Sharp Security Awareness Training – platforma szkoleniowa z zakresu cyberbezpieczeństwa dla firmPoprzedni artykuł 

Firma Sharp, wiodący dostawca usług i produktów w obszarze technologii biznesowych, wprowadziła do oferty opartą na chmurze platformę szkoleniową w zakresie cybersecurity, której celem jest minimalizacja ryzyka, na jakie narażone są przedsiębiorstwa. Szkolenia Security Awareness Training mają formę mikrosesji i ćwiczeń symulacyjnych, bazujących na najlepszych praktykach w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony danych. Dzięki wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji (AI), szkolenia są bardziej dynamiczne, interaktywne i dostosowane do potrzeb indywidualnych uczestników.

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez firmę Sharp pośród 5770 europejskich specjalistów ds. IT wskazują, że prawie cztery na dziesięć (37%) MŚP w całej Europie uważa brak szkoleń dla pracowników za największe ogólne zagrożenie dla bezpieczeństwa IT w ich firmach. Niedobór szkoleń budzi większe obawy niż ataki cybernetyczne na wielką skalę (33%) lub brak odpowiedniej ochrony (30%).

Aby rozwiązać ten problem, firma Sharp wprowadziła do oferty szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, mające formę mikrosesji i ćwiczeń symulacyjnych, których celem jest odpowiednie przygotowanie pracowników, tak, aby mogli oni właściwie reagować na potencjalne cyberataki. Szkolenia dotyczą reakcji pracowników na wiadomości phishingowe, ataki socjotechniczne oraz normy przestrzegania przepisów, dotyczących bezpieczeństwa i prywatności.

W związku ze zmieniającym się charakterem zagrożeń cybernetycznych, szkolenia będą prowadzone na bieżąco. Firma Sharp zrezygnowała z tradycyjnego, corocznego kursu lub szkolenia aktualizującego, dzięki czemu poziom świadomości niebezpieczeństw wśród pracowników można moderować na bieżąco w zależności od wymagań. Model ten pozwala firmom monitorować postępy pracowników w zakresie reakcji na zagrożenia, a pulpit nawigacyjny zawiera informacje o aktywności użytkowników i wynikach, a także o sugerowanych dalszych strategiach szkoleniowych.

Ponadto formuła mikrosesji szkoleniowych umożliwia uczenie się w ramach programu obejmującego łatwo przyswajalne moduły, które można opanować w ciągu kilku minut. Dzięki zastosowaniu technologii sztucznej inteligencji (AI) szkolenia koncentrują się na konkretnych problemach i wiedzy użytkowników, podczas gdy dynamiczne treści dostosowują się do indywidualnych potrzeb kursantów. Usługa obejmuje również symulowane ataki phishingowe i socjotechniczne, dostosowane do użytkownika i organizacji, w której pracuje, a przez to maksymalnie zbliżone do rzeczywistych ataków cyberprzestępców. Szkolenie dostosowuje się do postępów danego użytkownika, opierając się przy tym na zdobytych informacjach na temat wzorców uczenia się, zachowań i słabych stron. Pozwala to zagwarantować, że wszyscy pracownicy będą jednakowo czujni wobec zagrożeń cybernetycznych.

John Shackleton, Head of European Systems & Support Services w firmie Sharp, mówi: „Technologia stale ewoluuje, a szkolenia w zakresie bezpieczeństwa powinny dotrzymywać kroku tym zmianom. Najlepszą cyfrową obroną MŚP jest wiedza jej pracowników. Pojedynczy błąd w ocenie lub chwila nieostrożności mogą mieć katastrofalne konsekwencje nie tylko dla wrażliwych danych i własności intelektualnej. Narażają MŚP także na straty finansowe i szkody dla ich reputacji. Nasze nowe szkolenie dotyczące bezpieczeństwa pozwala użytkownikom zrozumieć, jak ograniczyć zagrożenia dla danych biznesowych i osobistych, a także zapewnia narzędzia umożliwiające wykrywanie naruszeń bezpieczeństwa i obronę przed nimi”.

Aby dowiedzieć się więcej na temat nowego szkolenia firmy Sharp dotyczącego bezpieczeństwa, odwiedź stronę: https://www.sharp.pl/uslugi-it/cyberbezpieczenstwo/security-awareness-training-szkolenia-w-zakresie-swiadomosci

Na podstawie informacji firmy Sharp

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności