API Foilmakers, działania środowiskowe i zespół "The Green Team"Poprzedni artykuł 

Firma API Foilmakers - producent wysokojakościowych folii, stosowanych m.in. w branży poligraficznej i opakowaniowej, przykłada dużą wagę do kwestii związanych z ochroną środowiska. Uwzględniają one różne aspekty jej działalności: łańcuch dostaw, procesy wytwórcze, zarządzanie odpadami (także w kontekście możliwie łatwego i sprawnego recyklingu jej produktów), współpracę z klientami oraz obszar badawczo-rozwojowy.

Za politykę zrównoważonego rozwoju API Foilmakers odpowiada powołany w ramach jej struktur, dedykowany zespół specjalistów („The Green Team”). Z działaniami firmy, obejmującymi różne kwestie środowiskowe, można zapoznać się odwiedzając specjalną zakładkę na stronie internetowej https://www.apifoilmakers.com/sustainability/

„Do spraw związanych z ochroną środowiska podchodzimy niezwykle poważnie od wielu lat – mówi Katarzyna Kozińska, dyrektor zarządzająca API Folie Polska. – Działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój zostały znacząco zintensyfikowane po przejęciu API Foilmakers przez Aldus Group. Rok później powstał „The Green Team” – zespół specjalistów, kreujących nasze globalne i lokalne działania środowiskowe. Staramy się wdrażać jego wytyczne i promować je m.in. podczas spotkań z klientami czy naszej obecności na różnych imprezach branżowych, np. niedawnych targach Labelexpo Southeast Asia, na których nasz właściciel – Aldus Group miał swoje stoisko. Również podczas konferencji branżowych organizowanych w Polsce, na których obecny jest nasz lokalny oddział”.

Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw

API Foilmakers to firma o zasięgu globalnym, ale koncentrująca swoją działalność produkcyjną w Europie. Z tego też względu, w takim zakresie jak to możliwe, bazuje na europejskim łańcuchu dostaw, m.in. w kontekście surowców niezbędnych do produkcji. Ustanowiła też określone kryteria dla swoich dostawców, zbieżne z wytycznymi, określonymi przez standard środowiskowy ISO 14001. „Ważnym elementem w kontekście efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw było zoptymalizowanie dostaw, by zminimalizować związane z tym potrzeby transportowe – podkreśla Katarzyna Kozińska. – Dokonaliśmy też przeglądu współpracujących z API Foilmakers firm specjalizujących się w zarządzaniu odpadami, weryfikując skuteczność ich działania. Z myślą o wewnętrznych zastosowaniach i przesyłaniu materiałów pomiędzy naszymi zakładami, wprowadzone zostało do obiegu specjalne opakowanie wielokrotnego wykorzystania”.

Procesy wytwórcze

Cała działalność wytwórcza API Foilmakers w zakresie folii jest realizowana w jej zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w Wielkiej Brytanii. W kontekście ochrony środowiska podjęto tu szereg działań, obejmujących m.in. kwestie surowcowe, zużycie energii czy emisję dwutlenku węgla. „Aby zredukować zużycie gazu, znacząco zwiększona została wydajność procesów produkcyjnych – mówi Katarzyna Kozińska. – Wprowadzony został program oszczędzania energii, a ciepło – generowane podczas produkcji – jest odzyskiwane poprzez specjalny utleniacz termiczny”.

Członkowie „The Green Team” dokonali również oceny śladu węglowego generowanego przez zakład produkcyjny API Foilmakers, zwłaszcza w kontekście serii folii kluczowych dla firmy. Zadbano również o to, by wytwarzane przez nią produkty były zgodne z dotyczącymi ich pozwoleniami środowiskowymi.

„Warto dodać, że grubość naszych folii wynosi 2-3 mikrony, co jest zbieżne z nowymi normami przemysłowymi w tym zakresie i co ma wpływ na kwestie odzysku i utylizacji odpadów powstałych po wykorzystaniu danego materiału. Folie dekoracyjne marki API posiadają od 2016 roku certyfikację PIRA i FSEA w zakresie recyklingu. Z kolei kartony pokryte naszymi foliami są indeksowane jako odpad zadrukowany, więc mogą być odzyskiwane z ciągach przemysłowych, dedykowanych tego typu produktom” – dodaje Katarzyna Kozińska.

Optymalizacja procesów

W celu zminimalizowania wpływu procesów realizowanych przez API Foilmakers na środowisko naturalne, firma podjęła szereg inicjatyw w zakresie optymalizacji procesów. „Jedną z kluczowych było wprowadzenie programu poprawy jakości, znacząco redukującego ilość odpadów powstałych w procesie produkcji i konfekcjonowania folii – mówi Katarzyna Kozińska. – Wzmocniliśmy też nasze audyty w zakresie gospodarki odpadami, jak też określiliśmy – wspólnie z firmami zajmującymi się zarządzaniem odpadami – najlepsze z możliwych opcje ich utylizacji. Ważnym elementem była opracowana przez nas metoda pakowania materiałów, która pozwoliła zredukować ilość emisji gazów generowanych podczas transportu, zwiększając jednocześnie jego wydajność”.

Współpraca z klientami

„Klienci, ich zadowolenie zarówno z jakości naszych produktów, jak też kompleksowej obsługi posprzedażowej, technicznej i serwisowej, są dla nas priorytetem – mówi Katarzyna Kozińska. – Biorąc pod uwagę ich potrzeby i oczekiwania, także względem działań środowiskowych, również w tym obszarze wprowadzone zostały przez nas liczne usprawnienia. Klienci z Europy są obsługiwani przez sieć oddziałów dystrybucyjnych, zlokalizowanych w różnych regionach Starego Kontynentu – jednym z nich jest API Folie Polska. Tym samym możliwe stało się zoptymalizowanie kwestii dostaw, także w kwestii ograniczenia transportu drogowego i emisji z tym związanych. Nasze oddziały, w tym znajdujący się w Piasecznie k. Warszawy, nie tylko oferują wszystkie folie z portfolio API Foilmakers, ale zajmują się również ich konfekcjonowaniem, w tym docinaniem do szerokości rolki oczekiwanej przez użytkownika. Wszystkich klientów staramy się też wspierać w obszarze realizowanej przez nich we własnym zakresie polityki zrównoważonego rozwoju”.

Działania badawczo-rozwojowe

W obszar inicjatyw środowiskowych podejmowanych przez API Foilmakers wpisują się też działania jej jednostki badawczo-rozwojowej. „Projektując i tworząc nowe rodzaje i gatunki folii, staramy się zwracać uwagę na to, by stosowane w ich produkcji surowce w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na środowisko naturalne – mówi Katarzyna Kozińska. – O kwestie te dba powołany zespół specjalistów z zakresu B&R, którego zadaniem jest też przegląd naszego obecnego portfolio i dokonanie niezbędnych ulepszeń, z uwzględnieniem aspektów proekologicznych i wiedzy o śladzie węglowym, generowanym w procesach produkcyjnych”.

Środowiskowa „mapa drogowa” API Foilmakers

W ramach realizowanej przez firmę polityki zrównoważonego rozwoju określona została swego rodzaju „mapa drogowa”, uwzględniająca założone cele środowiskowe w różnych perspektywach czasowych: krótkiej, średniej i długiej, wpisujące się jednocześnie w całą strategię biznesową API Foilmakers. Nad jej przebiegiem czuwa powołany w tym celu tzw. Leadership Team. Działania środowiskowe firmy zostały również dostosowane do zasad odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji zapisanych w Sustainable Development Goal 12.

„Jak zatem widać, w naszej firmie – w kontekście tzw. sustainability i wdrażania zasad GOZ dzieje się bardzo dużo – mów Katarzyna Kozińska. – Co więcej, polityka bycia „eko” jest jednym z priorytetów naszego kierownictwa, przyjętych na 2023 rok. Mamy nadzieję, że działania te zostaną dostrzeżone przez naszych klientów, jak też przez konsumentów. Na sam koniec bowiem to właśnie końcowy użytkownik, np. właściciel marki jest tym, który dokonuje wyboru drukarni czy materiału z myślą o opakowaniu bądź etykiecie na swój produkt, kierując się oczekiwaniami i preferencjami konsumentów. Te zaś w coraz większym stopniu uwzględniają kwestie środowiskowe. Cieszymy się, że możemy wyjść im naprzeciw. Zapraszamy do kontaktu z naszym polskim oddziałem wszystkich zainteresowanych najwyższej jakości i w coraz większym stopniu proekologicznymi foliami do różnych zastosowań przemysłowych”.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności