Stora Enso planuje wdrożenie nowego programu poprawiającego zyskowność i konkurencyjność firmyPoprzedni artykuł 

Fot.: Stora Enso
Fot.: Stora Enso

Stora Enso planuje wdrożenie nowego programu naprawczego, poprawiającego jej zyskowność, motywując swój ruch wciąż słabym i niepewnym otoczeniem rynkowym. Ma on przynieść firmie zwiększenie zysku operacyjnego EBIT o 80 mln euro rocznie. Stora Enso przewiduje, że wdrożenie programu może spowodować potencjalną redukcję zatrudnienia o ok. 1000 miejsc pracy. Firma zapowiada, że lokalne negocjacje pracownicze rozpoczną się zaraz po określeniu konkretnych planów dla każdego z uwzględnionych w nim krajów.

Kierownictwo Stora Enso przewiduje, że program poprawi jej długookresową konkurencyjność poprzez skoncentrowanie się na obszarach biznesowych, które są określone w przyjętej przez koncern strategii rozwoju, wspieranej przez zdecentralizowany model operacyjny. Podkreśla się przy tym, że jego założenia wykluczają jakiekolwiek kolejne zamknięcia zakładów produkcyjnych wchodzących w skład grupy.

Firma dodaje, że znacząca część wygenerowanych oszczędności pojawi się w roku 2025, natomiast większość zwolnień pracowniczych zostanie wprowadzonych w 1. połowie br. Redukcja zatrudnienia, poprawa efektywności działań i zwiększenie ich synergii – jak wynika z zapowiedzi firmy – mają objąć wszystkie oddziały Stora Enso oraz różne stanowiska funkcyjne i mają być dostosowane do rozmiaru danej organizacji.

„Nowy program jest konieczny, by zapewnić naszą konkurencyjność i dalsze sukcesy rynkowe w długiej perspektywie czasowej. W ubiegłym roku zakończyliśmy program restrukturyzacyjny, który m.in. pozwolił zidentyfikować możliwości tkwiące w synergii działań. Na tym aspekcie chcemy się w dużej mierze skoncentrować, inicjując nowy program poprawy zyskowności. Nadal mierzymy się ze słabym środowiskiem makroekonomicznym i geopolitycznym, więc musimy skoncentrować się na obszarach biznesowych, wpisujących się w naszą strategię wzrostu. W nowym programie zamierzamy skoncentrować się na zwiększeniu zyskowności i konkurencyjności, a także odporności na niepewne warunki rynkowe” – mówi Hans Sohlström, prezes i CEO firmy Stora Enso.

W specjalnym komunikacie firma podkreśla, że żadne decyzje dotyczące redukcji zatrudnienia nie zostaną podjęte przed zakończeniem negocjacji pracowniczych, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Pod koniec ubiegłego roku w Stora Enso zakończył się program restrukturyzacyjny, zainicjowany w czerwcu 2023 r., w ramach którego zatrudnienie koncernu zostało zredukowane o 1150 osób. Przyniósł on firmie poprawę rocznego zysku operacyjnego EBIT o 110 mln euro.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności