No­wa wer­sja pdfto­ol­box 15Poprzedni artykuł 

Callas Software, wiodący dostawca rozwiązań do kontroli jakości i automatyzacji PDF, ogłosił dziś (20.03.2024) wydanie pdfToolbox 15. Nowa wersja zawiera szereg ulepszeń, które usprawniają tworzenie, testowanie i automatyzację przepływów pracy z plikami PDF.

„W miarę zwiększania możliwości pdfToolbox nasi klienci nieustannie przesuwają granice możliwości plików PDF w różnych segmentach rynku” – zauważa Dietrich von Seggern, dyrektor zarządzający w callas software: „aby ich wspierać, pdfToolbox 15 dodaje więcej funkcjonalności, ale także sprawia, że naszym klientom łatwiej jest korzystać z tych zaawansowanych funkcji. Ponieważ widzimy większe wykorzystanie pdfToolbox w niektórych obszarach, takich jak drukowanie etykiet lub drukowanie danych zmiennych, pdfToolbox 15 w naturalny sposób koncentruje się na problematycznych obszarach w tych obszarach. Mimo to w tej wersji wprowadzono ulepszenia we wszystkich obszarach.”

Główne nowości w pdfToolbox 15

Profile inspekcji wstępnej i plany procesów

Edytor profili przed inspekcją jest dostępny w produkcie od dłuższego czasu. Z biegiem lat profile stały się bardziej złożone i wszechstronne. W pdfToolbox 15 edytor został uproszczony, aby ułatwić tworzenie i zrozumienie profili inspekcji wstępnej. Ulepszenia wprowadzono także w edytorze Planu Procesu; przepływy pracy mają więcej opcji podczas generowania dodatkowych plików (takich jak eksportowane obrazy), a kod wynikowy planu procesu może być lepiej kontrolowany.

Podczas generowania dostosowywalnych raportów w formacie PDF można łatwo wyświetlić lub ukryć dodatkowe sekcje dla małych obiektów i obrazów o zbyt niskiej rozdzielczości dla domyślnego szablonu raportu, a teraz dostępna jest obsługa kontrolowania generowanych raportów inspekcji wstępnej z poziomu JavaScript w planach procesów lub profilach inspekcji wstępnej.

Ułatwienie tworzenia kontroli preflightu (checks)

Wadą posiadania potężnego silnika inspekcji wstępnej jest to, że utworzenie dokładnej kontroli przed inspekcją na podstawie wszystkich możliwych do sprawdzenia warunków może być trudne. W pdfToolbox 15 Inspektor obiektów został rozszerzony, aby przezwyciężyć ten problem. Inspektor obiektów to tryb widoku, który pozwala zobaczyć wszystkie właściwości wybranych obiektów na stronie. Można teraz przeprowadzić nową kontrolę wstępną na podstawie wszystkich lub niektórych właściwości wybranego obiektu w Inspektorze obiektów. Może to radykalnie skrócić czas potrzebny na tworzenie złożonych kontroli. Inspektor obiektów regularnie przeprowadza kontrole wstępne, które użytkownik może dodatkowo dostosować.

Mocniejsze kontrole i poprawki

Do pdfToolbox 15 dodano całą listę ulepszeń związanych z linią wycinania. Lista zaczyna się od możliwości odczytu plików CF2 i konwersji ich do formatu PDF. Możesz teraz także dzielić linie wykrojników na osobne ścieżki w określonych miejscach lub łączyć przerywane linie wykrojników, aby wycinarki mogły z nich łatwo korzystać. Dodano także nową możliwość obliczania długości linii matrycy i wykrywania linii matryc zawierających zbyt ostre narożniki lub wąskie zakręty. Wreszcie, do pdfToolbox 15 dodano możliwość umieszczania nowego tekstu wzdłuż istniejących linii wykrojników (lub dowolnej innej ścieżki wektorowej).

Ulepszono także tworzenie spadów, umożliwiając spad wzdłuż wewnętrznych obszarów ścieżek wektorowych oraz automatyczne wykrywanie i naprawianie cienkich białych obszarów, które mogą pojawić się wzdłuż pola przycinania, jeśli zawartość strony nie sięga całkowicie do pola przycinania. W przypadku kodów kreskowych łatwiej jest uzyskać wszystkie informacje o wykrytych kodach kreskowych, korzystając z JavaScript. Ponadto silnik inspekcji wstępnej wykrywa teraz rotację kodu kreskowego i sprawdza ciche strefy kodu kreskowego. Wreszcie, zdolność wykrywania śladów przycięć i spadów została inteligentniejsza i obecnie umożliwia wyszukiwanie tych śladów, nawet jeśli zostały utworzone w niewłaściwych przestrzeniach kolorów lub stanowią część obrazu. Dzięki temu ustawienie prawidłowego pola przycinania i spadu dla przetworzonych plików jest znacznie łatwiejsze.

Tryb testowy na ratunek

W ostatnich wersjach pdfToolbox „tryb testowy” dla profili i planów procesów stał się coraz bardziej wydajny. W trybie testowym twórcy profili mogą z łatwością przetestować opracowane przez siebie kontrole i poprawki. W pdfToolbox 15 wprowadzono dalsze ulepszenia możliwości trybu testowego, z nowym narzędziem lupa, lepszymi opcjami wizualizacji podczas pracy z kształtami, generowanymi spadami lub niestandardowymi obszarami podczas kontroli i poprawek, a także zupełnie nowym sposobem przeglądania obiektów identyfikowanych przez kontrole odizolowane od reszta dokumentu.

Praca ze zmiennymi w pdfToolbox Desktop

Zmienne są niezwykle prostą w użyciu, a jednocześnie potężną funkcją Callas pdfToolbox. Zautomatyzowane przepływy pracy umożliwiają przesyłanie informacji z innego systemu (takiego jak MIS, witryna Web2Print i podobnych) do pdfToolbox, dzięki czemu można je wykorzystać podczas kontroli jakości lub poprawiania plików PDF. W pdfToolbox Desktop użytkownikowi pojawia się okno dialogowe „Zapytaj w czasie wykonywania”, które umożliwia modyfikację zmiennych przy każdym uruchomieniu profilu. W pdfToolbox 15 istnieje teraz znacznie prostszy sposób zmiany zachowania tego okna dialogowego: można łatwo określić kolejność pokazywania zmiennych użytkownikowi, ale możliwe jest także dynamiczne wyłączanie lub ukrywanie niektórych zmiennych na podstawie wartości wybrane dla innych zmiennych. Nie jest już konieczne tworzenie całkowicie niestandardowego szablonu HTML okna dialogowego, wystarczy kilka prostych linii JavaScript, aby wykonać to zadanie.

Inne ulepszenia w pdfToolbox 15

Oczywiście nie są to jedyne nowości w pdfToolbox 15. Do mniejszych nowości należą:

 • Natywne wsparcie dla pdfToolbox CLI i pdfToolbox SDK dla Linux ARM (na przykład dla platformy Amazon Graviton AWS).
 • Obsługa cartridge pools w przypadku korzystania z licencji stałej (on-premise).
 • Obsługa serwera licencji w chmurze dla pdfToolbox Desktop.
 • Wizualizacja struktury formularza XObject pliku PDF.
 • Możliwość spłaszczenia formy XObjects w pliku PDF.
 • Możliwość wykorzystania informacji DPart podczas lotu wstępnego. Pozwala to na przykład na wykonanie odrębnych kontroli wstępnych dla różnych części dokumentu w oparciu o informacje DPart w dokumencie.
 • Pełna obsługa celów wyjściowych opartych na stronach podczas konwersji kolorów.
 • Zoptymalizowane wykorzystanie pamięci na potrzeby kontroli wstępnej, które opierają się na renderowaniu stron. Pozwala to w szczególności na uzależnienie rozdzielczości renderowania od rozmiaru strony dokumentu (i ma to szczególne znaczenie w przypadku plików PDF do podpisywania i wyświetlania).
 • Tolerancje konwersji szarości RGB na szarość lub CMYK.
 • Eksportowanie plików JPEG, PNG, TIFF lub PDF bez dołączonego profilu ICC (w wyniku czego powstają mniejsze pliki).
 • Obsługa profili ICC w odcieniach szarości i RGB w celu symulacji podglądu wydruku.
 • Nowa szybka poprawka konwertująca wszystkie nazwy plików PDF (używane do nazw czcionek, kolorów separacji…) na Unicode (UTF-8).
 • Wykrywanie i usuwanie grup przezroczystości wybijanych na poziomie strony.
 • Nowe opcje tworzenia „sztucznych” trafień przy użyciu JavaScript dla zakresów stron i niestandardowych obszarów strony.
 • Obsługa JavaScriptu dla pliku „manifestu” używanego przez niestandardowe profile inspekcji wstępnej. Obejmuje to możliwość modyfikowania wartości manifestu z JavaScript i obsługę odczytu niestandardowych wartości w pliku manifestu z JavaScript.

Przeczytaj więcej

Opis pdftoolbox w j. polskim: https://www.printsoftware.pl/pdftoolbox/

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności