Keypoint Intelligence ocenia w raporcie segment opakowań z tektury falistejPoprzedni artykuł 

Keypoint Intelligence ma przyjemność ogłosić Raport o stanie branży: Tektura falista, część druga z pięcioczęściowej serii raportów, które zostaną opublikowane i skupiają się na w sprawie inteligencji branżowej w zakresie druku cyfrowego w zakresie druku cyfrowego na etykietach i opakowaniach. Niniejsza seria raportów ocenia przyjęcie i wykorzystanie produkcyjnych pras cyfrowych w segmentach etykiet wąskowstęgowych, opakowań z tektury falistej, kartonów składanych i opakowań elastycznych.

Raport odpowiada na pytania branżowe związane z drukiem cyfrowym, dotyczące tego, dlaczego i w jaki sposób jest on używany oraz jaka jest jego wartość. Ponadto raport rozwiewa niektóre powszechnie panujące w branży przekonania dotyczące druku cyfrowego. Ta przejrzystość zapewnia dodatkowy wgląd w wyzwania i możliwości związane z drukiem cyfrowym oraz działania, które branża może/powinna podjąć, aby przyspieszyć przyjęcie druku cyfrowego na opakowaniach z tektury falistej.

Aby lepiej zrozumieć branżę, firma Keypoint Intelligence przeprowadziła jakościowe, pogłębione wywiady z główną globalną grupą przetwórców, producentów OEM i dostawców, zapewniając „forum doradcze” do omówienia interesujących tematów i uzyskania wszechstronnego spojrzenia na branżę rynek.

„Druk cyfrowy ugruntował pozycję wejściową na rynku opakowań z tektury falistej” – mówi Jean Lloyd, główny analityk w Keypoint Intelligence. „Nasze szacunki wskazują, że udział wolumenowy druku cyfrowego w całym rynku wynosi mniej niż 1% i 3% rynku docelowego”.

„W przypadku tych, którzy już korzystają z druku cyfrowego, raport dotyczy zmian zachodzących na wszystkich poziomach łańcucha dostaw oraz potencjalnego korzystnego wpływu, jaki będą one miały na wykorzystanie i przyjęcie druku cyfrowego” – wyjaśnia Jeff Wettersten, wiceprezes ds. usług pakowania w Keypoint Intelligence . „W przypadku osób, które nie uczestniczą w druku cyfrowym, raport omawia możliwości zaangażowania”.

W niniejszym raporcie o stanie branży omówiono także podobieństwa i różnice we wszystkich czterech segmentach opakowań: tektury falistej, kartonu składanego, opakowań giętkich i etykiet wąskowstęgowych, koncentrując się na szerokim łańcuchu wartości oraz miejscu i sposobie podejmowania decyzji dotyczących specyfikacji opakowań.

Ten raport, a także przyszłe raporty na temat opakowań składanych, opakowań elastycznych i przyjęcia marki można kupić osobno lub w ramach subskrypcji innych badań świadczonych przez usługę etykiet i opakowań firmy Keypoint Intelligence.

Na podstawie informacji firmy Keypoint Intelligence

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności