Print Against War: wsparcie dla UkrainyPoprzedni artykuł 

Rosyjska inwazja na Ukrainę wywołała katastrofalny kryzys humanitarny, w wyniku którego zginęły tysiące osób, zniszczone zostały mienie i infrastruktura, a zaś miliony znalazły się bez środków do życia. Naszym obowiązkiem jako ludzi jest zapewnienie wsparcia i pomocy obywatelom Ukrainy, najlepiej jak potrafimy.

Ta nowa inicjatywa, Print Against War, wzywa drukarzy i przetwórców, wydawców, wpływowe osoby i dostawców przemysłu poligraficznego i opakowaniowego do połączenia sił, aby wesprzeć swoich kolegów w tym trudnym czasie. Poza wojną na Ukrainie cele organizacji obejmują stałą zdolność do pomocy w odbudowie społeczno-ekonomicznej tkanki drukarskiej w każdym regionie dotkniętym wojną.

Czym jest Print Against War?

Print Against War, inicjatywa non-profit powstającej Fundacji Meaningful Print, pomoże ukraińskim firmom poligraficznym i opakowaniowym w dalszej działalności lub zapewni wsparcie, gdy będą mogły ponownie rozpocząć produkcję. Print Against War i Meaningful Print Foundation mają na celu zmobilizowanie globalnego przemysłu poligraficznego i opakowaniowego, aby pomóc zainteresowanym stronom w radzeniu sobie z wojnami, klęskami żywiołowymi, epidemiami/pandemami oraz innymi szkodliwymi i destrukcyjnymi zdarzeniami. Ponadto Fundacja Meaningful Print będzie pracować nad długoterminowymi projektami umożliwiającymi branży poligraficznej wywieranie pozytywnego wpływu na planetę poprzez zajmowanie się równością płci, neutralizacją dwutlenku węgla, zrównoważoną produkcją, edukacją dla potrzebujących studentów oraz włączeniem osób niepełnosprawnych do siła robocza.

Jak Print Against War pozyska zasoby?

Program jest otwarty na oferty pomocy od dostawców, drukarzy i innych członków społeczności drukarskiej. Aby zachęcić do zbierania darowizn od szerokiej bazy użytkowników, Print Against War proponuje, aby firmy zajmujące się drukowaniem i opakowaniami online dodały do swoich e-sklepów opcję dobrowolnych darowizn przy kasie. Umożliwi to udział szerokiej bazie projektantów, agencji, dostawców usług poligraficznych i osób z całego świata. Ponadto możesz dokonywać bezpośrednich darowizn lub oferować inne formy pomocy materialnej (np. dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, papieru itp. bezpłatnie lub po specjalnych cenach). Wreszcie Print Against War pracuje nad stworzeniem sojuszy między drukarniami w Unii Europejskiej i na Ukrainie, aby ci pierwsi mogli dzielić pracę z tymi drugimi, umożliwiając im przetrwanie.

Jak będzie przydzielać zasoby Print Against War?

Fundacja Meaningful Print konfiguruje system aplikacji, aby alokacja zasobów była przejrzysta. Za pośrednictwem swojej rady nadzorczej oceni ona w każdym przypadku kwalifikowalność wnioskodawcy oraz jakość projektów, które mają otrzymać wsparcie. Wszystkie finansowane projekty będą widoczne.

Drukuj świadectwa przeciwko wojnie

W ramach inicjatywy i na stronie internetowej Print Against War zamierza tworzyć widoczne relacje z terenu, udzielać głosu ukraińskim drukarzom poprzez wywiady pisemne i wideo oraz zbierać przesłania solidarności od osobistości, mistrzów druku i entuzjastów druku. Pomiędzy nimi:

  • WhatTheyThink, wiodąca niezależna organizacja medialna z siedzibą w USA z branży poligraficznej — „Jesteśmy solidarni z tymi, którzy próbują walczyć z tego rodzaju wojną i uciskiem, i opowiadamy się za wartościami demokratycznymi. Wolność słowa, komunikacja i druk zawsze były tego ogromną częścią”.
  • Marcus Timson, współzałożyciel Future Print — „Zachęcamy każdego w branży poligraficznej na całym świecie do pomocy naszym braciom i siostrom na Ukrainie w odbudowie ich firm i popieraniu tej fantastycznej inicjatywy”.
  • Alon Bar-Shany, prezes Highcon i były dyrektor generalny HP Indigo — „Ponieważ w końcu wojna się kończy. I życie wraca. Jako branża poligraficzna myślę, że chcemy pomóc naszym kolegom”.

Organizacja zwróciła się również do duomedia, wiodącej agencji PR, o pomoc w zwiększeniu jej widoczności i uzyskaniu dodatkowego wsparcia. „Oprócz działań humanitarnych, które osoby prywatne, rodziny i firmy podejmują w celu wsparcia ludności i uchodźców ukraińskich, uważamy, że niezbędna jest reakcja całej branży” – mówi Lorenzo Villa, współzałożyciel Fundacji Meaningful Print. „Print Against War to pierwszy globalny projekt pomocy i wsparcia dla potrzebującego regionalnego rynku druku i opakowań. Uważamy, że jest to tylko pierwszy przypadek, który Fundacja Meaningful Print będzie w stanie koordynować w przyszłości”.

Na podstawie informacji społeczności Print Against War

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności