Trendy w branży druku komercyjnego na rok 2023 okiem Konica MinoltaPoprzedni artykuł 

W szybko zmieniającym się świecie, w którym społeczeństwa stają się coraz bardziej świadome swojej konsumpcji i niedoboru zasobów naturalnych, technologia druku cyfrowego jest nadzieją dla dostawców usług poligraficznych. Cyfrowa era komunikacji wielokanałowej może zmienić sposób rozumienia, interakcji i życia, ale nigdy nie zastąpi emocji, jakie wywołuje druk.

Dla producentów sprzętu druk cyfrowy jest motorem wzrostu – w ostatnich latach obserwujemy trend odejścia od analogu, ponieważ marki i sprzedawcy identyfikują zwinność, automatyzację i szybką reakcję jako czynniki krytyczne dla sprostania zmieniającym się wzorcom popytu.

Przejście z analogu na cyfrę jest nie do zatrzymania

Obserwowane obecnie trendy, takie jak fast fashion, krótkie serie, personalizacja czy szybka dostawa, są wspierane przez wykorzystanie druku cyfrowego. Przejście od druku analogowego do cyfrowego niesie ze sobą tak wiele zupełnie nowych możliwości, że jest rewolucją nie do zatrzymania.

Wraz z przyspieszeniem automatyzacji i druku online otwiera się świat zupełnie nowych rozwiązań, które mogą być dostarczone tylko poprzez produkcję cyfrową.

Mniej touchpointów pomaga wyeliminować ludzkie błędy

Patrząc w przyszłość widzimy dalszą automatyzację i optymalizację procesów, które docelowo prowadzą do stworzenia inteligentnej fabryki. Umiejętności i kreatywność ludzi zawsze będą niezwykle cenne dla firm poligraficznych, ale jednocześnie automatyzacja procesów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, zmniejsza koszty pracy i maksymalizuje wydajność. Mniejsza liczba punktów styku pomaga też wyeliminować możliwość wystąpienia ludzkich błędów, któremogą spowodować kosztowne opóźnienia lub błędy w produkcji.

Przepływ pracy, oprogramowanie i automatyzacja procesów wraz z rozwiązaniami w chmurze oraz postpress są kluczowymi czynnikami zwiększającymi wydajność i tworzącymi wartość dodaną w ramach dążenia do inteligentnej fabryki. Możliwości jest bardzo wiele. Rynki druku komercyjnego i przemysłowego nadal rozwijają się dzięki drukowi cyfrowemu, ponieważ rozmiary nakładów wciąż się zmniejszają, a zarazem rosną wymagania dotyczące zrównoważonych sposobów produkcji poprzez ograniczenie ilości odpadów. Staje się to coraz ważniejsze, zwłaszcza w obliczu globalnych wyzwań związanych z dostępnością surowców oraz wzrostem cen energii.

Opakowanie jest również strategiczną częścią produktu, dla której druk jest niezbędny. Tradycyjnie do tego celu przy produkcji na dużą skalę wykorzystywano systemy analogowe. Oczekiwania klientów jednak ewoluują: krótkie serie, redukcja kosztów i krótki czas realizacji to czynniki, które obecnie przyspieszają penetrację rozwiązań cyfrowych w segmencie produkcji opakowań.

Strategiczne inwestycje zapewnią drukarniom rozwój

Podczas gdy analog wciąż dominuje na całym rynku druku w ujęciu ilościowym i wartościowym, druk cyfrowy rośnie szybciej i zajmuje coraz większy udział w wartości. Trend ten przyspieszyła pandemia. Według Smithersa wartość druku cyfrowego w całej Europie wzrośnie z 27,6 mld euro w 2017 r. do 41,2 mld euro w 2027 r.Pod względem wolumenu liczba wydruków cyfrowych wzrośnie z 351 mld do 582 mld stron A4, co stanowi zmianę o 66% w tym samym dziesięcioletnim okresie. Udział wartości druku cyfrowego wzrośnie z 16% całkowitej wartości druku i opakowań drukowanych w 2017 roku do 19,8% w 2027 roku. Smithers wskazuje na druk cyfrowy jako na „sektor wysokiego wzrostu druku komercyjnego, zmieniający łańcuchy dostaw i modele biznesowe”.

Druk atramentowy przełomową technologią

Wciąż wzrasta ilość kolorowych arkuszy ciętych, elektrografia wkracza na rynek opakowań, ma ugruntowaną pozycję w dziedzinie etykiet i rozwija się w dziedzinie kartonów i opakowań giętkich, „ale to druk atramentowybędzie miał największy wzrost, a wielu dostawców ogłasza nadejście prawdziwie przełomowej technologii", dodając, że osiągalna jakość jest już na poziomie druku litowego. I jest to „najszybciej rozwijający się proces druku”.

Nowe urządzenia atramentowe są najszybciej rozwijającymi się urządzeniami w wielu kategoriach. Jedną z nich są arkuszowe urządzenia atramentowe, w których jesteśmy obecni dzięki naszym wielokrotnie nagradzanym AccurioJet KM-1 – maszyny te nazywane są niekiedy„szwajcarskim scyzorykiem”, ponieważ mają tak wiele zastosowań.

Wraz z rozwojem technologii druku cyfrowego optymistycznie patrzymy w przyszłość. Nasz optymizm odzwierciedla również 8. drupa Global Trends Report, który wskazuje na powrót zaufania pomimo tego, że globalne rynki ekonomiczne doświadczyły w ciągu ostatnich dwóch lat najwięcej wstrząsów od czasów drugiej wojny światowej. „Drukarze i dostawcy wykazują determinację do rozwijania swojej działalności, inwestując w miarę potrzeb, począwszy od 2023 roku" - czytamy w podsumowaniu raportu.

Sprzedaż maszyn cyfrowych będzie rosła w ciągu najbliższych 10 lat

Analitycy Smithersa przewidują również „konsekwentny” wzrost sprzedaży maszyn cyfrowych do 2032 roku, przy czym ożywienie oznacza powrót do poziomów inwestycyjnych zbliżonych do 2017 roku. Sprzedaż nowych urządzeń wzrośnie o 2,2% CAGR (Compound Annual Growth Rate) w okresie 10 lat.

„Nowe maszyny drukarskie są motorem wzrostu rynku druku cyfrowego” - czytamy w raporcie. „W elektrografii dostępne są maszyny na arkusze cięte i zwojowe o różnym poziomie wydajności. Druk atramentowy ma bardzo szeroką gamę maszyn –urządzenia niskokosztowe, maszyny szerokoformatowe, specjalistyczne integracje oraz szeroką gamę maszyn we i arkuszowych w różnych formatach”.

Do 2032 roku wartość druku cyfrowego wyniesie 230,5 miliarda dolarów, stanowiąc prawie jedną czwartą wszystkich druków i opakowań drukowanych (nieco poniżej 30 bilionów wydruków). Raport podaje również, że wartość druku cyfrowego będzie rosła w tempie 5,8% CAGR stale od 2022 roku, podczas gdy wolumen wzrośnie o tę samą kwotę, co daje łączny wzrost o 75,2%.

Dużym zwycięzcą jest druk atramentowy. Stanowił on 61,4% wartości druku cyfrowego i 62,4% wolumenu w 2017 roku. Według prognoz wzrośnie do 74% wartości i 77,5% wolumenu w 2032 roku. Smithers twierdzi, że niższy wzrost wolumenu odzwierciedla wycofywanie się z monochromatycznego druku z tonerem ciągłym - z wyjątkiem niektórych nisz związanych z bezpieczeństwem.

Widzimy możliwości dla naszych klientów zarówno na rynku tonerów, jak i atramentów, ponieważ staramy się pomóc w przeanalizowaniu możliwości handlowych w ramach partnerskiego podejścia. Technologia cyfrowa umożliwia dostęp do wielu funkcji, których klienci z sektorów druku komercyjnego, opakowań i przemysłu poszukują do opłacalnych zastosowań.

Oprócz akredytacji, takich jak certyfikaty FOGRA dla pras KM-1e HD i KM-1e w obszarze naszych drukarek atramentowych, odnieśliśmy również wiele sukcesów z naszymi systemami opartymi na tonerze, które z pewnością powtórzymy w 2023 roku. Na przykład nasza seria AccurioPrint 7100 zdobyła nagrodę BLI (Buyers' Lab Incorporated) 2022 Colour PRO Award od Keypoint Intelligence w niecały rok po wprowadzeniu na rynek, a także certyfikat bezpieczeństwa zabawek od TÜV Rheinland (przyznany również AccurioJet KM-1e).

Zapewnienie wartości dodanej na wydrukach poprzez uszlachetnianie

Od podstawowych urządzeń drukujących, takich jak wprowadzony na rynek AccurioPrint 2100 o wydajności 100 stron na minutę, po wysokonakładowe urządzenia drukujące, takie jak AccurioPress C1400 Series, Konica Minolta stosuje zaawansowane technologie i projekty w swoich nagradzanych drukarkach. Wraz z partnerem - MGI - dostrzegamy wzrost i możliwości, jakie daje dostarczanie wartości dodanej do wydruków poprzez technologie powlekania i wykańczania.

Nie spoczywamy na laurach. Wciąż jest ogromna praca do wykonania w zakresie edukacji rynku na temat korzyści płynących z produkcji cyfrowej. Jesteśmy zdeterminowani, aby pomóc naszym klientom zidentyfikować i uruchomić potencjał, jaki niesie ze sobą cyfryzacja oraz osiągnąć kolejny poziom w cyfrowej doskonałości ich organizacji, poprzez ponowne przemyślenie miejsca pracy.

Wspieranie inteligentnego, połączonego miejsca pracy

Oprócz dalszego umacniania naszej pozycji jako jednego z głównych producentów w dziedzinie druku komercyjnego i przemysłowego, będziemy patrzeć szerzej, aby wspierać klientów w kształtowaniu ich przyszłości. Pomagając we wdrażaniu inteligentnego, połączonego miejsca pracy Konica Minolta oferuje usługi w zakresie chmury, IT, zarządzaniadrukiem, rozwiązań wideo dla pracy zdalnej, zarządzania przepływem pracy oraz automatyzacji i bezpieczeństwa.

Możliwości rozwoju są ogromne, ale jedno jest pewne – udział produkcji cyfrowej na wszystkich rynkach będzie coraz bardziej widoczny.

Na podstawie informacji firmy Konica Minolta

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności