcji (26,3 proc.), zmodernizowanie parkuMiU (24 proc.) oraz utrzymywanie płynności i przychodów (22,3 proc.).

Wyniki naszego badania potwierdzają, że wielu przedsiębiorców stara się nie rezygnować z inwestycji w nowe technologie. Dla części firm realizacja takich projektów będzie jednak kolejnym wyzwaniem, z którym będą musiałysię zmierzyć. Co ciekawe, to głównie przedsiębiorcy obrabiający metale wskazywali, że mogą mieć trudności ze zmodernizowaniem posiadanego parku MiU oraz pozyskaniemśrodków zewnętrznych na realizacje takich inwestycji. Z kolei przetwórcy tworzyw sztucznych w porównaniu zrespondentami innych branż odpowiadali najczęściej, że wyzwaniem mogą okazać się dla nich projekty związane z automatyzacją zakładów, a przedstawiciele branży spożywczej wymienialiwzrost kosztów finansowania. Pokazuje tozłożoność sytuacji biznesowej, w jakiej znajdują się dziś MŚP z sektora przemysłowego– mówi Katarzyna Kaczmarek, CEO w Siemens Financial Services w Polsce.

Odpowiednie maszyny i urządzenia kluczem do rozwoju

Zdaniem dużej części przedstawicieli branżobjętych badaniemSiemens Financial Services w Polsce– obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych i spożywczej – w najbliższym czasie największym powodzeniem będą się cieszyć przede wszystkim urządzenia „szyte na miarę”, pod dany zakład. Tak na pytanie o główne trendy w maszynach w najbliższych miesiącachodpowiedziało 27 proc. ankietowanych. W dalszej kolejności wymieniane były urządzenia kompaktowe (21 proc.), maszyny hybrydowe (19,7 proc.) oraz urządzenia niewymagające konserwacji (18,7 proc). Co ciekawe, maszyny uniwersalne, czyli np. takie, które umożliwiają obróbkę różnych materiałów, były wskazywane najrzadziej (0,7 proc.).

Utrzymanie płynności to jedno z głównych wyzwań w opinii przedsiębiorców, dlategofirmy chcą mieć dzisiaj pewność, że każda złotówka zainwestowana w maszyny jest złotówką dobrze wydaną.Nie powinno więc dziwić, że największym powodzeniem w nadchodzących miesiącach cieszyć się będą maszyny szyte na miarę lub te, pozwalające korygować produkcję zgodnie z zapotrzebowaniem: kompaktowe – które w przyszłości będzie można rozbudować – oraz hybrydowe, łączące w sobie kilka funkcji. W tym kontekście trzeba zaznaczyć, że wsparciem może być odpowiednio dopasowane finansowanie zewnętrzne. Umożliwia ono inwestycje w nowoczesny park maszynowy, jednocześnie nie powodując znacznego obciążenia przedsiębiorstwa od strony płynnościowej – mówi Grzegorz Jarzębski, Country Head of Sales w Siemens Financial Services w Polsce.

Na podstawie informacji firmy Siemens

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności