Znaczna redukcja śladu CO2 opakowań kartonowych w ciągu zaledwie 3 latPoprzedni artykuł 

Pro Carton, europejskie stowarzyszenie przemysłu kartonowego, opublikowało dzisiaj ważne nowe badanie dowodzące, że europejski przemysł kartonowy i kartonowy zmniejszył swój ślad środowiskowy o 24% od 2018 r. Wyniki pokazują, że opakowania kartonowe nie tylko spełniają wymagania biogospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym, ale także odgrywają kluczową rolę w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną. Nowo zmierzony średni ślad węglowy europejskiego przemysłu opakowań kartonowych wynosi obecnie 249 kg ekwiwalentu CO2 ( CO2e ) w całym cyklu życia i 148 kgCO2e tylko w fazie wydobycia surowców i produkcji za tonę opakowania kartonowego.

Badania Carbon Footprint of Carton Packaging 2023, przeprowadzone przez Departament Biogospodarki i Zdrowia szwedzkiego instytutu badawczego RISE na zlecenie Pro Carton, zbadało ślad węglowy zarówno od kołyski do grobu, jak i od kołyski do grobu od stycznia do grudnia 2021 r. Gate carbon uderzenie kartonu. Uwzględniono emisje i degradację kopalnych i biogennych gazów cieplarnianych (GHG), jak również emisje wynikające z bezpośredniej zmiany użytkowania gruntów (dLUC).

Emisje kopalnych gazów cieplarnianych pochodzą ze źródeł nieodnawialnych, takich jak paliwa kopalne, podczas gdy emisje biogeniczne są wynikiem spalania biopaliw i pozyskiwania bioproduktów. Biodegradacja odnosi się do pochłaniania CO 2 z atmosfery w procesie fotosyntezy podczas wzrostu biomasy, na przykład w leśnictwie jako źródło włókna papierowego.

Dwucyfrowe zmniejszenie śladu węglowego „od kołyski do grobu” do 249 kgC0 2 i „od kołyski do bramy” do 148 kg C0 2 na tonę opakowania kartonowego zostało osiągnięte dzięki optymalizacji wydajności zasobów podczas procesu przetwarzania. Ponadto znaczne inwestycje w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w tartakach i zakładach przetwórczych wniosły znaczący wkład od ostatniego pomiaru w 2018 r. Kalkulacja „od kołyski do bramy” jest ważna, ponieważ uwzględnia czynniki, na które branża ma bezpośredni wpływ – do momentu opuszczenia produkcji przez gotowy karton.

Wyniki są znaczące, ponieważ podkreślają obiegowość kartonu, popartą badaniami naukowymi – co jest szczególnie ważne dla producentów kartonu i kartonu, ich klientów, producentów marek i sprzedawców detalicznych, ponieważ konsumenci coraz bardziej cenią zrównoważony rozwój wszystkich kupowanych przez siebie produktów.

Według Horsta Bittermanna, dyrektora generalnego Pro Carton, wyniki są również ważne, ponieważ pozwalają branży porównać się: „Nasi członkowie mogą porównać własne dane ze średnią branżową i ocenić, w jaki sposób ich ogromne wysiłki na rzecz dalszej poprawy efektywności energetycznej przyczyniają się do , wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz dostosowania procesów wewnętrznych do najnowszych osiągnięć techniki. Wartość 148 kg CO 2 od kołyski do bramki jest znaczącym krokiem naprzód w kierunku niskoemisyjnej lub neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla biogospodarki i odzwierciedla ulepszenia procesów i inwestycje w branży”.

Podkreślił dalej: „Oczywiście przemysł nie może tego zrobić sam. Nowe rozporządzenie UE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych musi wspierać nas w ambitnych celach zbiórki w każdym kraju UE. Odbiór odpadów, zwłaszcza z gospodarstw domowych, jest w gestii gmin – możemy poddać recyklingowi tylko to, co zostało zebrane”.

Badanie „The Carbon Footprint of Carton Packaging 2023” można pobrać tutaj: https://www.procarton.com/media-section/publications/

Na podstawie informacji stowarzyszenia Pro Carton
Photo by Jas Min on Unsplas

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności