Stora Enso i Altris planują stworzenie i skomercjalizowanie "najbardziej proekologicznej baterii na świecie"Poprzedni artykuł 

Stora Enso poinformowała o nawiązaniu współpracy ze szwedzką firmą Altris, specjalizującą się w produkcji baterii sodowo-jonowych. Celem, jak podają partnerzy przedsięwzięcia, jest rozwijanie i komercjalizacja łańcucha dostaw dedykowanego proekologicznym bateriom, obejmującego cały kontynent europejski. W ramach wspólnego projektu stworzony przez Stora Enso materiał anodowy Lignode znajdzie zastosowanie w produkowanych przez Altris ogniwach baterii sodowo-jonowych.

Lignode, jak podkreśla Stora Enso, to proekologiczny twardy węgiel pozyskiwany z ligniny, powstały w procesie wytwarzania celulozy. Znajdzie on zastosowanie – jako materiał anodowy – zarówno w bateriach litowo-jonowych jak i sodowo-jonowych. Zdaniem obu firm, jest on zrównoważoną alternatywą dla stosowanych obecnie rozwiązań anodowych. Poza korzyściami środowiskowymi, lignina stanowi 20-30% całej masy drzewa, co czyni ją surowcem powszechnie dostępnym. Będąc efektem wtórnym procesu wytwarzania celulozy, jawi się ona – zdaniem Stora Enso – jako stabilny i trwały surowiec dla procesu produkcji materiałów anodowych. Lignode powstaje w pilotażowej fabryce Stora Enso w Kotka (Finlandia). Obecnie trwa rozbudowa tych zakładów od strony technicznej.

Stora Enso wskazuje, że obecnie znacząca część materiałów wykorzystywanych w produkcji baterii pochodzi spoza Europy. Jej współpraca z firmą Altris ma zmienić ten stan rzeczy i wesprzeć stworzenie europejskiego łańcucha dostaw, dedykowanego produkcji baterii, także w kontekście prognozowanej elektryfikacji Starego Kontynentu realizowanej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Fakt, że Stora Enso w dużej mierze prowadzi działalność na obszarze Europy, pozwala zaoferować jej lokalne rozwiązania, które – jak podkreśla firma - będą w minimalnym stopniu wpływać na środowisko naturalne i jednocześnie promować niezależność energetyczną.

„Biosurowce to klucz do zwiększenia proekologiczności ogniw bateryjnych. Lignode ma potencjał, by stać się najbardziej proekologicznym na świecie materiałem anodowym. Współpraca z Altris idealnie wpisuje się w nasze zaangażowanie we wspieranie ogólnoeuropejskich ambicji związanych z bardziej zrównoważoną elektryfikacją” – mówi Juuso Konttinen, Senior Vice President & Head of Biomaterials Growth w firmie Stora Enso.

„Jako firma, czynimy starania, by stworzyć lokalny łańcuch dostaw wspierający szersze zastosowanie powszechnie dostępnych, czystych surowców w stworzeniu baterii sodowo-jonowej. Z tego też względu jesteśmy niezwykle podekscytowani partnerstwem ze Stora Enso i możliwością współtworzenia europejskiego łańcucha dostaw, dedykowanego materiałom anodowym, bazującym na surowcach drzewnych. Liczymy na to, że współpraca ta z biegiem lat będzie ewoluowała i pozwoli na komercjalizację najbardziej proekologicznej baterii na świecie” – dodaje Björn Mårlid, CEO firmy Altris.

O firmie Altris

Altris to pochodząca ze Szwecji firma, która stworzyła prototyp baterii sodowo-jonowej, a następnie wprowadziła ją na rynek. Zajmuje się produkcją katod, elektrolitów, ogniw bateryjnych i całych planów fabrycznych, umożliwiających produkcję baterii sodowo-jonowych. Kolebką firmy Altris jest laboratorium Ångström na Uniwersytecie Uppsala. Jej misją jest bycie wiodącym dostawcą sodowo-jonowych baterii na rynku europejskim, poprzez systematyczne zwiększanie skali produkcji, a tym samym – pozytywnego wpływu na cały otaczający nas świat.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności