Wyniki finansowe Stora Enso za 1. kwartał 2021Poprzedni artykuł 

Fot.: Stora Enso
Fot.: Stora Enso

Stora Enso poinformowała o swoich wynikach finansowych za 1. kwartał 2021 r. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. firma zwiększyła o 3,1% przychody ze sprzedaży, poprawie uległ również zysk operacyjny EBIT (wyniósł on 328 mln euro) oraz marża zysku EBIT (14,1%). Stora Enso odnotowała również wyższy poziom przepływów gotówkowych, które zamknęły się kwotą 185 mln euro.

Poinformowano o podjęciu kolejnych kroków, mających poprawić rentowność całej grupy i skoncentrować jej działalność na przyszłościowych segmentach rynkowych. Wobec odradzającej się gospodarki globalnej i zwiększonego popytu na produkty oferowane przez Stora Enso, kierownictwo koncernu zakłada, że zysk operacyjny w całym roku 2021 będzie na poziomie wyższym niż ten odnotowany w ub.r.

„Tegoroczny handel światowy odradza się szybciej, niż oczekiwano, a poprawa koniunktury w Chinach i w USA są tu w naturalny sposób niezwykle istotne – pisze w komunikacie do inwestorów i akcjonariuszy Annica Bresky, CEO i prezes firmy Stora Enso. – Szybka reakcja rządów w postaci bodźców fiskalnych również pomogła w poprawie globalnej sytuacji gospodarczej i wyjściu z głębokiej recesji. Co więcej, szybkie opracowanie szczepionek dało poczucie nadziei. Światowe łańcuchy dostaw w dużej mierze okazały się odporne na wstrząsy. Biorąc to wszystko pod uwagę, zaczynamy dostrzegać światełko w tunelu”.

Stora Enso w 1. kwartale 2021, prognozy na resztę roku

W pierwszych trzech miesiącach br. skandynawski koncern osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 2,276 mld euro, co oznacza wzrost o 3,1% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. (2,207 mld euro). To – jak podkreśla kierownictwo firmy – w dużej mierze zasługa zwiększonych wolumenów dostaw oraz polityki cenowej. Zysk operacyjny EBIT wyniósł w 1. kwartale br. 328 mln euro (przy 180 mln przed rokiem), głównie dzięki redukcji kosztów. Marża zysku EBIT zwiększyła się do 14,4% (przy 8,1% przed rokiem). Z kolei zysk z działalności operacyjnej (IFRS) wyniósł 161 mln euro (262 mln euro w 1. kwartale 2020). Stora Enso odnotowała przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej w wysokości 185 mln euro (146 mln euro rok wcześniej).

„Bardzo cieszy solidny wynik osiągnięty przez nas w pierwszych trzech miesiącach tego roku, oznacza bowiem powrót do wielu wytyczonych wcześniej celów finansowych – pisze Annica Bresky. – Znaczący wzrost odnotowaliśmy w kontekście zysku operacyjnego EBIT, który – wyłączając dział Paper – niemal podwoił się do kwoty przekraczającej 360 mln euro. Nie uwzględniając ww. dywizji, nasza sprzedaż wzrosła o 14% i osiągnęła poziom prawie 2,28 mld euro. W perspektywie całorocznej oczekujemy dalszych wzrostów w zapotrzebowaniu na nasze wyroby, z wyjątkiem papierów. Oczekujemy zatem, że zysk operacyjny w 2021 r. będzie wyższy niż w roku ubiegłym. Szybciej niż zakładaliśmy realizowany jest również plan ochrony zyskowności, którego finalizację przewidujemy na koniec 2. kwartału br. i który finalnie przyniesie nam oszczędności rzędu 400 mln euro”.

Pozytywny trend w niemal wszystkich dywizjach Stora Enso

Annica Bresky podkreśla, że obserwuje się pozytywny trend wzrostowy we wszystkich kluczowych dla firmy segmentach, z wyjątkiem dywizji Paper, którą wciąż dotyka przyspieszona, strukturalna zapaść rynkowa. „Poprawa sytuacji w obszarach kluczowych dla naszego wzrostu to także potwierdzenie słuszności strategicznego kierunku działania Stora Enso i naszych ambicji” – pisze CEO koncernu. Annica Bresky dodaje, że obie dywizje Stora Enso związane z rynkiem opakowań radzą sobie bardzo dobrze: „W dziale Packaging Materials widzimy duże zapotrzebowanie na kartony do produkcji opakowań jednostkowych oraz papiery opakowaniowe (m.in. służące do wytwarzania tektury falistej). Z kolei na wyższą sprzedaż działu Packaging Solutions wpływ miały większe zamówienia z rynku europejskiego oraz poprawa koniunktury w Chinach. Dywizja Wood Products wciąż odnotowuje wysoki popyt zarówno na tradycyjne wyroby z drewna jak też na rozwiązania wykorzystywane w budownictwie, gdzie rozszerzamy naszą obecność także poza Europą. Dział Forest wykorzystał sprzyjające tej zimy warunki do pozyskiwania drewna, zaopatrując na czas nasze zakłady produkcyjne zlokalizowane w Skandynawii i innych krajach europejskich. To z kolei zapewnia dostępność celulozy i wychodzi naprzeciw rosnącemu popytowi w całym biznesie. Rosnące jej ceny, w połączeniu ze stabilną sytuacją w kontekście produkcji i ciągłości dostaw, poprawiły zyskowność działu Biomaterials. Sytuacja na rynku papieru – spadek popytu i będąca jego efektem nadprodukcja – zmusiły nas do wdrożenia planu całkowitego zamknięcia zakładów Kvarnsveden i Veitsiluoto. Tego typu posunięcia, których efektem jest utrata pracy przez zatrudnione w Stora Enso osoby, zawsze są ostatecznością, jednak robimy to bazując na wiarygodnych prognozach i ocenach. Aby pozostać konkurencyjnym na szybko kurczącym się rynku papieru, zamknięcie nierentownej działalności jest koniecznością. Plan, poprzedzony negocjacjami z pracownikami, traktujemy obecnie priorytetowo”.

Projekty związane z transformacją Stora Enso

W styczniu br. rozpoczęła pracę zmodyfikowana maszyna papiernicza w zakładzie w Oulu, obecnie wytwarzająca tekturę typu kraft. Annica Bresky podkreśla, że proces transformacji fabryki przebiega zgodnie z planem, a nawet nieco wyprzedza jego założenia w czasie: „Zrealizowaliśmy już pierwsze dostawy do klientów, a popyt na tego typu produkty jest bardzo duży. W kontekście tego zakładu osiągniemy zakładany wynik EBITDA już w 3. kwartale tego roku. Gdy fabryka osiągnie pełne moce produkcyjne, tektura kraft klasy premium z Oulu znacząco wzmocni naszą pozycję na rozwijającym się rynku opakowaniowym. Realizowane tu przekształcenia to najlepszy przykład kierunku, w jakim zmierza cała firma. Naszym celem jest koncentracja na rynkach wysokomarżowych, gdzie już posiadamy silną pozycję. Jednym z takich istotnych obszarów jest branża opakowań, a obok niej – rozwiązania budowlane wykonane z drewna oraz innowacyjne produkty bazujące na biosurowcach. Te trzy obszary, wykorzystujące materiały odnawialne, leżą u podstawy naszych przyszłych wzrostów”.

W kontekście nowych projektów Stora Enso poinformowała o rozpoczęciu studium wykonalności, dotyczącego ewentualnej rozbudowy zakładów Skoghall w Szwecji pod kątem wytwarzanych tam celulozy i kartonu.

Nowe rynki, nowe możliwości

Kolejnym aspektem zaktualizowanej strategii Stora Enso jest – jak dodaje Annica Bresky – identyfikacja tych segmentów rynku i produktów, które przyniosą jej największe możliwości w kontekście bycia liderem rynkowym, realizowania wzrostów i zysków. „W efekcie podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu produkcji celulozy rozpuszczalnej, przeznaczonej do wytwarzania wiskozy. Chcemy kontynuować natomiast działania, ukierunkowane na stworzenie lepszej i bardziej proekologicznej technologii z myślą o tekstyliach bazujących na biosurowcach. Jednym z takich przedsięwzięć jest TreeToTextile. Wspólnie z innymi liderami rynkowymi zainwestowaliśmy w projekt, który – jak wierzymy – zaowocuje przełomową technologią produkcji tekstyliów przyjaznych dla środowiska”.

TreeToTextile to spółka joint-venture, w której Stora Enso ma 25% udziałów. W ostatnim czasie firma ta zainwestowała 35 mln euro w pokazowy zakład produkcyjny, dedykowany proekologicznym włóknom tekstylnym.

Bezpieczeństwo i ekologia wśród priorytetów

Stora Enso priorytetowo traktuje bezpieczeństwo pracowników i partnerów biznesowych, podejmując szereg działań związanych z obecną sytuacją globalną. „Wciąż koncentrujemy się na ich ochronie przed skutkami pandemii – pisze Annica Bresky. – Jednocześnie realizujemy kolejne punkty strategicznego, zaktualizowanego planu, który pozwoli na osiągnięcie założonych celów finansowych. Chcemy być liderem na polu innowacji i konstruktywnym partnerem dla ośrodków rządowych z całego świata, jak też dla Komisji Europejskiej w kontekście projektu Green Deal. Od podpisania Porozumienia Paryskiego minęło niemal pięć lat. Jako znaczący właściciel plantacji leśnych i lider w obszarze materiałów odnawialnych, jesteśmy gotowi, by aktywnie pomagać w walce ze zmianami klimatycznymi. Wspieramy naszych klientów w dostosowywaniu ich biznesów do zasad gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez stosowanie materiałów odnawialnych zamiast – jak dotychczas – bazujących na surowcach kopalnych. U podstaw tych działań leżą uprawy leśne. Tu również wdrażamy zasady zrównoważonego rozwoju, gdyż myślimy nie tylko o obecnych, ale też o przyszłych pokoleniach”.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności