Safety Week w firmie Stora Enso i nagrody dla dostawców za szczególną dbałość o bezpieczeństwo pracyPoprzedni artykuł 

Fot.: Stora Enso
Fot.: Stora Enso

W dniach 24-30 kwietnia firma Stora Enso obchodziła Safety Week („Tydzień Bezpieczeństwa”), mający zwracać uwagę na problematykę bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. W jego ramach odbyły się spotkania warsztatowe poświęcone tej tematyce, wręczone zostały też specjalne nagrody, m.in. dla jej dostawców, którzy w przykładny sposób dbają o bezpieczeństwo swoich pracowników – Supplier Safety Awards.

W tym roku otrzymały je firmy Lämpösulku Oy z Finlandii oraz Polimex Energetyka z Polski. Safety Week organizowany jest w związku z przypadającym na 28 kwietnia Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony w Miejscu Pracy (proklamowanym w 2003 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy).

Tegoroczny Safety Week przebiegał w firmie Stora Enso pod hasłem „Postawa każdego z nas ma znaczenie w kontekście bezpieczeństwa”, które miało podkreślać wartość jaką niosą ze sobą wdrażane przez nią w ramach całej organizacji dobre praktyki i zasady bezpieczeństwa i ochrony. Program wydarzeń zorganizowanych z myślą o pracownikach firmy, ale też jej podwykonawcach i dostawcach, uwzględniał m.in. koncentrujące się na kwestiach bezpieczeństwa lokalne spotkania oraz seminaria online, obejmujące całą organizację.

Aby wyróżnić zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa i stosowanie dobrych praktyk, Stora Enso przyznaje specjalne nagrody – Good Safety Practice Awards - w trzech kategoriach: kontroli ryzyk związanych z bezpieczeństwem, rozwijania kultury bezpieczeństwa oraz innowacji w zakresie bezpieczeństwa pracy. W specjalny sposób honorowani są jej dostawcy, którym firma co roku przyznaje specjalne Supplier Safety Awards.

„Zaangażowanie ludzi jest w tym kontekście kluczowe, a każdy z nas ma wpływ na to, abyśmy każdego dnia bezpiecznie wracali do swoich domów – mówi Pasi Laukkanen, Sennior Vice President w firmie Stora Enso i członek jury konkursowego Supplier Safety. – Podejście Stora Enso do kwestii bezpieczeństwa nie obejmuje wyłącznie naszych pracowników, ale też współpracowników i partnerów biznesowych. Z tego względu postanowiliśmy uhonorować ich specjalnym wyróżnieniem”.

Dostawcy szczególnie dbający o bezpieczeństwo pracy

Aplikacje do nagrody Supplier Safety Award były zgłaszane przez poszczególne działy Stora Enso i uwzględniały współpracujących z nimi dostawców, którzy – w ocenie firmy – są aktywni w kontekście poprawy bezpieczeństwa pracy i stale dbają o jego podnoszenie. Nagroda w szczególny sposób uwzględniała dostawców z kategorii „Części zamienne i konserwacja”, gdyż objęła znaczący odsetek firm ściśle współpracujących ze Stora Enso.

Jury konkursowe Supplier Safety Award przyznało nagrodę za rok 2023 dwóm firmom: Lämpösulku Oy z Finlandii i Polimex Energetyka z Polski. Pierwsza z wymienionych dostarcza usługi projektowe, druga – usługi konserwacyjne dla fabryk należących do Stora Enso. „Obie wyróżnione firmy wykonały znakomitą pracę i okazały olbrzymie zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa” – napisali w uzasadnieniu jurorzy oceniający napływające aplikacje.

Lämpösulku Oy została nagrodzona – jak wynika z werdyktu jury – za wysokie zaangażowanie i aktywność w poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy, nie tylko w kontekście jej własnych pracowników, ale też podwykonawców. Z kolei Polimex Energetyka skupiała się w ostatnich kilku latach – w kontekście ocenianych przez jury działań – na poprawie kultury bezpieczeństwa pracy, znacząco redukując liczbę wypadków i niebezpiecznych zdarzeń w firmie.

„Nagroda ta pozwala nam wyróżnić w szczególny sposób dostawców, którzy przykładają dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa pracy. Współpraca z firmami, które są w tym obszarze otwarte i aktywne, jest pomocna także dla nas – umożliwia bowiem poznawanie nowych i dzielenie się już znanymi, dobrymi praktykami w ramach całej organizacji. Na tych wspólnych działaniach korzystamy zatem wszyscy” – podsumowuje Pasi Laukkanen.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności